☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Hz. Peygamber'in (s.a) sireti/hayat hikayesi üzerinde soh­bet ediyorduk. İçimizden birisi, Rasûlullah'm vefatından sonra halife­liğin onun ailesinden olmayan birisine intikalinin sebebini sordu. Bu­nun cevabını verir misiniz?

Sorularla islamiyet-16->Cevap: Şeyhu'l-İslâm İbn'ül-Kayyım'in Bedaiu'l-Fevâid isimli ki­tabında bu konuyla alakalı bir ibare okumuştum. Zannediyorum bu ibareyi zikretmem, sorunun cevabı için yeterli olacaktır. İbn'ul-Kay-yım söz konusu kitabının üçüncü cüzünde şöyle demektedir:


Allah bilir ya, hilafetin ehl-i beytten değil de Ebubekir, Ömer ve Osman'dan başlamasının sırrı/hikmeti şudur: Rasûlullah'm vefa­tından sonra hilafet makamına ilk olarak Hz. Ali geçmiş olsaydı, bozguncular hemen Hz. Peygamber'in bir padişah olduğunu ve saltanatım kendi ailesine bıraktığım söyleyıverırdi. Halbuki Allah Teâlâ onun risaletini ve nübüvvetini böyle bir şüpheden korudu.


Herakliyus'un Hz. Peygamber hakkında Ebu Süfyan'a sorduğu su­alleri ve Ebu Süfyan'ın verdiği cevablan hatırlayın:


- Onun ataları içinde bir melik var mı?


- Hayır.


- Eğer atalarının içinde bir melik olsaydı, bu adam saltanat peşin­de koşan birisidir, derdim.


Allah Teâlâ, onun yüce makamını atalarıyla ve ehl-i beytiyle ilgi­li saltanat şüphelerinden korumuştur. Onun ve diğer peygamber­lerin geride miras bırakmamış olmalarının sırrı da Allahu a'lem bu şüpheyi ortadan kaldırmak içindir. Çünkü peygamberler geride miras bırakma hakkına sahip olsalardı bozguncular onların evlat­ları ve mirasçıları için dünyalık peşinde koştuklarını iddia ederler­di. Nitekim zühd hayatı yaşayan bir kimsenin evlatlarına mal bırakmasını da aynı gözle değerlendirirler ve mirasçılarına mal bı­rakmak için zahidlik yaptığını iddia ederler.


Allah onları bu tür ithamlardan korudu, Allah ve Rasûlü'nün dave­tinin töhmet altında bırakılmaması için peygamberlerin miras bı--rloi rakmalannı yasakladı. Böylece peygamberlerin ne peygamberlikleap n ne de aileleri hakkında hiç bir şüphe izi bırakılmadı. Artık Hz. -uH  Peygamber'in Hz. Ali'yi ve ehl-i beytini veliaht tayin ettiğini söyle­mek mümkün değildir. Böylece hilafetin miras bırakılan bir mülk olmadığı anlaşılmıştır. Hilafet makamına ancak önceliği ve öncülüğü olan kimse müstahak olur. Hz. Ali kendi zamanındaki insanların en önde geleni ve en faziletlisidir ve halife olduğu esnada ondan dâ-"ha hayırlı ve bu makama ondan daha layık kimse yoktu. Bu sebep­le bozgunculuk yapmak isteyenlere onun halife olmasıyla kullana­bilecekleri bir şüphe malzemesi kalmamıştır. Allah'a hamd olsun.

Bu Bölümdeki(16) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-16.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
 

Soru: Hz. Peygamber'in (s.a) sireti/hayat hikayesi üzerinde soh­bet ediyorduk. İçimizden birisi, Rasûlullah'm vefatından sonra halife­liğin onun ailesinden olmayan birisine intikalinin sebebini sordu. Bu­nun cevabını verir misiniz? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.