☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Mushafta bazı kelimelerin üzerinde bir takım işaretler bulanmaktadır. Mesela mim, cim harfi gibi sili gıli kelimeleri gibi. Bun­lar ne anlama gelmaktedir?

Sorularla islamiyet-14->CEVAP: Müslümanlar Allah'ın Kitabına çok büyük özen göster­mişlerdir. Onu nesilden nesile nakletmişler, yazmışlar, neşretmişler, ezberlemişler, anlamışlar ve âyetleri üzerinde düşünmüşlerdir. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü Kur'an rablerinin kitabıdır, dinlerinin düsturudur ve yollarının rehberidir. Onun hakkında yüce rabbimiz Haşr sûresinde şöyle buyurmaktadır:


Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalle­ri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. (Haşr/21)


Kur'an'a gösterilen bu İslâmî hassasiyetin görüntülerinden birisi de müslümanlann mushaf-ı şerifteki âyetlerin kolay okunmalarını te­min edecek ve harflerin izhar, ıhfa, idğam, imale, med, işmam, ğunne veya teshil gibi durumlarını, tecvid ve tilavetle ilgili diğer hükümleri gösterecek bir takım işaret ve şekillerle birlikte yazmış olmalarıdır.


Hakkında soru sorulan harfler, tilavet esnasındaki vakıf ve vasıl hükümleriyle ilgilidir, Mushaf-ı şerifteki mim harfi vakf-ı lâzım'm işa­retidir; sonunda mim harfi konulmuş olan kelimenin üzerinde durmak lazımdır, anlamına gelir. Bir örnek verelim:


Ancak (samimiyetle) dinleyen daveti kabul eder. Ölülere, gelince, Allah onları diriltecek, sonra da O'na döndürülecekler. (En'am/36)


Bu ayetteki birinci cümlenin sonundaki Yesmeûn kelimesinin son harfinin üzerinde bir mim işareti bulunmaktadır. O halde bu kelimenin üzerinde durmak gerekir.


Cim harfi vakf-ı câiz'in işaretidir, durmak da geçmek de caizdir, demektir. Nitekim Kehf sûresi 13. ayette bunun bir örneği vardır:


Biz sana onların başlarından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar inanmış gençlerdi. (Kehf/13)


Bu ayette de birinci cümlenin sonunda cim işareti vardır. Cümlenin sonunda hak kelimesinin üzerinde bu işaret olduğu için burada dur­mak da caizdir, bundan sonrasına vasletmek (geçmek) de caizdir. Bu misalde her ikisi de eşittir.


"Lamelif' işareti yasaklanmış vakfın işaretidir, manası durma de­mektir. Nahl sûresinde bunun bir örneği vardır:


(Onlar) meleklerin, "Size selam olsun, yapmış olduğunuz iyi işle­re karşılık cennete girin!" diyerek tertemiz olarak canlarını aldık­ları kimselerdir. (Nahl/32)


Bu ayette geçen tayyibin kelimesinin sonunda "Lamelif işareti var­dır ve burada durmak yasaktır, kendisinden sonrakine vasletmek gerekir.


Sili işareti, vasletmek evlâ olmakla beraber durmanın da caiz ol­duğunun işaretidir. Mesela Kasas sûresinin şu ayetinde içinde bu işa­retten iki defa geçmektedir. Ayet şöyledir:


Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Al­lah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? (Kasas/60)


Bu ayetteki ebka ve ziyneteha kelimeleri üzerinde bu işaret oldu­ğu için buralarda durmak caizdir, fakat geçmek daha evladır.


Kili işareti vakfetmek evlâ olmakla beraber geçmenin de caiz oldu­ğunun işaretidir. Mesela Ankebut sûresi 20. ayette bu işaretten vardır:


De ki: "Yeryüzünde bir gezinin de bakın; yaratışı ilkin nasıl yap­mış? Sonra da son hayatı inşa edecektir." Gerçekten Allah her şe­ye kadirdir. (Ankebut/20)


Ayetteki âhiret kelimesinin sonunda bu işaret vardır. Vakıf evla ol­makla beraber vasıl da caizdir.

Bu Bölümdeki(14) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-14.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Mushafta bazı kelimelerin üzerinde bir takım işaretler bulanmaktadır. Mesela mim, cim harfi gibi sili gıli kelimeleri gibi. Bun­lar ne anlama gelmaktedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.