☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Hanbelî Mezhebi-S:Hanbelî mezhebi ehl-i sünnet mezheplerinin kaçıncısıdır? *ger üç mezhebin Hanbelî mezhebinden daha sağlam ve kuvvetli ol­duğunu işittim. Bu hususta görüşünüz nedir?

Sorularla islamiyet-8->CEVAP: Hanbelî mezhebi, değerli bir hadis ve fıkıh âlimi olan Ebû bdıllah Ahmed b. Muhammed Hanbel'e nispet edilen mezheptir.


Ahmed b. Hanbel Muhammed Reşid Rıza gibi bazı araştırmacıla­ra göre hicri 3. asnn müceddididir.


Hanbelî mezhebi ehl-i sünnetin dört mezhebinin zaman bakımın­dan dördüncüsü, yani sonuncusudur. Bunun sebebi Ahmed b. Han-bel'in, diğer mezheplerin kurucusu olan imamların en son dünyaya ge­leni olmasıdır.


Dört İmam isimli eserde Ebu Hanife'nin, dört imamın ilki olduğu bildirilmektedir. Ebu Hanife Hicri 80 yılında doğmuş, 150 yılında ve­fat etmiştir. İmamların ikincisi olan İmam Mâlik hicrî 93 yılında doğ­muş, 179 yılında vefat etmiştir. Dört imamın üçüncüsü olan İmam Şa­fii hicrî 150 yılında doğmuş, 204 yılında vefat etmiştir. İmamların dör­düncüsü olan Ahmed b. Hanbel, hicri 164 yılında doğmuş, 241 yılında vefat etmiştir.


İslâm Mezhepleri Tarihi isimli eserin ikinci kısmında şöyle den­mektedir: Âlimler Ahmed b. Hanbel'in hadis âlimi olduğunda görüş birliği etmişlerdir. Ancak bazıları Ahmed b. Hanbel'in diğer imamlar gibi fıkıh âlimi olduğunu kabul etmemişlerdir. İbn Cerîr Taberî ve İbn Kuteybe bunlardandır.


Fakat Ahmed b. Hanbel'in sözlerinden ve fetvalarından nakledi­lenler dikkatli bir şekilde incelendiği zaman, onun hadisciliği ağır ba­san bir fâkih olduğu görülür.


Elimizde Ahmed b. Hanbel'den nakledildiği kesin olan çeşitli fı­kıh rivayetleri vardır. Bunlar müslümanlar tarafından kabul görmüş ri­vayetlerdir. Reddedilmeyi gerektirecek deliller olmadıkça bu rivayet­leri reddetmemiz söz konusu olamaz.


Ahmed b. Hanbel'e diğer mezhep imamları gibi "fakih değildir" denilmesinin sebebi, kendisinin çoğu kere fetva vermek yerine hadis rivayet etmeyi tercih etmesi olabilir. İşte Ahmed b. Hanbel'in bu özel­liği onun fıkhı yönünü perdelemiştir. Aynı zamanda insanları verdiği fetvaları yazmaktan menediyordu. Çünkü rivayet ettiği hadislerle ver­diği fetvaların birbirine karışmasından korkuyordu. Bir korkusu da in­sanlar fetvası ile meşgul olurken hadise verilen önemin azalması idi.


Fakat fetvalarının yazılmasını yasaklaması uzun sürmedi. Daha sonra fetvalarının yazılmasına izin verdiği gibi bizzat kendisi de fetvalarını yazdı. Bunlar Ahmed b. Hanbel'in fıkıh yönünün bir kısmını teşkil ediyordu.


Armed b. Hanbel'in böyle tanınmasının bir sebebi de sahabenin ihtilaf ettiği meselede İbn Hanbel bunların hepsini alması aralarında bir tercih yapmamasıdır. Tabiîn'in ihtilaf ettiği meselelerde de aynı yo­lu tutardı.


Bir başka sebep ise bazı araştırmacıların bir takım fıkhî meselele­rin Ahmed b. Hanbel'e nisbetinde şüphe olduğu fikrini yaymalarıdır. Fakat bu şüphelerin güvenilir bir dayanağı yoktur.


Durum ne olursa olsun, müslümanlar dört mezhep imamı döne­minden bu yana Ahmed b. Hanbel'i bu dört imamdan biri olarak kabul etmektedirler. Ahmed b. Hanbel'in mezhebine çeşitli İslâm memleket­lerinde uyanlar, Hanbelî mezhebinden olanlar vardır.


Allah onların hepsinden razı olsun.

Bu Bölümdeki(8) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-8.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Hanbelî Mezhebi-S:Hanbelî mezhebi ehl-i sünnet mezheplerinin kaçıncısıdır? *ger üç mezhebin Hanbelî mezhebinden daha sağlam ve kuvvetli ol­duğunu işittim. Bu hususta görüşünüz nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.