☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Fecr sûresinde geçen ekramen ve ehanen kelimelerinin za­man zaman sonlarına ya harfi getirilerek okunduğunu görüyorum. Hal­buki mushafta bu kelimelerin sonunda ya harfi bulunmamaktadır. Bu kelimelerin sonunda mushafta kesra olduğu halde bazı okuyucuların sükûn üzere durduğunu görüyorum. Bu tür okuyuş şekli doğru mudur? Bu ayette geçen insan ile ne kastedilmiştir?

Sorularla islamiyet-14->CEVAP: Allah Teâlâ Fecr sûresinde şöyle buyuruyor:


Fakat insan, rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğun­da ve bol nimet verdiğinde "Rabbim bana ikram etti" der. Onu im­tihan edip rızkını daralttığında ise "Rabbim beni önemsemedi" der. (Fecr/15-16)


Ayetlerin sonunda geçen ekrameni ve ehaneni kelimeleri kıraat imamları tarafından çeşitli şekillerde okunmuşlardır. Bazıları âyet son­larında dururken de geçerken de hazfetmişler, bazıları da geçerken hazfetmişler, dururken hazfetmemişlerdir.


Hicazlılar ve Ebû Amr: ekramaniye ve ehâneniye diye ya'yı fetha-h olarak okumuşlardır. El-Bezzi, İbn Mehis ve Ya'kub her iki kelime­deki ya'yı okumuşlardır. Çünkü bu ya isimdir, hafzedilemez.


Medineliler mushahtaki yazılışlarına uyarak vakıf halinde değil de vasıl halinde (yani dururken değil de geçerken) bu kelimelerdeki yaları okumuşlardır. Ebû Amr, vasıl halinde okuyup okumamakta ser­best davranmıştır. Çünkü buralar âyet başlarıdır. Ebû Amr vakıf halin­de, mushafta olduğu için okumuştur. Diğerleri, her iki yerde de ya'sız vâki olduğu için okuyuşlannda da hazf etmişlerdir.


Cârullah ez-Zemahşeri'nin el-Keşşaf isimli tefsirinde, bu kelime­lerin sonunun sadece kesre ile yetinilerek yazılan bir mushaftan oku­yan kimsenin vakıf halinde ekremen ve ehanen diye nûn'\xn sükûnuyle okuyacağı bildirilmiştir.


Buna göre ekramen ve ehanen kelimelerini okurken sonunun yâ ile okunmasının da caiz olduğunu anlayabiliriz. Bu iki kelimenin oku­nuşunda kıraat imamları arasında farklılıklar olduğunu biliyoruz.


Her iki âyette geçen insan kelimesiyle kimin kastedildiğine gelin­ce, bir görüşe göre bu Utbe ibn Rabia ve Ebû Huzeyfe ibn el-Muği-re'dir. Bu görüş Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edilmiştir. Bir görüşe göre de Ubey ibn Haleftir. Bu görüş es-Saib'ten rivayet edlimiştir. Bir görüşe göre Ümeyye ibn Haleftir. Bu görüş Mukatil'den rivayet edil­miştir. Bir diğer görüşe göre de öldükten sonra dirilmeye inanmayan kâfirdir. Bu sonuncusu doğuruya en yakın olan görüştür. Çünkü Kurtu'oi'nin de dediği gibi burada sözü edilen özellik, Öldükten sonraki di­rilişe inanmayan bir kâfirin özelliğidir. Onun nazarında saygınlığın ve horlanmışlığın ölçüsü, dünyadaki nasibinin çokluğu veya azlığıdır. Mü'minin nazarında ise saygınlık, Allah Teâlâ'nm ona ahiret nasibine yol açacak itaat ve başarıyı nasib etmesidir. Allah, mü'min kulunun dünyadaki nasibini de bol bol verirse ona da hamd edip şükreder.


 

Bu Bölümdeki(14) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-14.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Fecr sûresinde geçen ekramen ve ehanen kelimelerinin za­man zaman sonlarına ya harfi getirilerek okunduğunu görüyorum. Hal­buki mushafta bu kelimelerin sonunda ya harfi bulunmamaktadır. Bu kelimelerin sonunda mushafta kesra olduğu halde bazı okuyucuların sükûn üzere durduğunu görüyorum. Bu tür okuyuş şekli doğru mudur? Bu ayette geçen insan ile ne kastedilmiştir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.