☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Kur'an-ı Kerim buyurur ki: Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye sokar. Sokmak fiilinin maştan iîac'hr. Hac, bir şeyi başka bir şeyin içine geçirmek, sokmak demektir ki bunun sonunda her ikisi gerçek mana­da birleşmiş olurlar. Mesala ipliğin iğneye geçirilmesi, yüzüğün par­mağa geçirilmesi gibi. Gece ile gündüzün bu anlamda birleşmesi, bir­birine geçmesi nasıl olur?

Sorularla islamiyet-15->CEVAP: Allah Teâlâ Al-i Imran sûresinde şöyle buyurur:


Geceyi gündüze, gündüzü geceye sokarsın; ölüden diri, diriden ölü çıkarırısın; dilediğini hesapsız rızıklandırırsın. (Al-i Imran/27)


Hac sûresinde de şöyle buyurur:


Böyledir; Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar ve Allah şüphesiz işitir ve görür. (Hac/61)


Lokman sûresinde ise şöyle buyurur:


Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüze, gündüzü geceye katmak­tadır. Güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır. Bunların her biri bel­li bir süreye kadar hareketine devam eder. Ve Allah yaptıklarınız­dan tamamen haberdardır. (Lokman/29)


Fatır sûresinde ise şöyle buyurur:


Allah geceyi gündüzün içine sokar, güneş ve ayı emri altına almış­tır. Her biri muayyen bir süreye kadar akıp gider. İşte (bütün bun­ları yapan) rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. O'nu bırakıp da taptıklarınız ise bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir. (Fatır/13)


Hadid sûresinde ise şöyle buyurur:


Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar; O kalplerde olanı bilir. (Hadid/6)


el-Velüc, dar bir yere girmek demektir.


Rağıb el-İsfehani "Allah geceyi, gündüze, gündüzü geceye katar" âyetinin tefsirinde şöyle der:


Bu âyet, Allah Teâlâ'nın bu alemde gecenin fazlasını gündüze gündüzün, fazlasını geceye birleştiren bir sistem kurduğunu haber vermektedir. Bu fazlalık güneşin doğduğu ve battığı yerlere göre meydana gelmektedir.


İbn Kesir, Hac süresindeki âyeti tefsir ederken şunları söyler:


Allah Teâlâ kendisinin yaratıcı olduğunu ve mahlukatını dilediği şekilde yönettiğini bildirerek şöyle buyurur:


Ey Muhammed! De ki:


"Mülkün sahibi olanAUahım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediği­ni aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen herşeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündü­zü geceye katarsın..


Gecenin gündüze, gündüzün geceye katılması, birinden alınıp di­ğerine dahil edilmesi demektir. Bu sebeple kışın olduğu gibi bazen ge­celer uzun, gündüzler kısa, bazen de gündüzleri uzun, geceleri kısa olur.


İbn Ebi Bekir er-Razi ilacın iki şeyin hakikatinin birleşmesi oldu­ğu görüşündedir. Bu birleşme bazen iki şeyden birinin özelliğinin di­ğerine galip gelerek onun özelliğinde benliğini bozmadan bir değişik­lik meydana getirmesi şeklinde olur. Mesela bir ekmeğin çok miktar­daki süte katılması veya az miktardaki sütün çok miktardaki ekmeğe katılması gibi. Bu ameliyede her ikisi de gerçek manada birleşmişler­dir, fakat birinin özelliği diğerine galip durumdadır. Gece ve gündüz de böyledir. Mesela gecenin uzunluğu 14 saat olduğu zaman, gece ve gün­düzün eşit olduğu zamana nisbetle o esnada gecenin içinde gündüze ait iki saat var demektir. Veya bunun aksi de olabilir.


Veya bir bölgenin gecesi, diğer bölgenin gündüzü olması itibarıy­la geceyi gündüze dahil eder, demektir. (Yani aynı anda hem gece hem gündüz olur, demektir). Veya bir yerde sadece geceyi yaratır. Bir baş­ka bir yerde hem gece hem gündüzü bir arada yaratır. Bu, güneşin doğ­masına ve batmasına bağlı bir durumdur.

Bu Bölümdeki(15) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-15.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
 

SORU: Kur'an-ı Kerim buyurur ki: Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye sokar. Sokmak fiilinin maştan iîac'hr. Hac, bir şeyi başka bir şeyin içine geçirmek, sokmak demektir ki bunun sonunda her ikisi gerçek mana­da birleşmiş olurlar. Mesala ipliğin iğneye geçirilmesi, yüzüğün par­mağa geçirilmesi gibi. Gece ile gündüzün bu anlamda birleşmesi, bir­birine geçmesi nasıl olur? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.