☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Feylesof Tales S: Feylesof Tales hakkında bilgi edinmek istiyorum. Ona ni­çin feylesof unvanı verilmiştir?

Sorularla islamiyet-7->CEVAP: Tales, eski bir feylesof ve astronomdur. Ona şehrinin in­sanları: "Tüm bilimlerde insanlığın hikmet sahibi olanıdır" demişlerdir.


Tales küçük Asya'da Milet şehrinde milattan önce 640 yılında doğmuştur. Aslı Fenikelidir. İlk babaları zamanın yöneticilerinin zulmünden kaçarak Şam'dan Yunanistan'a göç etmişlerdir. Bu sebeple Yu­nan feylesoflarının Önde gelenlerinden sayılırsa da Suriye asıllıdır.


Tales elektrik araştırması ile ilgilenmiş, bu konuda kendisini ye­tiştirmiştir. Pek çok kimse onu bu alandaki araştırıcıların öncüsü say­mıştır. Tales mıknatıslı ve elektron ihtiva eden maddelerde elektriğin çekim kuvveti olduğunu ilk ortaya koyan kimsedir. O bu konuda uzun araştırmalar yapmış, buluşunun gerekçesini ortaya koymaya ça­lışmıştır.


Tales bir ara siyasetle uğraşmış, sonra hikmet ve felsefe ile meş­gul olmuştur.


Söylendiğine göre bir ara ticaretle de uğraşmıştır. Zira o zamanlar ticaret, bir çeşit hikmetle meşgul olmak sayılırdı. Çünkü ticaret hayır yapmaya yol açar, büyüklere yaklaştırır, bilgi ve tecrübe kapılarını açar.


Tales'in ticaretle meşguliyeti sadece kâr ve kazanç için olmamış­tır. Bunun en kesin delili fakir olmasıdır. O çalışmalarından önem ifa­de eden bir varlık elde etmemiştir.


İlginçtir; bazı kimseler Tales'i çok bilgili ve hikmetli bir kimse ol­masına rağmen fakirliğinden dolayı ayıplamışlar. Bunun üzerine Tales, bir yıl boyunca zeytin ticareti ile uğraşmış. Sonuçta çok para kazanmış. Fakat kazandığı paraları sahiplerine geri vermiş. Böylece para kazan­maktan aciz olmadığını isbat etmiştir.


Bir defasında talebelerinden biri Tales'e şöyle sormuş: "Bana yap­tığınız iyiliklerin karşılığını size nasıl ödeyebilirim?"


Tales şöyle cevap vermiş:


Oğlum hoca olup öğrencilerine benim sözlerimi aktardığın zaman onların bana ait olduğunu söyle. Böyle davrandığın zaman müte­vazı ve vefak davranmış olur, emaneti yerine getirmiş olursun. Bu suretle beni ^n güzel şekilde mükâfatlandırmış olursun.


Rivayete göre Tales Mısır'a gelmiş ve oradaki kâhin ve rahiplerden hikmeti öğrenip geometri tahsil etmiştir. Mısır'da iken ehramların yüksekliğini, gölgesini ölçerek belirlemiştir.


Tales Mısır'da öğrendiği geometriyi Yunanistan'a götürmüş, ge­ometriye ait pek çok teori ve kuralları bu bilime ilave etmiştir. Ayrıca Keldaniler'den de astronomiyi öğrenmiş, bu dalda zirveye ulaşmıştır. O derece şaşırtıcı ilerlemeler göstermiştir ki milattan önce altıncı yüz yıl sonlarında -çok uzun bir zaman öncesinden- meydana gelecek güneş tutulmasını haber vermiştir. Tales'in haber verdiği zamanda söylediği gi­bi güneş tutulmasının gerçekleşmesi üzerine şöhreti tüm Yunanistan'ı kaplamıştır. Yetmiş altı yaşında iken feylesof unvanına hak kazanmıştır.


Tales kendisine sorulan sorulara (ilgi çekici) cevaplar vermiştir. Bulardan bir kısmı şöyledir:


Hiç bir şey yok iken var olan Allah'tır. Çünkü O yaratılmış değil­dir. Varlıklar arasında en genişi uzaydır. Çünkü o, her şeyi kapsa­maktadır. En iyi hüküm veren zamandır. Zira zaman gizlilikleri açığa çıkarır. En yaygın şey ümittir. Zira o mülkü olmayanın mül­küdür. En faydalı şey fazilet (erdem)dir. Çünkü o her şeyi düzel­tir. En zararlı şey çirkin ahlaktır. Zira o her şeyi fesada uğratır. En kuvvetli şey, ihtiyaçtır. Zira ihtiyaç reddedilmeyen bir şeydir. Evin en hayırlısı sahibini yormayan evdir.


Bir keresinde Tales'e: "Mutlu kimdir?" diye sordular. O: "Bedeni sağlıklı, rızkı bol, aklı kültürle dolu kimsedir" cevabını verdi.


Bir kere de: "Faziletli insan kimdir?" diye sordular. O: "Yaptığı işi başkalarının ayıplamadığı kimsedir" cevabını verdi.


Bir keresinde: "Ölmekle yaşamak arasında fark yok" demişti. Kendisine: "O halde niye kendini öldürmüyorsun?" dediler. O: "Çün­kü ölmekle yaşamak arasında bir fark yoktur" cevabını verdi.


Dostluk hakkında şu öğüdü verdiği söylenir: "Yanında iken hatır­ladığı gibi, yok olduğu zaman da dostunu hatırla."


Rivayet olunduğuna göre çok yaşlandığında yıldızları gözetleme­si için annesi elinden tutup dışarıya çıkarmış. Ayağı kayan Tales bir çukura düşmüş. Bunun üzerine: "Ne tuhaf? Gökte yıldızları gözetleyen adam ayağının altını göremiyor!" demiş.

Bu Bölümdeki(7) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-7.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Feylesof Tales S: Feylesof Tales hakkında bilgi edinmek istiyorum. Ona ni­çin feylesof unvanı verilmiştir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.