☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Fatiha süresindeki "İhdina's-sırata'l-müstakim" âyetinin başındaki İhdina kelimesinin bazı mushaflarda elifsiz olarak yazıldığı­nı, bazı mushaflarda elifin üzerine bir fetha (üstün) konularak yazıldı­ğını, bazı mushaflarda ise elifin altına esre konularak yazıldığını gör­düm. Bunun sırrı nedir? Müslümanların rablerinden hidayet talep et­meleri ne anlama gelir?

Sorularla islamiyet-14->CEVAP: Mushaftan bu âyet-i kerimeyi okurken bazı mushaflarda, sözü edilen elifin üstünde küçük bir sad harfi görürüz. Bu bir işarettir, soruyu soran kimsenin de zannettiği gibi bir hareke değildir. Bu işaret, İhdina kelimesinin başındaki elifin kat hemzesi değil vasıl hemzesi ol­duğunu gösterir.[3] Bu hemze (elif) mesela "ehazna" kelimesindeki hemze gibi değildir.


Bazı mushaflarda ihdina kelimesindeki elifin altında, onunla baş­landığında esreli okunması gerektiğine işaret eden bir esre bulunur. Çünkü vasi elifi, kendisiyle başlanınca ortaya çıkar ve okunur.


Bazı musaflarda ihdina kelimesinin başmaki elif, vasi yapılacağı gözetilerek yazıda gösterilmez. Çünkü okuma esnasında bu kelime ken­disinden önceki nestein kelimesine bitiştirildiği zaman elifin varlığı hissedilmez ve şöyle okunur: .nesteinühdina's-sırata'l-müstakim..."


"Bizi sırat-ı müstakime hidayet et" anlamına gelen bu âyette kul­ların yüce rablerinden kendilerine hidayeti lütfetmesi için bir dua, is­tek ve niyaz vardır. Yani: Bizi hayır ve saadete ulaştıracak olan mute­dil ve doğru bir yola eriştir, ey rabbimiz! Bizi o yola doğru yönelt, se­nin rızana ve yakınlığına ulaştıracak olan hidayetin yolunu bize göster, demektir.


Sırât-ı müstakim, Allah'ın dinidir ve Allah kendi dininden başka­sını kullarından kabul etmez ve bu dini öğreten de Allah'ın elçisi Hz. Muhammed (s.a)'dir.


Hidayetin dört çeşidi vardır:


Birincisi vicdan-ı tabii ve ilham-ı fıtri denilen hidayettir. Meselâ çocuğun beslenme ihtiyacını hissetmesi ve ihtiyacını gidermek için kendisine herhangi bir şekilde öğretilmeden, yaratılıştan ağlaması ve annesinin memesini görür görmez onu ağzına alıp emmesi bu tür hida­yettendir.


İkincisi, duyu organlarının hidayetidir. Mesela seslerin ve kokula­rın algılanması, bu tür bir hidayettir.


Üçüncüsü duyu organlarının hatalarını düzeltecek olan akim hida­yetidir.


Dördüncüsü de âlemlerin rabbi olan Allah'tan gelen dinin hidaye­tidir. Bu sonuncusu, bütün hidayetlerin zirvesidir.


Müslümanlar hidayette oldukları halde rablerinden niye hidayet istedikleri sorulacak olursa buna üç türlü cevap verilir:


Birincisi, bizi sırat-ı müstakimden ayırma demektir.


İkincisi bizi sırat-ı müstakim üzere sabit kıl demektir. Çünkü Arab-lar ayakta duran birine "ben sana gelinceye kadar ayakta kal" derler.


Üçüncüsü, hidayetimizi artır, demektir.

Bu Bölümdeki(14) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-14.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Fatiha süresindeki "İhdina's-sırata'l-müstakim" âyetinin başındaki İhdina kelimesinin bazı mushaflarda elifsiz olarak yazıldığı­nı, bazı mushaflarda elifin üzerine bir fetha (üstün) konularak yazıldı­ğını, bazı mushaflarda ise elifin altına esre konularak yazıldığını gör­düm. Bunun sırrı nedir? Müslümanların rablerinden hidayet talep et­meleri ne anlama gelir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.