☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Koşmak ve acele etmek şeytandan olduğuna göre Kur'an-ı Kerim niçin "Rabbinizin mağfiretine koşunuz" buyuruyor?

Sorularla islamiyet-15->CEVAP: Hayra koşmak anlamına gelen musaraaî kelimesi Kur'an'ın pek çok yerinde geçer. Mesala Âl-i İmran sûresinde Allah Teâlâ şöyle buyurur:


Onlar, Allah'a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülük­ten men eder, hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardan­dır. (Âl-i İmran/114)


Yine aynı sûrede şöyle buyurur:


Rabbinizin mağfiretine/bağışına ve takva sahipleri için hazırlan­mış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun! (Âl-i İmran/133)


Enbiya sûresinde de şöyle buyuruyor:


Biz Zekeriyya'nın da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik; eşini de kendisi için (çocuk doğurmaya) elverişli kıldık. Onlar (bütün peygamberler) hayır işlerine koşuşurlar, umarak ve korka­rak bize yalvarırlardı; onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. (Enbiya/90)


Mü'min sûresinde ise şöyle buyurur:


İşte onlar, iyiliklere koşarlar ve iyilik için yarışırlar. (Mü'min/61)


Müsaraat, mübaderet demektir. Sürat, yavaşlığın zıddıdır. Süratli, hızlı ve çabuk ise yavaş, sakin ve ağırcanlının zıddıdır. Bundan sonra geriye hangi konuda süratli olunacağı meselesi kalıyor. Ya hayırlı şey­lere koşulur ve acele edilir, ki bu iyi bir şeydir. Ya da kötülüklere ko­şulur ve acele edilir ki bu da kötüdür ve kötülenmiştir.


Allah Teâlâ Bakara sûresinde buyuruyor ki:


Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. Hayırlı işlerde birbirinizle ya­nsın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya ge­tirir. Allah şüphesiz her şeye kadirdir. (Bakara/148)


Bu âyet, her türlü sâlih amele/iyiliklere koşmayı ve acele etmeyi teşvik etmektedir.


Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun!


Kuşeyrî bu ayeti şöyle tefsir ediyor:


Sizin affedilmenizi gerektirecek amellere/davranışlara koşun de­mektir. Kalpler katılaşır ve bunun zor olduğunu zanneder.


Halbuki Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur: Pişmanlık bir tevbedir.


Tevbe mağfireti/bağışlanmayı gerektirir. Çünkü isyankar, bağış­lanmaya muhtaç olan kimsedir.


İnsanlar müsaraatla/hayra koşmada kısım kısımdır. Âbidler, salih amellere ayaklarıyle koşarlar. Arifler ibadet ve taatlere himmetleriyle koşarlar. İsyankarlar pişmanlıklanyle ve hasret duygularını yudumla­yarak koşarlar. Kim ayaklarıyle iyiliklere koşarsa karşılığında sevap alır. Kim Allah'a yakın olmaya vesile olacak şeylere himmetiyle ko­şarsa bu yakınlığı kazanır. Kim pişmanlığıyle koşarsa Allah'ın rahme­tine ulaşır.


Aceleci olmak, bir şeyi vakti gelmeden önce istemek ve elde et­meye çalışmaktır. Bu, tutku ve ihtirasın bir sonucudur. Bu sebeble Kur'an onu her zaman kötülemiştir. Hatta "acele etmek şeytandandır" denilmiştir.


İbn Ebi Bekir er-Râzi Rasûlullah (s.a): "Acele etmek şeytandan, teenni/telaşlanmamak ise Rahman'dandır" dediği halde Allah Teâlâ ni­çin "...koşun" buyurdu?" sorusunu şöyle cevaplandırırın


Rasûlullah (s.a) beş yerde buna istisna getirdi ve dedi ki:


Ancak günahtan tevbe etmede, borcu zamanında ödemede, evlilik çağına gelen bekarı evlendirmede, ölüyü defnetmede ve gelen mi­safiri doyurmada acele ediniz.


Ayet-i kerimede emredilen müsaraat, tevbeye ve tevbe manasına gelecek mağfiret sebeblerine/salih amellere koşmaktır.

Bu Bölümdeki(15) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-15.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
 

SORU: Koşmak ve acele etmek şeytandan olduğuna göre Kur'an-ı Kerim niçin "Rabbinizin mağfiretine koşunuz" buyuruyor? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.