☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Bir mecliste konuşmacılardan birisi Rasûlullah'ın (s.a) Arab-lan övdüğünü ve onların şanını yücelttiğini söyledi. Bir başka konuşma­cı da, Rasûlullah'ın alemlere rahmet olarak gönderildiğini ve Arabm, Arab olmayana bir üstünlüğünün olmadığını, üstünlüğün sadece takva ile olduğunu ifade edip "Bu duruma göre Hz. Peygamber (s.a) Arablan na­sıl yüceltebilir?" diyerek onu reddetti. Bu konuda sizin görüşünüz nedir?

Sorularla islamiyet-16->Cevap: Rasûlullah'ın (s.a) alemlere rahmet olarak gönderilmesi ile Arabların şanını yüceltmesi arasında bir çelişki yoktur. Çünkü Arablar bu dinin ilk taşıyıcılarıdır. Allah Teâlâ, onların içinden ve yurdundan bir peygamber çıkarmakla, Arabçayı Kur'an'ın lisanı yapmakla ve yer­yüzünün doğusundaki ve batısındaki insanlara bu dini ilk tatışma şere­fini onlara bahşetmekle Arablan zaten onurlandırmıştır. Nitekim Arab­lar en büyük şerefi ve onuru İslâm'da bulmuşlardır. Kur'an-ı Kerim şu ayet-i kerimede bu gerçeğe işaret etmektedir:


Doğrusu Kur'an hem senin için hem de kavmin için bir şereftir. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız. (Zuhruf/44)


Rasûlullah (s.a) Arabları yüceltirken iman eden, Allah ve Rasûlü-nün emrine uyan, kesin bir inançla onu destekleyen ve yeryüzünde adaletin prensiblerini ve insanî kardeşliği yayan Arablan kasdetmiştir.


Rasûlullah'ın (s.a) Arabları öven ve onların şanını yücelten çok sa­yıda hadisi vardır. Ebu Ya'la'nm Müsned'inde Câbir'den rivayet ettiği sahih bir hadiste Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmaktadır:


Arablar tahkir edildiği zaman İslâm tahkir edilmiş olur.


Taberani'nin îbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur:


Haşimoğullarına ve Ensar'a buğzetmek küfürdür, Arablara bu e-zetmek ise münafıklıktır.


Tirmizî'nin Abbas ibn Abdülmuttalib'ten rivayet ettiğine göre Ra-i^sûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur:


Allah Teâlâ insanları yarattı ve beni onların hayırlı bölümünden kıldı. Sonra kabileler arasında bir seçim yaptı ve beni en hayırlı :kabilenin içinden yarattı. Sonra aileler arasında bir seçim yaptı ve ""*       beni en hayırlısının içinde yarattı. Ben, kişi olarak da aile olarak


da onların en hayirhsıyım.


İbn Sa'd'ın Yahya ibn Yezid es Sa'di'den rivayet ettiği sahih-mür-sel bir hadiste Rasûlullah şöyle buyuruyor:


fazla Arab olanınız benim ve ben Kureyştenim. Benim lisanım da Sa'd ibn Bekr'in lisanıdır.


Hakim'in Enes'ten rivayet ettiği bir hadiste şu ifadeler geçer:


Arabların önde geleni benim. Suheyb, Rûm'un önde gelenidir. Selman, Farisilerin önde gelenidir. Bilal ise Habeşilerin Önde gelenidir.


Taberani, Hakim ve Beyhaki'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste ise şöyle buyurulur:


Şu üç şeyden dolayı Arablan seviniz: Birincisi ben Arab'ım, ikin­cisi, Kur'an-ı Kerim Arabça'dır, üçüncüsü cennet ehlinin  dili Arabçadır.


Taberani'nin Ebû Said'den rivayet ettiğine göre Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur:


Ben Arabların en Arabıyım. Kureyş soyundan geldim. Beni Sa'd 'a ibn Bekir'in içinde yetiştim. O halde dili kullanma yanlışlığı bana nereden gelebilir ki?


Hakim'in Ebû Hureyre'den rivayet ettiği sahih bir hadiste Rasûlul­lah (s.a) şöyle buyurmuştur:


Fakirleri seviniz ve onlarla arkadaşlık yapın. Arablan kalpten sev. Nefsinden bildiğin şeyler seni insanlardan alıkoymasın.


Yine Taberani'nin Sehl ibn Sa'd'dan rivayet ettiğine göre Rasûlul­lah (s.a) şöyle buyurmuştur:


Kureyş'i seviniz. Kim onları severse Allah da onları sever.


Zannediyorum ki bu hadis-i şerifler İslâm Peygamberinin, müca-hid ve mümin Arabların kadr ü kıymetini ve şanını yücelttiğini göster­mesi açısından yeterlidir. Bu onun asaletinin evrenselliğiyle de çeliş­mez. Çünkü zaten Arablar da bu risaletin/mesajın bütün insanlar ara­sında yayılması için çalışmışlardır. Bilmemiz gerekir ki Arablık İs­lâm'ın kabıdır, İslâm da Arabların ruhudur. 

Bu Bölümdeki(16) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-16.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
 

Soru: Bir mecliste konuşmacılardan birisi Rasûlullah'ın (s.a) Arab-lan övdüğünü ve onların şanını yücelttiğini söyledi. Bir başka konuşma­cı da, Rasûlullah'ın alemlere rahmet olarak gönderildiğini ve Arabm, Arab olmayana bir üstünlüğünün olmadığını, üstünlüğün sadece takva ile olduğunu ifade edip "Bu duruma göre Hz. Peygamber (s.a) Arablan na­sıl yüceltebilir?" diyerek onu reddetti. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.