☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Kudsi Hadis Ve Kur'an-SORU: Peygamber hadisi ile kudsi hadis, kudsi hadis ile Kur'an-ı Kerim arasındaki fark nedir?

Sorularla islamiyet-12->CEVAP: Bilginler, lafız ve mana yönünden Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a) nisbet edilen hadisin Hz. Peygamber'e ait olduğunu söylemişlerdir. Bu hadislere hadis-i nebevi denilir, hadis-i kudsi denil­mez. Mesela Rasûlullah'm şu sözü bir hadis-i nebevidir:


Nerede olursan ol, Allah'tan kork, her günahtan sonra onu silip sü­püren (temizleyen) bir sevap işle ve insanlara karşı da iyi davran.


Kudsi hadise gelince bu, Allah Teâlâ'nm peygamberi Hz. Muham­med'e ilham ettiği veya rüya yoluyla bildirdiği manayı Rasûlullah'm kendi diliyle ifade etmesidir. Mesela Rasûlullah (s.a) bir hadis-i kudsi olarak şöyle buyurur:


Benim azametimden dolayı namazı mütevazi bir şekilde kılan, ya­rattıklarıma karşı böbürlenip kibirlenmeyen, bana karşı günahta ıs­rar ederek bir gece geçirmeyen, gün boyu beni hatırından çıkarma­yan, yoksula, yolda kalmışa, dula ve felaketzedeye yardım eden kimsenin namazını kabul ederim. Güneşin nuru gibi bu da onun nu­rudur. Onu izzetimle himaye eder, meleklerimle korurum. Karan­lıkta onun için bir nur, cehalette bir akıl ve anlayış yaratırım. Onun insanlar içindeki durumu cennetteki firdevsin durumu gibidir.


Kur'an-ı Kerim ise, yüce Allah'ın kelamıdır. Cebrail vasıtasıyla Rasûlullah'a (s.a) Allah katından indirilmiş bir lafızdır. Allah Teâlâ'nm insanlar ve cinlere kendisiyle meydan okuduğu ve benzeri bir sure ge­tirmekten onların aciz kaldıkları bir kitaptır. Allah Teâlâ Kur'an'da şöyle buyurmaktadır:


Kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsa­nız, siz de onun benzeri bir sûre meydana getirin; eğer doğru söz­lü iseniz, Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Ya­pamazsanız -ki asla yapamayacaksınız- o takdirde, inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. De ki: "İnsanlar ve cinler birbirine yardımcı olarak bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için biraraya gelseler, andolsun ki, yine de benzerini ortaya koyamazlar."


Allah Teâlâ aynı zamanda ibadeti Kur'an'la yapmamızı da bize emretti. Kur'an okumak bir ibadettir. Namaz ancak Kur'an'la sahih olur. Ne hadis-i nebevi ile ne de hadis-i kudsi ile namaz kılmak caiz de­ğildir. Kur'an'a cünüp veya abdestsiz bir kimsenin dokunması ve cü-nüp olan kimesenin Kur'an okuması da caiz değildir. Rasûlullah'm (s.a) bildirdiğine göre Kur'an'ı okuyan kimseye her harfin karşılığı on sevap verilir. Hadis-i nebevinin veya hadis-i kudsinin aksine Kur'an-ı Kerim'in tamamını veya bir kısmını inkar eden kimse kâfir olur.


Hadis-i kudsi ve hadis-i nebevi ile Kur'an arasında bir fark daha vardır ki o da Kur'an'dan bir cümleye âyet, âyetlerin oluşturduğu bö­lümlere de sûre denilmesidir. Kur'an, asırlar ve zamanlar geçse de son­suza dek hiçbir değişikliğe uğramadan kalacak İslâm mucizesidir. Bu, Allah'ın şu sözünün bir gereğidir:


Doğrusu Kur'an'ı biz indirdik ve onun koruyucusu elbette biziz. (Hicr/9)


Kur'an'la hadis-i kudsi arasındaki bir diğer fark da şudur: Allah Teâlâ ile Rasûlullah (s.a) arasında Kur'an'ın naklinde mutlaka Cebra­il'in aracı olması gerekir. Hadis-i kudsi ise bazen Cebrail vasıtasıyla, bazen de vahiy, ilham ve rüya yoluyla Rasûlullah'a (s.a) verilir. Bir başka fark da Kur'an'ın mana olarak rivayetinin -bu Kur'an'dır diye­rek- rivayetinin caiz olmamasıdır. Ancak insan mecbur kalırsa hadisi anlam olarak rivayet edebilir.

Bu Bölümdeki(12) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-12.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Kudsi Hadis Ve Kur'an-SORU: Peygamber hadisi ile kudsi hadis, kudsi hadis ile Kur'an-ı Kerim arasındaki fark nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.