☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Musa Peygamber Zamanındaki Firavn Kimdir?-S:Mısır'da bulunan Firavn'un cesedi hususundaki gerçek ne­dir? Hz. Musa zamanındaki Firavun kimdir? Firavun hakkında Kur'an'da niçin "Senden sonra geleceklere ibret olman için bugün se­nin bedenini (cansız olarak) kurtaracağız" (Yusuf/92) denmiştir? Açık­lar mısınız?

Sorularla islamiyet-8->CEVAP: Müdekkik tarihçilerin bildirdiğine göre İsrail oğullarına zulmeden kimse, II. Ramses'tir. Onunla beraber yaptığı işlere 13. oğlu Minfitah da iştirakçi olmuştur.


Minfitah, Hz. Allah'ın kendisine peygamber olarak Musa ve Ha­run'u gönderdiği ve bu peygamberlerin İsrail oğullarını Mısır'dan onun zamanında çıkardığı Firavun'dur. (Aradan geçen bunca zaman sonra) cesedi bulunan ve şu anda cesedi Mısır müzesinde sergilenen Firavun da budur.


Hz. Musa kendisine inananlar ile birlikte Süveyş kanalı körfezine yakın, körfezin kuzeyinde bulunan Asya karaşındaki "Hyun-u Musa" adiyle meşhur olan ve haliçte bulunan acı gölden geçmiştir. Burası Sü­veyş kanalından pek uzakta değildir.


Hz. Allah Firavun'un boğulması ve bedeninin kurtarılması hak­kında Kur'an'da şöyle buyurur:


Biz, İsrailoğullarmı denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet (denizde) boğulma haline gelince (Firavun:) "Gerçekten İsrailoğullarının inandığı tanrıdan başka tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de müslümanlardanım!" dedi. Şimdi mi (iman ettin)?! Halbuki da­ha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.


(Ey Firavun!) Senden sonra geleceklere ibret olman için, bugün senin bedenini (cansız olarak) kurtaracağız. İşte insanlardan çoğu, hakikaten âyetlerimizden gafildirler. (Yunus/90-92)


Bu ayetler Hz. Allah'ın kudret ve yardımı ile İsrailoğullarmı de­nizden geçirdiğini ifade ediyor. Onlara düşmanlık ve zulüm etmek üze­re arkalarından Firavun geliyor. Hz. Musa'nın ve adamlarının arkasın­dan Firavun denize dalıyor. Boğulma noktasına gelince Firavun: "Ger­çekten israil oğullarının inandığı tanrıdan başka tanrı olmadığına ben de inandım" diyor.


Firavuna denildi ki: Şimdi mi müslüman oluyorsun? Artık yeri ol­madığı halde şimdi boyun eğip itaat ettiğini mi iddia ediyorsun? Oysa laa °nc^ ısyan etmi§ ye yer yüzünde bozgunculardan ve Allah'ın kulğundan şüphe eden İsrailoğullarının onun öldüğünden emin olmalarını sağlamaktır.


Firavun'un olayından alınacak ders şudur: Anlaşılan Musa-Fira-vun hikayesi Allah'ın peygamberlerine vaadettiklerinin, düşmanlarına vereceğini bildirdiği cezaların doğru olduğunun fiilen gösterilmesidir. Bu ayetler kendilerine bir delil olmak üzere indirilen Mekke'nin azgın­larının durumuna işarettir.


Fahreddin Razi buradaki "Senin bedenini kurtaracağız" ifadesi üzerinde bir kaç manaya işaret etmiştir:


1. Senin bedenini denizden yüksek bir yere atarak dışarı çıkara­cağız.


2. Seni halkının denizin derinliklerinde boğulduğu yerden çıkarıp kurtaracağız.


3. Ayetten Firavun'un gerçek anlamda kurtarılacağı anlamı çık­maz. Bu ifade alay edici bir tarzda söylenmiştir. Nitekim bazı ayetler­de "Onları elem verici bir azapla müjdele!" denmektedir. Ayetteki ifa­de ile şöyle denmek istenmiştir: Biz seni kurtaracağız. Fakat bu kurtu­luş, bedenin için olacak, ruhun için olmayacaktır. Böyle bir söz alay et­mek maksadıyle söylenir. "Seni hürriyetine kavuşturacağım, fakat öl­dükten sonra" veya "Seni hapishaneden kurtaracağını, fakat öldükten sonra" demek gibi.


Ayetteki "Senden sonra geleceklere ibret olman için..." ifadesine gelince: Bu ifadede dahi bir kaç yorum vardır:


1. Firavun'un Allah olduğuna inananlardan onun boğulduğunu görmeyenler buna inanmayıp yalanladılar. Zira onlara göre Firavun gi­biler ölmezdi. Hz. Allah denizde boğulduktan sonra Firavun'un cesedi­ni çıkardı ki onlar bunu görsün ve kalplerindeki şüphe ortadan kalksın.


2. Bilindiği üzere Firavun halkına: "Ben sizin en yüce rabbinizim" (Naziât/24) der idi. Hz. Allah Firavun'un sonunu insanlara göstermek­le onları Firavun gibi ilahlık iddia etmekten için sakındırmak Fira­vun'un sonunu onlara gösterdi. Dün azametin zirvesinde olan adamın denizde boğulunca ne hâle geldiğini insanlara gösterip bundan bir ders ve ibret almalarını temin etti.


3. Ayetteki Halfeke kelimesini bazı kıraat âlimleri Halakake şek­linde okumuştur. Buna göre mana "seni yaratanın varlığına bir delil ol­man için senin bedenini bugün kurtaracağız" şeklini almaktadır.


4. Allah Firavun'u halkı ile birlikte denizde boğmuştu. Boğulan­lardan hiç birini kurtarmayıp sadece Firavun'un cesedini dışarı çıkar­mış olması Allah'ın kudretinin mükemmelliğini ve Hz. Musa'nın pey­gamberlik davasında haklı olduğunu göstermektedir.


Andolsun onların (geçmiş peygamberlerin ve ümmetlerinin) kıs­salarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. (Yusuf/111)

 

Bu Bölümdeki(8) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-8.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Musa Peygamber Zamanındaki Firavn Kimdir?-S:Mısır'da bulunan Firavn'un cesedi hususundaki gerçek ne­dir? Hz. Musa zamanındaki Firavun kimdir? Firavun hakkında Kur'an'da niçin "Senden sonra geleceklere ibret olman için bugün se­nin bedenini (cansız olarak) kurtaracağız" (Yusuf/92) denmiştir? Açık­lar mısınız? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.