☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Muska Ve Nazarlıklar-SORU: Kur'an-ı Kerim âyetleriyle tedavi konusunda dinin görüşü nedir? Bazı insanlann zararı engellemek veya ihtiyaçları gidermek için yazdıkları muska, tılsım ve nazarlıklar hakkında İslâm'ın görüşü nedir?

Sorularla islamiyet-12->CEVAP: Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim'i insanları hak, iyilik ve ada­let yoluna sevkeden, dünyada saadete, ahirette cennete ulaştıracak se­bepleri gösteren bir ışık ve hidâyet rehberi olsun diye indirmiştir. Yü­ce Allah kitabım inanç, ibadet, muamelat, ahlâk, gidişat ve ibret yö­nünden istediği şeyleri insanlara açıklamak için inzal etmiştir. Müslü­manların bütün işlerinde Kur'an'ı rehber edinmeleri gerekir. Çünkü bu Kur'an, geçmiş ve gelecekte kendisini hiçbir şeyin batıl kılmadığı ve kılamayacağı eşsiz bir Allah kelâmıdır. Allah Teâlâ Kur'an'm temel fonksiyonunu şöyle anlatıyor:


Gerçekten size Allah'tan bir nûr, apaçık bir kitap geldi. Rızasını gözetenleri Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları ira­desiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları doğru yola iletir.


(Maide/15-16)


insanların Kur'an âyetlerini yazarak ve boyunlarına asarak kötü­lüğü savmak, iyiliği celbetmek veya bir takım gayelerini gerçekleştir­mek için muska veya tılsım olarak kullanmaları Kur'an'ın şanına ya­kışan bir davranış değildir, onun büyüklüğüne ve yüceliğine uygun düşmez. Çünkü Allah Teâlâ varlık âlemi için bir takım kanunlar koymuştur. Çalışmanın da yolunu göstermiştir. Kullarından kendilerini arzu ettikleri hedeflere ulaştıracak meşru sebeplere sarılmalarını iste­miştir.


İslâm, muska, tılsım ve nazarlık gibi şeylere sığınılmasına razı ol­maz. Bunlara benzer şeyleri vücutlarına cahiller takarlar ve bunların ihtiyaçlarını giderdiğine ve hoşlanmadıkları şeyleri kendilerinden uzaklaştırdığına inanırlar. Halbuki herşeyi yapan ve idare eden Allah Teâlâ'dır. Hayatın ve canlıların dizginleri O'nun elindedir. Ahmed ve Hâkim'in Ukbe ibn Âmir'den rivayet ettiklerine göre Ukbe, Rasûlul-lah'ı (s.a) şöyle derken işitmiştir:


Kim bir muska takarsa Allah onun işini tamam etmesin, kim bir nazarlık takarsa Allah ondan tehlikeyi gidermesin.


Yani Allah onu emniyete kavuşturmasın demektir. Hadiste geçen vedea (nazar boncuğu) denizden çıkartılan ve çocukların boynuna ta­kılan .beyaz bir şeydir. İbnu'l-Esir'in dediği gibi nazar değmesinden korktukları için taktıklarından dolayı bu yasaklanmıştır.


Ebû Dâvud ve Tirmizî şöyle rivayet etmiştir: İsa ibn Hamza, kızıl hastalığına yakalanan Abdullah b. Hakim'i ziyarete gider ve ona şöyle der: "Muska taksaydın ya!" Abdullah da ona şöyle karşılık verir: Bun­dan Allah'a sığınırım. Allah Rasûlü (s.a) şöyle buyurmuştur:


Kim bir şey takarsa o, ona havale edilir.


İmam Ahmed ve başkaları şöyle rivayet etmişlerdir:


Rasûlullah (s.a) koluna -romatizma ağrılarını tedavi etmek için-bakır bir halka takan birisini görmüştü. (Romatizma omuzlarda ve bütün kolda hareket halindeki bir ağrıdır, acı ve elem verir. Eski­den bu hastalığa yakalandıkları zaman kola romatizma bileziği denilen bir bilezik takarlardı). Rasûlullah (s.a) adama


"Nedir bu halin?" diye sorduğunda, adam: "Ağrıdan dolayı tak­tım." Bunun üzerine Rasûlullah dedi ki: "Bu sadece ağrıyı artırır. Üzerinden onu çıkar at. Bu halka, üzerindeyken ölürsen ebediyen


iflah olamazsın."


Rasûlullah (s.a) adamı halkayı ağrıya şifa vereceğine inanarak taktığı için bundan menetti. Bakır bir halkayı bu gaye ile kullanmak onu dinin yasak kıldığı muska ve nazarlık konumuna getirir.


Hakim ve İbn Hibban, Abdullah ibn Mes'ud'dan (r.a) şöyle riva­yet ederler: Abdullah ibn Mes'ud bir defasında hanımının yanma girer. Hanımının boynunda bir şey asılıdır. Onu çeker ve koparır. Sonra da şöyle der: "Artık Abdullah'ın ailesi, Allah'ın hakkında bir delil indir­mediği herhangi bir şeyi O'na ortak koşmaktan kurtulmuştur." Sonra da şöyle devam eder: Ben Rasûlullah'ı (a.s) şöyle derken işittim:


Üfürükçülük, büyücülük-sihirbazlık ve muhabbet için muskacılık yapmak şirktir.


Muhabbet muskası kocalarının sevgisini celbedeceği inancı ve zannıyla kadınların yaptıkları sihir ve büyüye benzer bir şeydir. İbn Mes'ud'a denildi ki: "Ey Ebu Abdurrahman! Şu rukyeyi (okuyup üfle­meyi) ve muskayı anladık, peki muhabbet muskası nedir?" O şöyle ce­vap verdi: "Kadınların kendilerini kocalarına sevdirmek için yaptıkla­rı bir şeydir."


Hastanın yapması gereken şey, hastalığını münasip bir yolla teda­vi ettirmektir. Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur:


Tedavi olunuz. Şüphesiz Allah derdi de yaratmıştır, dermanı da yaratmıştır.


Rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a) bir hastayı ziyaret etmiş­ti. Hasta için bir doktor isteyince birisi: "Sen de mi bunu söylüyorsun ey Allah'ın Rasûlü!" deyince Rasûlullah şöyle dedi: "Evet, şüphesiz ki Allah ilacını yaratmadığı hiçbir hastalık yaratmamıştır."


Müslümanlara düşen görev de, herşeyin Allah'ın gücü ve tasarru­funda olduğuna, faydayı ve zararı sadece O'nun verdiğine inanmaları, bu tür hurafeleri terketmeleri, hikmet ve ilim sahibi Allah'ın çizdiği doğru bir yola koyulmalarıdır.


 

Bu Bölümdeki(12) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-12.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Muska Ve Nazarlıklar-SORU: Kur'an-ı Kerim âyetleriyle tedavi konusunda dinin görüşü nedir? Bazı insanlann zararı engellemek veya ihtiyaçları gidermek için yazdıkları muska, tılsım ve nazarlıklar hakkında İslâm'ın görüşü nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.