☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Şu âyet-i kerimenin manası nedir? Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir oldular.

Sorularla islamiyet-14->CEVAP: Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:


Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı, lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Ba-bil'de Hârût ile Mârût isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: "Biz ancak imtihan için gönderil­dik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız" demeden hiç kimse­ye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekten, karı koca arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satıp alanların (ona inanıp para verenlerin) âhiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmek­tedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı! (Bakara/102)


Bu âyetin kısa ve Öz anlamı şudur: Allah'ın Kitabı Tevrat'ı arkala­rına atanlar -ki bunlar yahudilerdir- hidayetten ve doğru yoldan yüz çevirmişler, sapıklık ve bozgunculuğu seçmişlerdir. Bu sebeble onlar Süleyman (a.s) -onun peygamberliği ve doğruluğu- hakkında şeytan­ların uydurduğu şeylere tâbi olmuşlardır. Şöyle ki onlar, Süleyman'ın (a.s) denizin üzerinde gitmesinin, rüzgârları, kuşları ve cinleri emrine almasının bir sihir olduğunu iddia ediyorlardı ve Süleyman'ın bildiği şeyler bir sihirden ibarettir diyorlardı. Âyet-i kerimede geçen şeytan­larla kastedilen ya cin şeytanlarıdır, ya da sapıklık ve bozgunculukta ısrar eden insan şeytanlarıdır.


Halbuki Süleyman (a.s) rabbini inkâr etmemişti ve yaptığı şeyler sihir değildi. O, Allah'ın yardımı ve lutfuyle desteklenmiş masum bir peygamberdi. Fakat bu şeytanlar, uydurdukları şeylerle insanları yol­dan çıkarmakla, onlara sihir yapmakla ve aldatmakla, onlara sihirbaz­lığı öğretmekle kâfir olmuşlardı.


Birinin ismi Hârût, diğerinin ismi Mârût olan iki tane melek gön­derilmişti. Bu iki melek Bâbil'de bulunuyordu. Babil, Irak'ta Kûfe'nin banliyolarından birisiydi. Hârût ve Mârût'a bir takım bilgiler indirilmiş­ti. Bu iki melek, Allah'ın insanları imtihan etmesi ve sihirle mucizeyi ayırdetmeleri için insanlara bunları öğretiyorlardı. Sihirden bir şeyler öğrettikleri insanlara şöyle diyorlardı: "Biz ancak imtihan için gönde­rildik. Sakın yanlış inanıp da rabbinizi inkâr etmeyin, sihire uymayın!"


Müfessir Beydâvi der ki: O iki melek hiç kimseye şu nasihati yap­madan hiç bir şeyi öğretmezlerdi: "Biz ancak Allah'tan bir imtihan için gönderildik. Kim bizden bu sihri öğrenir de bunu yaparsa kâfir olur. Kim de bunu öğrenir de yapmaktan sakınırsa iman üzere sabit kalır. O halde sakın sihrin caiz olduğuna inanarak ve onu yaparak küfre girme­yin!" Bunda, sihre tâbi olmayı caiz görmeksizin sihri öğrenmenin mahzurlu olmadığına delil vardır. Yasaklanan şey, sihre tâbi olmak ve onu yapmaktır.


İnsanlar, Hârût ve Mâruftan sihri karı-kocanm arasını açmak maksadıyle öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni, iradesi ve hükmü olma­dan, sihirle meşgul olanlar hiç kimseye zarar veremezler. O halde on­lar sihir ile dünyada az bir menfaat temin etmiş olsalar bile âhiretleri-ne zarar verecek şeyler öğrenmiş oluyorlardı. Onlar, sihirle meşgul olup Allah'ın hidayetini terkeden ve emrine karşı gelen kimsenin âhi-rette bir nasibinin olmadığını çok iyi bilirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Keşke düşünerek bilmiş olsalardı.


 

Bu Bölümdeki(14) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-14.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Şu âyet-i kerimenin manası nedir? Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.