☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Dehriliğin Gerçeği-S:Dehriler kimdir? Bunlar din sahibi sayılır mı?

Sorularla islamiyet-8->CEVAP:Dehrilik, Allah'ın varlığını kabul etmeyen inkarcı bir gru­bun adıdır. (Günümüzdeki karşılığı materyalist'tir) Bunlar hayatın ebe­di olduğuna inanırlar.


İmam Gazâlî El-Munkizu Mined-Dalâl isimli kitabında bunlar hakkında şöyle diyor:


Bunlar her şeye gücü yeten, bilen, yöneten ve yaratan Allah'ı in­kâr eden eskiden beri var olan bir gruptur. Bunların inancına göre dünya bir yaratıcı olmaksızın kendiliğinden var olmuştur. Canlı varlıklar dölden, döl de canlıdan olmuştur. Geçmişte böyle oldu­ğu gibi sonsuza kadar da böyle olmaya devam edecektir.


Maddeci (materyalist) ekolden olup din ve Allah'a inanmayanla-rada Dehriler denmektedir. Cemaleddin Efgâni bunların inancını red etmek ve sapıklıklarını ortaya koymak için bir kitap yazmıştır.


Kur'an bunların sapıklığına şu ayette işaret etmektedir:


Dediler ki: "Hayat ancak bu dünya da yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman (dehr) helak eder." Bu hususta onlann hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sâdece zanna göre hüküm veriyorlar. Onlara açıkça ayetlerimiz okunduğu zaman: "Doğru sözlü iseniz atalarımızı getirin!" demelerinden başka delilleri yoktur.


De ki: "Allah sizi diriltir, sonra Öldürür. Sonra sizi şüphe götürme­yen kıyamet gününde bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bil­mezler." (Câsiye/24-26)


Dehriyyenin görüşleri(nden bazıları) şöyledir: Varlıkların kesin­likle evveli (başlangıcı) yoktur. Onlar ancak (kendinde olan bir enerji­nin) güc(ü) ile eylem haline geçerler. Güç'ün eylem haline geçmesi ile kendi kendine var olurlar. Bunların var olması başka bir şey(in etki­sinden değildir.


Şehristani'nin Milel ve Nihal isimli kitabında bildirdiğine göre Dehriyye yaratıcıyı, öldükten sonra dirilip tekrar var olmayı inkar et­mişlerdir.


Bunlar, tartışmasız kâfir bir mezheptir.


Taftazaninin Şerh-i Mekâsıd isimli kitabında bildirdiğine göre kâ­fir, imansız kimseye verilen addır.


Eğer kâfir (olduğu bilinen kimse) dış görünüşü ile imanlı imiş gi­bi davranırsa münafık adını alır.


İmanlı olduğu bilinen kimse küfür içine düşerse, İslâm'dan dön­düğü için böyle bir kimseye mürted denir.


Bir kimse iki veya daha fazla ilah olduğu görüşünde ise bu kim­seye müşrik denir.


Bir kimse semavi dinlerden birine inanmış ise ona ehl-i kitab denir.


Bir kimse dehrin (dünyanın) ezelden beri var olduğuna ve olayla­rın varlığını dünyaya bağlıyorsa buna dehrî denir.


Bir kimse Allah'ın varlığı diye bir hususu kabul etmiyorsa buna, muattıl (ateist) denir.


Bir kimse Hz. Peygamber'in peygamberliğini kabul edip İslâm inancına uygun davranışlar göstermesine rağmen iç dünyasında (kal­binde) kâfirlik olduğu bilinen bir hususa yer veriyorsa buna zındık denir.


Buraya kadar ifade edilenlerden açık bir şekilde ortaya çıkmıştır ki Dehriyye (materyalizm) mezhebi kafir, sapık ve saptırıcı bir mez­heptir. Bu mezhepten olanlara din sahibi demek caiz değildir.

Bu Bölümdeki(8) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-8.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Dehriliğin Gerçeği-S:Dehriler kimdir? Bunlar din sahibi sayılır mı? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.