☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Andolsun biz sana tekrarlanan yediyi (seb'ul-mesâni'yi) ve yüce Kur'an'ı verdik. Ayette geçen seVul-mesâni Kur'an'dan başka bir şey midir?

Sorularla islamiyet-12->CEVAP: Seb'ul-Mesâni'nin yani tekrarlanan yedinin Fatiha sûresi olduğu Hz. Peygamber'den (s.a) sağlam yollarla rivayet edilmiştir. Ha-dis-i şerifte şöyle denilmiştir:


 


 


 


Fatiha suresi Kur'an'm anasıdır, kitabın anasıdır ve seb'ul-mesâni'dir.


Aynı şeyi Hz. Ali, Ebû Hureyre ve daha başkaları da söylemiştir. Buharı, Ebû Said ibn el-Mualla'nın şöyle dediğini rivayet ediyor: Mes-cidde namaz kılıyordum. Rasûlullah (s.a) beni çağırdı. Ben cevap ver­medim. Namazdan sonra dedim ki: "'Ey Allah'ın Rasûlü! Ben namaz kı­lıyordum, onun için çağrına icabet edemedim." Rasûlullah "Allah Te-âlâ, Allah ve Peygamber sizi çağırdığı zaman icabet edin demedi mi?" buyurduktan sonra şöyle dedi: "Sen mescidden çıkmadan önce sana Öy­le bir sûre öğreteceğim ki bu, Kur'an'daki sûrelerin en büyüğüdür."


Sonra elimi tuttu. Dışarı çıkmak istediği zaman ona dedim ki: "Kur'an'daki sûrelerin en büyüğünü sana Öğreteceğim dememiş miy­din?" Bunun üzerine Rasûlullah (s.a) şöyle buyurdu;


O Elhamdülillah! rabbi'l-âlemin'dir. O, seb'ul-mesânidir ve bana verilen yüce Kur'an'dır.


Fatiha sûresi namazlarda her rekatta tekrarlandığı ve yedi âyet ol­duğu için "tekrarlanan yedi" anlamında "seb'ul mesâni" diye isimlen­dirilmiştir. Sadece bu ümmete böyle bir sûre verildiği için de bu ismi aldığı söylenilmiştir. Gerçekten de önceki ümmetlerden hiçbirisine böyle bir hazine indirilmemiştir.


Abdullah ibn Abbas ve daha başkaları seb'ul-mesâninin Bakara, Al-i Imran, Nisa, Mâide, En'am, A'raf ve Tevbe'yle birlikte Enfal -bu ikisinin arası besmeleyle ayrılmadığı için ikisi bir sûre hükmündedir-surelerinden oluşan yedi uzun sure olduğunu söylemişlerdir. Bu sûre­lere mesâni denilmiştir. Çünkü ibretler, hükümler ve cezalar bu sûreler içinde tekrar tekrar anlatılmaktadır.


Bu âyet-i kerime Mekke'de nazil olduğu için bu son görüş redde­dilmiştir. Çünkü bu âyet nazil olduğu esnada henüz söz konusu sûre­lerden hiç bir şey inmemişti. Bunların hepsi hicretten sonra Medine'de inmiştir.


Seb'ul-mesâninin Kur'an-ı Kerim olduğunu söyleyen kimseler de var. Bunlar Zümer süresindeki şu âyete dayanırlar:


Allah, âyetleri birbirine benzeyen ve yer yer tekrar eden Kitab'ı sözlerin en güzeli olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların, bu kitaptan tüyleri ürperir, sonra hem derileri ve hem de kalpleri Al­lah'ın zikrine yumuşar ve yatışır. İşte bu Kitap, Allah'ın doğruluk rehberidir, onunla istediğini doğru yola eriştirir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren bulunmaz.


Râğıb el-İsfahâni, Müfredatü'UKur'an isimli kitibında şöyle der:


Allah Teâla, "sana tekrarlanan yediyi verdik" diyerek Kur'an su­relerini mesâni diye isimlendirmiştir. Çünkü bu sureler her zaman tekrarlanır, zaman geçtikçe bozulup geçersiz hale gelen diğer şey­ler gibi bozulmaz ve kesintiye uğramaz.


Allah âyetleri birbirine benzeyen ve yer yer tekrar eden kitab'ı sözlerin en güzeli olarak indirmiştir.


Bu ayette geçen mesâni kelimesi de bu anlama gelir. Kur'an, de­vamlı tekrarlanan ve faydaları durmadan yenilenen bir kitap oldu­ğu için kendisine mesâni denilmiş olması doğrudur, Nitekim onun özelliklerini anlatan bir rivayette şöyle denilir: Onda hiçbir tezat ve eğrilik bulunmaz. Bu sebeple onu düzeltmeye ve doğrultmaya ihtiyaç yoktur. O, kimseyi yolundan saptırmaz ve kimsenin ayıp­lanmasına sebep olmaz. Onun harikuladeliği tükenmez. Mesâni kelimesinin övmek anlamına gelen senadan gelmiş olması da mümkündür. Çünkü Kur'an'dan daima övgüye lâyık güzellikler ortaya çıkar ve onu okuyan, öğretenen ve onunla amel eden kim­seler de övülmeye lâyık kimselerdir.


Şöyle de denildi: Seb'ul-Mesâni ile Kur'an'daki emir, nehiy, müj­deleme, uyarma, darb-ı meseller, nimetlerin tek tek sayılması ve geç­miş ümmetlerin haberleri gibi kısımlar kasdedilmiştir.


Fakat doğru ve sahih olan Fatiha'nın seb'ul-mesâni olmasıdır. Onun mesâni kelimesiyle isimlendirilmesinde, başka şeylerin bu keli­meyle isimlendirilmesine engel olan unsurlar bulunmamaktadır. Ma­dem ki Fatiha'nın seb'ul-mesâni olduğuna dair Rasûlullah'tan (s.a) te'vile ihtimal vermeyecek kadar açık ve sahih bir haber vardır. O hal­de onu kabul etmek gerekir.


Âyetin sonundaki "ve yüce Kur'an'ı" sözüne gelince bunun da yo­rum ve açıklama kabilinden bir atıf olduğu söylenilmiştir. Buna göre anlam şöyle olur: "Andolsun biz sana seb'ul-mesâniyi verdik, o yüce bir Kur'an'dır." Çünkü Fatiha sûresi özlü ve eşsiz üslubuyla Kur'an'ı Kerim hakkında genel ve toplu bir fikir verir.


Fakat buradaki atfın, genelin özele atfı olduğu daha kabule şayan bir görüştür. Buna göre yüce Kur'an'ın bütün sûreleri Fatiha sûresine atfedilir. Çünkü Fatiha sûresi evvela mushafın başlangıcıdır, ikinci ola­rak her namazda tekrarlanır, üçüncü olarak İslâm'ın bütün esaslarıyle ve Kur'an'ın gayeleriyle ilgili hususları kapsar. Hatta Fatiha suresinin yüce bir Kur'an olduğu, yani Kur'an'ın bütün maksatlarının onda özet halinde bulunduğu söylenilmiştir. En doğrusunu Allah bilir.

Bu Bölümdeki(12) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-12.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Andolsun biz sana tekrarlanan yediyi (seb'ul-mesâni'yi) ve yüce Kur'an'ı verdik. Ayette geçen seVul-mesâni Kur'an'dan başka bir şey midir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.