☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Kur'an-ı Kerim'i tertil veya tecvid üzere okumak hakkında din bilginlerinin görüşü nedir? Hangisi sahih ve vacib kıraat şekline daha yakındır? İslâm'ın ilk dönemlerinde hâkim olan okuyuş şekli han­gisi idi?

Sorularla islamiyet-12->CEVAP: Rasûlullah (s.a) şöyle buyurur:


Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir.


Bir başka hadis-i şerifte de şöyle buyurulur:


Kur'an, Allah'ın bir ziyafetidir. O halde O'nun ziyafet sofrasında nasıl bulunacağınızı (ziyafet adabını) gücünüz yettiğince öğreni­niz.


Kur'an tilavetinin tertil ile olması gerekir. Çünkü Allah Teâlâ şöy­le buyurmaktadır:


Kur'an'ı tertil ile (açık, açık, tane, tane) oku! (Müzemmil/4)


İmam Zerkeşi'nin eî-Burhan fi Ulumi'l-Kur'an isimli kitabında açıkladığına göre tertilin tam ve mükemmel olabilmesi için kelimele­rin vurgularının yapılması, harflerin belli edilmesi, tamamının açık ve net bir şekilde gösterilmesi, harflerden herhangi birisinin düşmesine sebep olacak şekilde sür'atli okunmaması veya kelâmın bir parçasının harcanmaması, uzatılarak ve sündürülerek okunmaması gerekir. Rasû­lullah (s.a) şöyle buyurmuştur:


Kur'an'ı Arab ağzıyle (nağmeleriyle) ve sesleriyle okuyun! Gü-nühkarların nağmelerinden uzak durun! Benden sonra öyle kimse­ler gelecek ki, onalar Kur'an okurken, şarkı söyler ve ağıt yakar gibi seslerini titreterek okuyacaklar. Okudukları gırtlaklarından aşağıya geçmeyecek, hem onların ve hem de onları beğenenlerin kalpleri fitneye kapılacaktır.


Mea'l-Kur an'il-Kerim isimli kitapta şu bilgiler vardır: Alimler, Kur'an okumanın bir keyfiyetinin (kaide ve kurallarının) olduğunda it­tifak etmişlerdir. Okuyucunun Kur'an tilavet ederken bunları gözönün-de bulundurması ve riâyet etmesi şer'an gereklidir. Bunları ihmal eder­se veya uygulamada kusur ederse günahkâr olur. Bu tilavetin keyfiye­ti (niteliği) kelimelerin tecvit üzere okunması, harflerin yerli yerince çıkartılması ve her harfin tecvid ve tertilden hakkının verilerek güzel bir eda ile okunmasıdır. Bu da ancak her bir harfin kendisine yakın olan harflerden ayırdedilecek şekilde kendisine ait asli mahrecinden doğru olarak çikartılmasıyle, yine her bir harfi bilinen ve benzerlerin­den onu farklı 1 aş tiran özelliklerini göstererek aşırılığa ve zorlamaya kaçmaksızm kolaylıkla ve en güzel bir şekilde okumakla olur. Tertil ile okumada yapmacık tavırlara tevessül edilmez, ağız eğilip bükülmez; şeddeler gösterilir, ğunnelerin hakkı verilir, harekeler tam olarak söy­lenir, kalın okunması gerekenler kalın, ince okunması gerekenler ince, kısa okunması gerekenler kısa okunur; uzatılması gereken yerler uza­tılır, durulması caiz ve yasak olan yerlere riâyet edilirse kıraat imam­larının koyduğu diğer kaide ve kurallar uygulanmış olur.


Tecvid kıraati güzelleştirmek ve tam yapmak demektir. Alimler tecvidi her harfin hakkını vererek kendi mahrecinden (çıkış yerinden) çıkarmaktır, diye tarif etmişlerdir. Bir harfin hakkını vermekten kasıt, cehr, şiddet, istilâ ve ğunne gibi sıfat-ı lâzımleri ve zâti yeleridir. Çün­kü bu sıfatlar sadece o harflere mahsustur ve onlardan ayrılmazlar. Bir kısmı bile ayrılmış olsa bu bir hata olur. Harfin hakkını vermekten ka­sıt ise onun zâti sıfatlarından doğan arızi sıfatlandır. Mesela istilâ sıfa­tından doğan tefhim sıfatı gibi.


Tecvid Kur'an okuyan herkese farzdır. Tecvidi bilen ve onu öğre­nen kimsenin onu terketmesi caiz değildir.


Daha pek çok tilavet şekli var ise de bunlar bazıları tarafından uy­durulmuştur ve bunları okuyanlar tertil ve tecvitten uzaklaşmışlardır. Yukarıda tarif ve izah edilen okuyuş şekli İslâm'ın ilk dönemindeki uy­gulanan ve Hz. Peygamber'den (s.a) nakledilen okuyuş şeklidir. Zeyd ibn Sabit'in rivayet ettiği sahih bir hadiste Rasûlullah (s.a) şöyle buyur­maktadır:


Allah Teâlâ Kur'an'ın indirildiği gibi okunmasını ister.

Bu Bölümdeki(12) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-12.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Kur'an-ı Kerim'i tertil veya tecvid üzere okumak hakkında din bilginlerinin görüşü nedir? Hangisi sahih ve vacib kıraat şekline daha yakındır? İslâm'ın ilk dönemlerinde hâkim olan okuyuş şekli han­gisi idi? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.