☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor: O kitapta (Kur'an'da) hiçbir şekilde şüphe yoktur. (Bakara/2) Oysa sapıklar bu kitapla şüphe olduğunu iddia ediyorlar. Eğer kulumuza indirdiklerimizden şüphe ediyorsanız... (Baka­ra/23)

Sorularla islamiyet-15->CEVAP: Soruda geçen ayetteki "reyb" kelimesi, şüphe ve töhmet demektir. Allah'ın kitabında ne şüphe ne de töhmet vardır. Her ne ka­dar kâfirler o kitap hususunda şüpheye düşüyorlarsa da o, Allah katın­dan indirilmiş gerçeğin ta kendisidir.


Ayrıca, ayetteki ifadenin haber cümlesi olduğu ve "şüphe etmeyi­niz!" anlamına geldiği söylenmiştir.


Bazı inkarcılar Kur'an'a dil uzatmışlar ve şöyle demişlerdir: Bu ifadeden maksat, biz inkarcıların o kitaptan şüphesi olmadığım söyle­mek ise, biz ondan şüphe ediyoruz. Şüphe söz konusu değilse "onda şüphe yoktur" demenin bir faydası yoktur.


Bunun cevabı şöyledir: Ayetten maksat şudur: O Kur'an öyle açıktır ki her hangi bir şüphe edicinin şüphesi yerinde değildir. Gerçek de böyledir. Çünkü Arablar edebiyatta zirvede olmalarına rağmen Kur'an'ın en kısa suresinin bir benzerini getirmeye güç yetirememiş-lerdir. Bu vakıa da tanıktır ki Kur'an bu delili ile akıllı bir kimsenin on­da şüpheye düşmesinin caiz olmayacağını ortaya koymuştur.


Ebubekir Râzi'nin oğlu şöyle diyor: Ayetin anlamı "Şüpheye yer yoktur" demektir. Bir başka mana da: "Allah katında ve Allah'ın Pey-gamber'i ve mü'minlere göre şüphe yoktur" şeklindedir. Bir başka yo­ruma göre, bunun anlamı: "O kitabın Allah katından geldiğinde şüphe­ye düşmeyiniz" demektir.


Bunun bir benzeri de şu ayettir:


Kıyamet vakti gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. (Hac/7)


Tefsir-i Menar'da şöyle denmektedir: Bu kitap (Kur'an) kusur le­kesi bulunmayan bir kitaptır. Onda şüphe olmadığı gibi ileride de şüp­he edilmeyecektir. Ne Allah katından olduğunda, ne de hidayete götü­rücü ve irşad edici olduğunda şüphe yoktur. Şöyle demek de doğru olur: O kitabın ayetleri o kadar güçlüdür, açıklamaları o kadar arı du­rudur ki insaf ve akıl sahibi hiçbir kimse ondan şüphe etmez. Yeter ki inatçı ve zorba olmasın.


O kitap gökten hidayet olarak inmiş insanları hidayete erdirmek için gönderilmiştir. O'nu insanlara ulaştıran (Peygamber) daha öncele­ri Kur'an'da bulunan ilimlerle hiç meşgul olmamış, okuma yazma bil­meyen biridir. O kitabın ne üslûbuna ne de onda söylenilen sözlere ya­kın bir sözü hiç kimse söyleyemeyecektir. Hatta bunu onun Peygam-berliği'nden sonra da hiç kimse yapamayacaktır. Bunun içindir ki (Bakara/23) ayetinde onda şüphe olmadığı, eğer şüphe ediliyorsa bir ben­zerinin getirilmesi gerektiği söylenerek meydan okunmaktadır.


Eğer kulumuza indirdiklerimizden şüpheye düşüyorsanız, onun bir benzeri suresini getiriniz. (Bakara/23)


Sözün kısası edebi yönü, üslûbu, lafızları, manası, içerdiği ilimler ve hidayete iletmedeki etkisi itibariyle Kur'an'dan şüphe etmek müm­kün olmadığı gibi o kitap etrafında şüphenin dolaşması da mümkün de­ğildir. Onun benzerini basireti bağlanmış bir cahil yapamayacağı gibi inadı nedeni ile böyle bir işe kalkışan veya birilerini taklit eden de ger­çekleştiremez.

Bu Bölümdeki(15) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-15.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor: O kitapta (Kur'an'da) hiçbir şekilde şüphe yoktur. (Bakara/2) Oysa sapıklar bu kitapla şüphe olduğunu iddia ediyorlar. Eğer kulumuza indirdiklerimizden şüphe ediyorsanız... (Baka­ra/23) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.