☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Kur'an-ı Kerim'deki edğasu ahlâm tabirinin anlamı nedir?

Sorularla islamiyet-15->CEVAP: Edğas kelimesi Kur'an-ı Kerim'de aşağıdaki âyetlerde geçmektedir:


(Hükümdarın etrafındakiler): "Bunlar karmakarışık rüyalardır. Biz böyle rüyaların yorumunu bilemeyiz" dediler. (Yusuf/44)


Onlar: "Hayır; bunlar karışık rüyalardır. Hayır, onu uydurmuştur. Hayır, o şairdir. Eğer öyle değilse, önceki peygamberler gibi bize bir mucize getirsin!" dediler. (Enbiya/5)


Bu kelime tekil olarak diğs şeklinde ve Sâd sûresi 44. âyette geçer:


Eline bir demet sap ol da onunla vur, yemini böylece yerine getir. (Sad/44)


Önce diğs kelimesini inceleyelim. Rağıb el-İsfehâni'nin Müfredâ-tul-Kur'an isimli eserinde bu kelimenin bir ya da ağaç dallan diye tarif edildiğini görüyoruz. Kelimenin çoğulu edğas'hv. Al­lah Teâlâ: "Eline bir tutam ot al..." buyurur. Hakikati anlaşılmayan muftelif rüyalara bununla benzetme yapılmıştır: "Onlar: Hayır,


Dilciler dediler ki: Sözün karışık olanına dığsu'l-hadis denilir. Bir şeyin bir kısmının diğer bir kısmı ile karışık olmasına dığs denilir. Ku­rusu ve yaşı birbirine karışık bir tutam ot ya da o miktardaki ot sapıy-le birisine vurdu anlamında darabehû bidığsın denilir. Sâd sûresinde "Eline bir demet sap al da onunla vur" buyurulur. İşe yaramayan söz­lere kelamun dığsun denilir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:


"Bunlar karmakarışık rüyalardır. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz" dediler.


Yani karışık oldukları için yorumlanmayan rüyalar demektir. Ka­rışık rüyalar, korkunç rüyalardır. Karışık olduğu ve doğru dürüst yo-rumlanamadığı için böyle isimlendirilmiştir.


Gerçek olmayan ve karışık haberlere de bu isim verilir. Hz. Ali (r.a) dua ederken şöyle demiştir:


Allahım benim günah işlememi veya ihlaslı olmayan karışık işler yapacağımı takdir edip yazmışsan onları sil ve imha et. Çünkü sen di­lediğin şeyi imha edersin.


Hz. Ali'nin bu duasındaki "ihlaslı olmayan karışık işler" dığsen kelimesiyle ifade edilmektedir. Karışık ve anlaşılmaz sözlere de dığ­su'l-hadis denilir.


Edğas kelimesi Yusuf sûresinde şu şekilde geçer:


Kral dedi ki: "Ben rüyamda yedi sekiz ineğin yedi zayıf ineği ye­diğini gördüm. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumlamasını bili­yorsanız rüyamı yorumlayınız!" Etrafındakiler dediler ki: "Bunlar karmaşık rüyalardır. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz." (Yusuf/43-44) İbn Kesir der ki:


Bu rüyayı Mısır meliki görmüştür ve Allah Teâlâ bu rüyayı Yu­suf un onurlu ve saygın bir şekilde hapisten dışarı çıkması için bir sebeb olarak takdir etmiştir. Melik bir rüyayı görünce korkmuş çok şaşırmış ve yorumunu merak etmiştir.


Bütün kâhinleri ve devlet büyüklerini toplayıp rüyasını onlara an­latmış ve yorumlamalarını istemiştir. Fakat onlar bir yorum getir­meyerek "bunlar karışık rüyalardır" diye mazeret beyan ederek "biz böyle rüyaların tevilini bilmeyiz" dediler. Karışık değil de gerçek bile olsa bizim yine de bunun yorumuna dair bilgimiz ol­mazdı, dediler.


Menar Tefsiri'nde şöyle deniliyor:


Yani bunlar beynin uyku esnasında tasavvur ettiği bir takım hayal­ler ve karışık düşüncelerdir. O halde bunlara belli bir anlam veril­mez. Edğas aslında dığs kelimesinin çoğuludur. O da bitki deme­ti ya da bir demet çalı çırpı demektir.


Ahlam, hulmün çoğuludur. Hulüm de okunur, hulm de okunur. Rü­yada görülen şeye hulüm denilir. Ihtiiam, büiuğa ermek demektir.


Rüya bazen insanın uyanık haldeyken aklına gelen düşünceler gi­bi ne anlama geldiği gayet açık olur. Bazen de -ki çoğunlukla böyledir- karışık olur ve ne anlama geldiği bilinmez. Bu ikinciler karışık ot demetlerine benzerler. Sanki birbiriyle uygun olmayan muhtelif ot, çalı çırpı demetlerinden oluşmuş gibidir. Rüyada gö­rülen inek ve başakların akla getirdiği durum da böyledir.


(Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz).


Onların bu sözleri, kendilerinin bu tür kanşık rüyaların tevilim bilmeyip ancak makul ve anlaşılabilir rüyaların tevilini bildikleri anla­mına gelmesi muhtemel olduğu gibi hiç bir rüyanın tevilini bilmedik­leri anlamına gelmesi de muhtemeldir. Çünkü rüyalar (hakikati) bilin­meyen şeylerdendir ya da uykuda tahayyül edilen şeylere delalet ede­cek geniş anlamı olan şeylerden değildir. Nitekim şimdiki metaryalist-ler bu rüyaların ve düşlerin doğru bir tevilinin yapılabileceğini kabul etmiyorlar. Fakat eski Mısırlılar bunlara önem verirlerdi.

Bu Bölümdeki(15) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-15.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Kur'an-ı Kerim'deki edğasu ahlâm tabirinin anlamı nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.