☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an'dan başka isimleri var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

Sorularla islamiyet-14->CEVAP: Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim'i pek çok isimle isimlendir­miştir. Bu isimleri bizzat Kur'an'ın kendisi haber vermektedir. Ayrıca O, Kur'an'ı pek çok vasıfla da vasıflandırmaktadır. Bazı bilginler, Kur'an'ın bu vasıflarını da onun isimlerinin içine dahil etmişlerdir. Geçmiş âlimlerin bazılan Kur'an'ın isimlerine dair müstakil eserler yazmışlar ve onun yüze yakın ismini bir araya getirmişlerdir.


Kur'an-ı Kerim'e müracaat ettiğimiz zaman karşımıza çıkacak isimlerinden birisi Furkandır. Şu âyet-i kerime'de Furkan isminden söz edilmektedir.


Alemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren Allah, yüceler yücesidir. (Furkan/1)


Kur'an'ın bir ismi de el-Kitaptır:


Hamd olsun Allah'a ki, kendi katından şiddetli bir azab ile ikaz et­mek için kulu Muhammed'e, kendisinde hiç bir tezat ve eğrilik bu­lunmayan dosdoğru Kitab'i indirmiştir. (Kehf/1-2)


Bir diğer ismi Kelamullah (Allah'ın kelamı)dır:


Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse (sana sığınırsa), Al­lah'ın Kelâmı'nı işitip dinleyinceye kadar ona eman ver (sığınma isteğini kabul et). (Tevbe/6)


Diğer bir ismi Nurdur.


Size apaçık bir Nûr indirdik. (Nisa/174)


Kur'an'ın bir ismi de Zikirdir.


İşte bu (Kur'an), bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Şimdi onu inkar mı ediyorsunuz? (Enbiya/50)


Allah Teâlâ Kur'an'ı Tenzil diye de isimlendirmiştir:


Muhakkak ki o (Kur'an) âlemlerin rabbinin tenzili'dir (yani indir­mesidir). (Şuara/192)


Allah Teâlâ onu Fasıl diye de isimlendirmiştir:


Kur'an, hak ile bâtılı ayıran bir sözdür (fasıl'dır). O, asla bir şaka değildir. (Târık/13-14)


Bir diğer ismi Ahsenü'l-Hadis (sözün en güzeli)dir:


Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, ondan tüyleri ürperir, derken hem derileri ve hem de gönülleri Al­lah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu Kitap, Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptınrsa artık ona yol gösteren olmaz. (Zümer/23)


Kur'an'ın bir ismi de rûh'tur.


İşte böylece sana da emrimizden bir rûh vahyettik. Sen kitap ne­dir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimi­zi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nûr kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola kılavuzlamaktasm. O yol, göklerin ve yerin sa­hibi olan Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah'a döner. (Şûara/52-53)


Allah Teâlâ'nın Kur'an'a verdiği diğer isim vahydir:


De ki: "Ben, sadece, vahy ile sizi ikaz ediyorum." (Enbiya/45)


Bir ismi de besâirdiv:


Bu (Kur'an), insanlar için basiret nurları, kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir. (Câsiye/20)


Kur'an'ın bir diğer ismi beyandır.


Bu (Kur'an) bütün insanlığa bir beyan'dır (açıklamadır). (Âl-i İm-ran/138)


Diğer bir ismi tezkiradır:


Şüphesiz bu (Kur'an), bir tezkira'dır (öğüttür). (İnsan/29)


Diğer bir ismi belağdır:


İşte bu (Kur'an) insanlar için bir bildiridir (belağdır). (îbrahim/52)


Allah Teâlâ bir yerde de ona dört tane ismi birarada vermiştir:


O Kur'an mükerrem sahifeleridedir. Tertemiz kılınmış yüceltilmiş makamlardadır. (Abese/13-14)


Yüce Allah şöyle buyururken bir gerçeği ifade etmektedir:


Eğer biz Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. (Haşr/21)


Gerçekten size Allah'tan bir nûr, apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiy­le karanlıklardan aydınlığa çıkarır, doğru bir yola iletir. (Ma-ide/15-16)


Rasûlullah (s.a) Hz. Ali'nin (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurur:


Allah'ın kitabında sizden öncekilerin haberleri ile sizden sonraki­lerin haberleri, aranızdaki (sorunların) hükümleri vardır, o hak ile bâtılı birbirinden ayırandır, bir eğlence değildir (boşuna söylen­miş bir söz değildir). Onu terkeden zalimleri Allah helak eder. Onun dışında doğru yol arayanları Allah saptırır. O Allah'ın kop­maz ipidir. O, hikmetli bir öğüt ve doğru bir yoldur. O, kendisiy­le arzuların sapmadığı, dillerin yalan söylemediği, âlimlerin usa­nıp doymadığı, çok okumakla eskimeyen, harikuladeliği tüken­meyen bir kitaptır. Kim onunla konuşursa doğru söyler, kim onun­la amel ederse sevap kazanır, kim onunla hükmederse âdil olur, kim insanları ona davet ederse, doğru yola iletmiş olur. (Tirmizî)

Bu Bölümdeki(14) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-14.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an'dan başka isimleri var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.