☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Peygamber'in Torunu-S:Kahire'de kendi adı ile bilinen bir türbesi bulunan Seyyide Zeyneb, Hz. Peygamber'in torunu mudur?

Sorularla islamiyet-8->CEVAP; Seyyide Zeyneb sabırlı, mücahid temiz bir mü'mindir. Hz. Zeyneb'in babası Hz. Ali, annesi Rasûlullah'ın kızı Fâtımat'ul Betül'dür.


Hz. Zeyneb hicretin beşinci yılında ağabeyisi Hüseyin'den iki yıl sonra Şaban ayında dünyaya gelmiştir. Amcazadesi sayılan Cafer-i Tayyar'ın oğlu Abdullah ile evlenmiştir.


Hz. Zeyneb iyi konuşur, iyi Kur'an okur ve hadis bilgini sayılırdı. Aynı zamanda mücahide bir hanım idi. Şehit edilinceye kadar kardeşi Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da yanında yer aldı.


Hz. Zeyneb: "Bize Peygamber'i ile ikramda bulunan ve bizi (ehl-i beyt olarak) pislikten temizleyen Allah'a hamd ve sena olsun" derdi.


Kardeşi Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra hicretin 61. yı­lında Mısır'a gelmiş, Mısır halkı kendisini saygı ve ikramlarla karşıla­mıştır. Mısır'a gelişinden bir yıl kadar sonra vefat etmiştir.


Hz. Zeyneb Eski Mısır'da Fustat'da Mesleme b. Mahled'in evinin bulunduğu yere demediİmiştir. Daha sonraları şimdi orada bulunan türbesi yapılmıştır. Türbenin yakınına, türbenin hizmetinde bulunan ve Şeyh Atris olarak meşhur olan ermiş Muhammed Ebu'l Mecd el-Kure-şî el-Huseynî defnedilmiştir.


Peygamber'in Torunu isimli eserde şunları yazmıştım: Genel ve­ya özel olarak yazılan kitaplarda Hz. Zeyneb'in cesedinin nerede oldu­ğundan, Mısır'daki meşhur türbesinde bulunduğundan söz edilmiştir. Bu eserlerde Hz. Zeyneb'in meşhur türbesinde bulunduğuna dair pek çok deliller ileri sürülmüştür. Bu delillerden bazıları tarihi rivayet, ba­zıları kişisel olaylar, bazıları görülen rüyalar veya benzeri şeylerdir.


Hz. Zeyneb'in Mısır'daki türbesinde bulunduğunu kabul etmeyen veya bunun şüpheli olduğunu ileri sürenler vardır. Bunların iddiası "bu kadar çok zaman geçtikten, yapılarda ve belirgin noktalarda değişiklik­ler olduktan sonra Hz. Zeyneb'in defn edildiği yerin tam olarak belir­lenmesinin zor olduğu" şeklindedir.


Fakat meşhur olan ve tercih edilen, Hz. Zeyneb'in, türbesinin bu­lunduğu yerde defnedilmiş olduğudur. Bunun içindir ki çok eskilerden beri müslümanlar bu türbeyi ziyaret etmeyi alışkanlık haline getirmiş­ler, burada dualar edip Hz. Zeyneb'in şefaatini ummuşlardır.


(Ey Muhammed!) De ki: 'Ben sizden buna (tebliğime) karşı akra­balıkta sevgiden başka karşılık istemiyorum.' (Şuarâ/23)


Müslümanlar Hz. Zeyneb'in doğum yıldönümlerinde Recep ayı­nın başından yarısına kadar görkemli merasimler yapmaktadırlar.


Bizzat Hz. Zeyneb'ten rivayet edilen Müslim'in Sahihi'nde kaydet­tiği şu hadis ehl-i beyte karşı sevgi ve saygı görevini hatırlatmaktadır:


Ehl-i beytim hususunda size Allah'ı hatırlatırım!


Hz. Peygamber'in ehl-i beyti hakkında aşağıdaki mısraları söyle­yen şair, ne güzel söylemiştir:


Yeryüzünde ehl-i takva bir-bir sayılsa, Yeryüzünde en hayırlı kimdir? denilse, Ehl-i beyt bunların hepsinin imamıdır. Herkesten hayırlıdır onlar; bu, mü'minin imanıdır. Kimse ulaşamaz cömertliğine onların Kerem'de hiç bir fert eşi olamaz bunların.


Yüce Allah Kur'an-ı hakiminde ehl-i beytin üstünlüğünü şu sö­züyle onaylamıştır:


Ey ehl-i beyt! Allah sizden ancak kir'i gidermek ve sizi tertemiz yapmak diler. (Ahzâb/33)

Bu Bölümdeki(8) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-8.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Peygamber'in Torunu-S:Kahire'de kendi adı ile bilinen bir türbesi bulunan Seyyide Zeyneb, Hz. Peygamber'in torunu mudur? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.