☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Râşid Halifelerin Beşincisi-S:Râşid halifelerin dört olduğu bilindiği halde Ömer b. Abdü-laziz'e niçin "beşinci râşid halife" denmektedir?

Sorularla islamiyet-8->CEVAP: İnsanlarca meşhur olarak bilinen, raşid halifelerin dört ki­şi olduğudur; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali.


Fakat pek çok tarihçi adaletli bir yönetici olan Ömer b. Abdüla-zız m  râşid halife" lakabına hak kazanmış olduğu görüşündedir.


Süfyan-ı Sevrî şöyle diyor: "Halifeler beştir: Hz. Ebubekir, Hz. Orner, Hz. Osman, Hz. Ali ve Ömer b. Abdülaziz. Süfyan-ı Sevrî'nin bunlara "adaletli imamlar" ve "hidayet imamları" dediği de rivayet


edilmiştir.


İmam Tûsî de: "Ömer b. Abdülaziz râşid imamlardandır" demiştir.


Burada bir hususu hatırlamalıyız: İlim adamlarının görüş birliği ile İslâm'da ilk "müceddid" Ömer b. Abdulaziz'dir. Âlimler bunu "Hz. Allah her yüz yıl başında bu ümmete dinini yenileyecek birini gönde­rir" hadisinin açıklaması sırasında bildirmişlerdir.


Bu konudan Raşid Halifelerin Beşincisi Ömer b. Abdülaziz isimli kitabımın birinci kısmında söz etmiş, şöyle demiştim: Ömer b. Abdüla-ziz'in hilafet dönemi, nurlu Peygamber dönemine bir dönüştür. Bu dö­nüş, ışığını Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn döneminden almıştır.


Hayır ve bereket dolu işlerin ilk dört büyük halifenin eliyle yapıl­dığını görünce şunu hatırlamamız gerekir ki bizzat Hz. Peygamberin oluşturduğu uzun hazırlık dönemi kendisinden sonra geleceklerin yo­lunun doğru ve dengeli olmasını sağlamıştır. İşte dört halifeden her bi­ri bu yoldan yürüyerek, bu yola dosdoğru uyarak pek çok hayırlı işler gerçekleştirmişlerdir.


Fakat Ömer b. Abdülaziz bir takım grup ve hiziplerin ve kavmi­yetçilik duygularının yaygın olduğu bir dönemde göreve gelmiştir. Bu dönemde bir takım fitne ve problemler meydana gelmiş, idare edenle, idare edilenler arasında bir uçurum oluşmuştur. Halk zulümden ve iş­lenen günahlardan söz eder olmuştur.


İşte böyle bir dönemde beşinci halife bir şafak gibi doğmuş, zul­me uğrayanların hakkını elde etmeleri için gerekeni yapmış, başkaldı­ranlara haddini bildirmiş, insanlar arasında iyiliği, güvenliği, esenlik ve adaleti yaygmlaştırmıştır. Bu itibarla tarihçilerin ona beşinci raşid halife demelerinde bir gariplik yoktur.


Ömer b. Abdülaziz tüm davranışlarında ve işlerinde kendisini Hz. Peygamber'in sünneti ile sınırlamıştı. Bir sözünde: "Allah'a yemin ede­rim ki ben bidatci değilim. Fakat ben Hz. Peygamber'e uyan biriyim"


demişti.


İnsanlara yazdığı fermanda: "Hz. Peygamber'in sünneti yanında başka bir şeye uymayı hiçbir kimse için caiz görmüyorum" demişti.


Kendisinin ve başka insanların, İslâm toplumunda Peygamber'den sonra çıkarılmış uydurma şeylerle mücadele edip onu ortadan kaldırma­ya çalışması olanca gücün sarf edilmesini öngörüyordu. İnsanların bu uydurmalardan sıyrılıp Hz. Peygamber döneminde olduğu gibi bir ya­şantıya dönmesini sağlamaya gayret ediyordu. Bu konuda hiçbir aracı ve şefaatçi kabul etmez, bu düşüncesini gerçekleştirmeye engel olmak için dostları ve akrabaları bile araya girse onların hatırını gözetmezdi.


Bazı araştırmacılar beşinci raşid halife'nin Hz. Ali'nin oğlu Hz. Ha­san olduğunu söylemiştir. Fakat gerçekte Hz. Hasan açık bir şekilde, tam manası ile halifelik görevine başlamamıştır. Neredeyse insanlar kendisine biat etmemiştir (diyebiliriz). İnsanların değişik davranışını ve görüş ayrılıklarını görünce halifelik hakkından vazgeçmiştir. Hz. Hasan bunu ayrılığa engel olmak ve anlaşmazlığa son vermek için yapmıştır.


Lâkin Ömer b. Abdülaziz fiilen halifelik görevine başlamış, uygu­lamalarda Hz. Peygamber'in sünnetine uymuştur.


Hilafet dönemi çok sürmemesine rağmen pek çok ıslah hareketi gerçekleştirmiştir.


Bunun içindir ki tarihçiler onun dönemini Hz. Peygamber'in nur­lu dönemine ve dört halifenin zamanına dönüş saymışlardır. Allah'ın hoşnutluğu onların hepsinin üzerine olsun-

Bu Bölümdeki(8) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-8.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Râşid Halifelerin Beşincisi-S:Râşid halifelerin dört olduğu bilindiği halde Ömer b. Abdü-laziz'e niçin "beşinci râşid halife" denmektedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.