☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Allah Teâlâ Fatiha sûresinde "mâlik-i yevm'id-din (O, din günün mâlikidir)" buyuruyor. Mushafta mâlik kelimesindeki mim har­finin üzerinde med işaretinin konulu olduğunu ve bu harften sonra bir elifin bulunmadığını gördüm. Bazı okuyucuların da bu kelimeyi elif-siz olarak meliki diye okuduklarını işittim. Bu okuyuş doğru mudur?

Sorularla islamiyet-14->CEVAP: "Mâlik-i yevmi'd-din" âyetindeki mâlik kelimesinin okunu­şunda pek çok kıraat şekli vardır. Asım, Kisâi, Halef ve Ya'kub "mâliki yevmiddin" şeklinde elifli ve sonundaki kâfin kesri ile okumuşlardır.


İbn Sumeyka ve İbn Ebi Ayle de elifli okumuşlar, ancak onlar ke­limenin sonunu nasbederek "mâlike yevmiddin" demişlerdir.


Ebû Hureyre ve Asım el-Cuhderi, elifsiz olarak ve kâfin kesri ile "melike yevm'id-din" okumuşlardır.


Ebû Osman ve eş-Şa'bi, elifsiz olarak lâm'm kesri kâfin nasbi ile "melik-i yevm'id-din" diye okumuşlardır.


Sa'd ibn Ebi Vakkas, Âişe ve Muverrak el-Acli, elifsiz ve kâfin rafı ile "melikü yevmid-din" okumuşlardır.


Ubeyy ibn Ka'b ve Ebû Racâ'l-Utâridi elifsiz olarak ve lam'dan sonra bir yâ ile kâfin da kesri ile "melik-i yevm'id-din" diye okumuş­lardır.


Amr ibn el-Âs, aynı şekilde ve kâfin rafı ile "melikü yevm'id-" diye okumuştur.


Ebû Hanife ve Ebû Hayve ise "meleke yevm'ed-din" diye oku­muşlardır. Onların okuyuşunda meleke, mâlik oldu anlamında mazi fi­ilidir. Yevm kelimesi de mef *uldiir.


İbnü'l-Cevzi şöyle demiştir:


Kıraatte meşhur olan, Ebu Amr'ın ve kıraat imamlarının cumhuru­nun "melik-i yevm'id-din" şeklindeki mim'in fethi ve lam'ın kes-riyle okuyuşlarıdır. Bu şekildeki okuyuş övgüye daha uygundur. Çünkü her melik aynı zamanda bir mâliktir, fakat her mâlik melik değildir.


Kurtubi de şöyle diyor:


Bilginlerin hangisinin daha beliğ (edebi) olduğu hususunda farklı görüşleri vardır. Yani meliki mi mâliki mi daha beliğdir? Tirmi-zî'nin haber verdiğine göre her ikisi de Hz. Peygamber'den rivayet edilmiştir. Birisi Ebû Bekir'den diğeri Ömer'den gelmiştir. Bir gö­rüşe göre melik mâlikten daha genel ve daha beliğdir. Çünkü her melik mâliktir, fakat her mâlik melik değildir. Melik hükmünü mâlik üzerinde de yürütür. O kadar ki mâlik ancak melikin tedbi­rinden dolayı tasarruf edebilir. Bunu Ebû Ubeyde ve el-Müberred söylemiştir. Bir görüşe göre de mâlik daha beliğdir. Çünkü o, in­sanların da, başka şeylerin de mâliki olur. Mâlik, daha geniş ve da­ha büyük tasarrufu olandır. Çünkü şer'i kanunların icrası ona ha­vale edilmiştir. Sonra ondaki sahiplik daha ziyadedir.


Kurtubi, Allah'tan başka hiç kimsenin bu isimle isimlendirileme-yeceğini ve bu isimle çağrılamayacağını söylemiştir. Buharî ve Müs­lim'in rivayetlerine göre Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur:


Allah Teâlâ kıyamet gününde arzı elinde tutar ve gökleri kendi gü­cüyle dürüp büker, sonrada şöyle der: Melik benim. Arzın melik­leri şimdi nerede?


Başka bir hadiste de şöyle buyuruyor:


Allah indinde en fazla buğzedilen isim, bir adamın melikler meli­ki (sultanlar sultanı, şehin şah) diye isimlendirilmesidir. Allah'tan başka mâlik yoktur.

Bu Bölümdeki(14) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-14.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Allah Teâlâ Fatiha sûresinde "mâlik-i yevm'id-din (O, din günün mâlikidir)" buyuruyor. Mushafta mâlik kelimesindeki mim har­finin üzerinde med işaretinin konulu olduğunu ve bu harften sonra bir elifin bulunmadığını gördüm. Bazı okuyucuların da bu kelimeyi elif-siz olarak meliki diye okuduklarını işittim. Bu okuyuş doğru mudur? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.