☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

İlahi kitaplara karşı cahiliyye tavrı

☝https://www.muhammediyye.org/
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖


İLAHİ KİTAPLARA KARŞI CAHİLİ YAKLAŞIMLAR

1. İlahi Kelamın, Beşer Sözü Olduğunu Zannetmek

2. Hakka Karşı Batıl İsnatta Bulunmak

3. Düşünerek Öğüt Almamak

4. Ayetleri Geçmişe Nisbet Etmek

5. Rabbani Hükme, Cahili Yaklaşımda Bulunmak

6. Vahye Karşı Kuşku Duymak

7. Hükmü Aleyhlerine Görerek Karşı Çıkmak

8. Hiçbir İlme Dayanmadan Tartışmak

9. Atalar Dinini Ve Gelenekleri, İlahi Hükme Tercih Etmek

10. Hükme Sırt Çevirmek

11. Hükmü İnkar Etmek Ve Yalanlamak

12. Hükümlerle Ve Ayetlerle Alay Etmek

13. Hükmü Gizlemek

14. Hükmü Ertelemeye Çalışmak

15. Hak Hükme, Batıl Yorum Getirmek

16. Kelime Ve Kavramları Tahrif Edecek Hükmü Çarpıtmaya Çalışmak

17. Hükmü Değiştirmeye Çalışmak

18. Allah'ın Hükmüyle Hükmetmemek Ve Hükmü Yaşamamak

19. Hükmü Unutmak

20. Kitap'ı Parçalara Ayırmak

21. Kitap'ı Terk Etmek


İLAHİ KİTAPLARA KARŞI CAHİLİ YAKLAŞIMLAR

 

1. İlahi Kelamın, Beşer Sözü Olduğunu Zannetmek

 

6-91. Onlar: “Allah, beşere hiçbir şey indirmemiştir” demekle, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. De ki: “Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği ve sizin de (parça parça) kağıtlar üzerinde yazılı kılıp bir kısmını) açıkladığınız ve çoğunu göz ardı ettiğiniz Kitap'ı kim indirdi? (Bununla) Sizin ve atalarınızın bilmediği şeyler size öğretilmiştir.” De ki: “Allah.” Sonra da onları bırak, içine “daldıkları saçma uğraşlarında” oyalanıp-dursunlar.

25-4. Küfre sapanlar dediler ki: “Bu (Kur an), olsa olsa ancak onun uydurduğu bir yalandır, onu kendisi düzüp uydurmuş ve ona başka bir topluluk da yardımda bulunmuştur.” Böylelikle onlar, hiç şüphesiz haksızlık ve iftira ile geldiler.

5. Ve dediler ki: “(Bu,) Geçmişlerin uydurduğu masal­lardır, bir başkasına yazdırmış olup kendi­sine sabah akşam okunmaktadır.”

36-15. Dediler ki: “Siz bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsiniz, Rahman (olan Allah) da herhangi bir şey indirmiş değildir. Siz, yalnızca yalan söyle­mektesiniz.”

40-5. Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanladı ve kendilerinden sonra (bir çok) fırkalar da. Her ümmet, kendi peygam­berlerini (susturmak için) yakalamaya yel­tendi. Hakkı, onunla yürürlükten kaldır­mak için, “batıla dayanarak” mücadeleye giriştiler. Ben de onları yakalayıverdim. Artık Benim cezalandırmam nasılmış?

74-18. Çünkü o, düşündü ve bir ölçü tespit etti.

19. Kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?

20. Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?

21. Sonra bir baktı.

22. Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti.

23. Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı.

24.  Böylece: “Bu yalnızca “aktarılarak öğreni­len” bir büyüdür” dedi.

25. “Bu, bir beşer sözünden başkası değildir.”[1]

 

2. Hakka Karşı Batıl İsnatta Bulunmak

 

6-7. Biz Kitap'ı üzerine yazılı bir kağıtta   göndersek ve onlar ona elleriyle dokunsalar bile, küfredenler, tartışmasız; “Bu apaçık bir büyüden başkası değildir” derler.          

10-76. Onlara katımızdan hak geldiği zaman, dediler ki: “Bu, kuşkusuz apaçık bir büyüdür.”

77. Musa: “Size hak geldiğinde (böyle)mi söylersiniz? Bu, bir büyü mü­dür? Oysa büyücüler, kurtuluşa ermezler” dedi.

43-30. Ancak kendilerine hak gelince, dediler ki: “Bu bir büyüdür, doğrusu biz ona kafir olanlarız”

46-7. Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman, o küfredenler kendilerine gelmiş olan hak için “Bu, apaçık  bir büyüdür” dediler.[2]

 

3. Düşünerek Öğüt Almamak

 

6-50. De ki: “Size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyo­rum ve ben size bir meleğim de demiyo­rum. Ben, bana vahyedilenden başkasına uymam.” De ki: “Kör olanla, gören bir olur mu? Yinede düşünmeyecek misiniz?”

12-105. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, onlar bu delillerden yüzlerini çevirip-giderler.

17-41- Andolsun, biz bu Kur'an'da çeşitli açıklamalar yaptık, öğüt alıp-düşünsünler diye, oysa bu, onların daha da uzaklaşmalarından başkasını arttırmıyor.

25-73. Onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri  hatırlatıldığı zaman,  onun üstünde sağır ve körler olarak kapanıp kalmayan­lardır.

54-17. Andolsun biz Kur'an'ı zikr (ile öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı?

54-22. Andolsun biz Kur'an'ı zikr (ile öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı?

56-58. Şimdi (rahimlere) dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü?

59. Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı olan­lar Biz miyiz?

60. Sizin aranızda ölümü takdir edenler Biziz ve Biz, önüne geçile­cek olanlar değiliz;

61. (Yerinize) Benzeri­nizi getirip -değiştirme ve sizi şimdi bile­meyeceğiniz bir şekilde tekrar- inşa etme konusunda (da önümüze geçilemez).

62. Andolsun, ilk inşa (yaratma) yı bildiniz; ama öğüt alıp-düşünmeniz gerekmez mi?[3]

 

4. Ayetleri Geçmişe Nisbet Etmek

 

6-25. Onlardan seni dinleyenler vardır; oysa Biz, onu kavrayıp anlamalarına (bir engel olarak) kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık kıldık. Onlar hangi “apaçık-belgeyi” görseler yine ona inanmazlar. Öyle ki, o küfretmekte olanlar, sana geldiklerinde, seninle tartış­maya girerek: “Bu, öncekilerin uydurma-masallarından başka bir şey değildir” der­ler.

16-24. Onlara “Rabbiniz ne indirdi?” denildiğinde,  “Eskilerin uydurma-masalları” dediler.

25-5. Ve dediler ki: “(Bu,) Geçmişlerin uy­durduğu masallardır, bir başkasına yazdırmış olup kendisine sabah akşam okunmaktadır.”

27-67. Küfre sapanlar dedi ki: “Biz ve ata­larımız toprak olduktan sonra mı, gerçekten biz mi dirilip-çıkartılacakmışız.”

68. “Andolsun, bu (dirilme ve azap tehdi­di), bize ve daha önce atalarımıza da va'dolunmuştur. Bu, geçmişlerin uydurma masallarından başkası değildir.”

46-11. Küfretmekte olanlar, iman etmekte olanlar için dediler ki: “Eğer O (Kuran veya iman) hayırlı bir şey olsaydı, ona bizden önce ulaşamazlardı.” Oysa onlar, onunla hidayete ermediklerinden: “Bu oldukça eski bir uydurmadır” diyecekler.

68-10. Durmaksızın yemin edip durana,aşağılık olana itaat etme,

11. Alabildiğine ayıplayıp kötüleyen, söz getirip götüren (gizlilik içinde söz ve haber taşıyan),

12. Hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkar, 

13. Zorba-saygısız, sonra da kulağı kesik;

14. Mal (servet) ve çocuklar sahibi oldu diye,

15. Kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman: “(Bunlar) Eskilerin uydurma masallarıdır” diyen.

83-13. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman;”Geçmişlerin uydurma-masallarıdır” dedi.[4]

 

5. Rabbani Hükme, Cahili Yaklaşımda Bulunmak

 

6-124. Onlara ne zaman bir ayet gelse derler ki: “Allah'ın elçilerine verilenin bir benzeri bize de verilene kadar biz kesin olarak inanmayacağız.” Allah, elçiliği nereye vereceğini daha iyi bilir. Bu, suçlu günahkarlara, kurdukları hileli düzenleri nedeniyle şiddetli bir azap ve Allah katında bir küçüklük isabet edecektir.

7-12. (Allah) Dedi: “Sana emrettiğimde,seni secde etmekten engelleyen neydi?” (İblis) Dedi ki: “Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.”

10-15. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: “Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir.” De ki: “Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem, benim için olacak şey değildir. Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, kuşkusuz ben, büyük günün azabından korkarım.”

41-26. İnkar edenler dediler ki: “Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve onda (okunurken) yay­garalar koparın. Belki üstün gelirsiniz.”

43-31. Ve dediler ki: “Bu Kur'an, iki şehir­den birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi?”

46-11. Küfretmekte olanlar, iman et­mekte olanlar için dediler ki: “Eğer O (Kur'an veya iman) hayırlı bir şey olsaydı, ona bizden önce ulaşamazlardı.” Oysa on­lar, onunla hidayete ermediklerinden: “Bu oldukça eski bir uydurmadır” diyecekler.[5]

 

6. Vahye Karşı Kuşku Duymak

 

9-45. Senden, yalnızca Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri kuşkuya ka­pılıp da kuşkularında kararsızlığa düşenler izin ister.

11-62. Dediler ki: “Ey Salih, bundan önce sen içimizde kendisinden (fayda) umulan biriydin. Atalarımızın taptığı şeylere tap­mamızdan sen bizi engelleyecek misin? Doğrusu biz, senin bizi davet ettiğin şey­den kuşku verici bir tereddüt içindeyiz.”

11-110. Andolsun, Musa'ya kitabı verdik, onda anlaşmazlığa düşüldü. Eğer Rabbin’den bir söz geçmiş (verilmiş) olmasaydı, mutlaka aralarında hüküm verilmiş ola­caktı. Gerçekten onlar, bundan (Kur'an' dan) yana kuşku verici bir tereddüt içindedirler.

22-55. Küfre sapanlar ise, kıyamet-saati onlara apansız gelinceye ya da (kendileri için verimsiz) kısır bir günün azabı onlara yetişinceye kadar, ondan (Kur'an 'dan) yana devamlı şüphe içinde kalacaklardır.

38-8. “Zikir (Kur'an), içimizden ona mı in­dirildi?” Hayır, onlar Benim zikrimden bir kuşku içindedirler. Hayır, onlar henüz Be­nim azabımı tatmamışlardır.

42-14. Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra, yalnızca aralarındaki “tecavüz ve haksızlık” dolayısıyla ayrılığa düştüler. Eğer senin Rabbinden, adı konulmuş bir ecele kadar geçmiş (verilmiş) bir söz ol­masaydı, muhakkak aralarında hüküm ve­rilmiş (iş bitirilmiş)ti. Şüphesiz onların ardından Kitap'a mirasçı olanlar ise, her­halde ona karşı kuşkulu bir tereddüt içindedirler.

57-14. (Münafıklar) Onlara seslenirler “Biz sizlerle birlikte değil miydik?” Derler ki: “Evet, ancak siz kendinizi  fitneye düşürdünüz, (müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını) gözetip-beklediniz, Allah’a ve İslama karşı) kuşkulara kapıldınız. Sizleri kuruntular yanıltıp-aldattı.  Sonunda Allah'ın emri (olan ölüm) geli­verdi; ve o aldatıcı da sizi Allah ile (Al­lah'ın adını kullanarak) aldatmış oldu.”[6]

 

7. Hükmü Aleyhlerine Görerek Karşı Çıkmak

 

2-87. Andolsun, biz Musa'ya kitap verdik ve ardından peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık belgeler verdik ve onu Ruhul-Kudüs'le teyid ettik. Demek, size ne zaman bir peygamber nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse, büyüklük taslayarak bir kısmı­nız onu yalanlayacak, bir kısmınız da onu öldürecek misiniz?

5-41. Ey peygamber, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla “İnandık” diyenler ile Yahudi'lerden küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. Onlar, yalana kulak tutan­lar, sana gelmeyen diğer topluluk adına (haber toplamak için) kulak tutanlardır. Onlar, kelimeleri yerlerine konulduktan sonra saptırırlar, “Size bu verilirse onu alın, o verilmezse ondan kaçının” derler. Allah, kimin fitne(ye düşme)sini isterse, artık sen onun için Allah'tan hiçbir şeye malik olamazsın. İşte onlar, Allah'ın kalp­lerini arıtmak istemedikleridir. Dünyada onlar için bir aşağılanma, ahirette de on­lar için büyük bir azap vardır.

5-70. Andolsun, Biz İsrail oğullarından ke­sin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Onlara ne zaman nefisleri­nin hoşuna gitmeyen bir şeyle bir pey­gamber geldiyse, bir bölümünü yalan­ladılar, bir bölümünü de öldürdüler.

10-78. Onlar: “Siz ikiniz, atalarımızı  üzerinde  bulduğumuz (yol)dan (bizleri) çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz, sizin iki­nize inanacak değiliz” dediler.

24-48. Aralarında hükmetmesi için onlar Allah'a ve Rasulüne çağırıldıkları zaman, onlardan bir grup yüz çevirir.

49. Eğer hak onların  lehlerinde ise, ona boyun eğerek gelirler.

43-78. “Andolsun, Biz size hakkı getirdik, fakat  sizin   bir  çoğunuz  hakkı  çirkin görüp-tiksinenlerdendiniz”.

47-9. İşte böyle; çünkü onlar, Allah'ın indirdiğini çirkin (kerih) gördüler, bundan dolayı, O da, onların  amellerini  boşa çıkardı.

63-4. Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları hoşuna gider. Konuştukları za­man da onları dinlersin. (Oysa) sanki on­lar, dayandırılmış ahşap-kütük gibidirler. (Kuşkularından dolayı da) her çağrıyı ken­dileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşman­dırlar, bu yüzden onlardan sakın. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar.

90-10. Biz ona “iki yol-iki amaç” gösterdik.

11. Ancak o, sarp olan yokuşa göğüs ger­medi.

12. Sarp yokuşun ne olduğunu sana öğreten nedir?

13. Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermek)tir;

14. Ya da açlık gününde doyurmaktır.

15. Yakın olan bir yetimi,

16. Veya sürünen bir yoksulu.[7]

 

8. Hiçbir İlme Dayanmadan Tartışmak

 

6-25. Onlardan seni dinleyenler vardır; oysa Biz, onu kavrayıp anlamalarına (bir engel olarak)  kalpleri  üzerine  kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık kıldık. Onlar hangi “apaçık-belgeyi” görseler yine ona inanmazlar. Öyle ki, o küfretmekte olanlar, sana geldiklerinde, seninle tartış­maya girerek: “Bu, öncekilerin uydurma-masallarından başka bir şey değildir” der­ler.

18-54. Andolsun, Biz bu Kur'an'da insanlar için her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsan, her şeyden çok tartışma­cıdır.

22-3. İnsanlardan kimi, Allah hakkında bilgisi olmaksızın tartışır-durur ve her azgın-kaypak şeytanının peşine düşer.

22-8. İnsanlardan kimi, hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksı­zın Allah hakkında tartışır-durur.

9. Al­lah'ın yolundan saptırmak amacıyla“gururla salınıp-kasılarak”(bunu yapar); dünyada onun için  aşağılanma  vardır, kıyamet günü de yakıcı azabı ona tattıracağız.                                                            

40-35. “Ki onlar, Allah'ın ayetleri konu­sunda kendilerine gelmiş ispatlı bir delil bulunmaksızın mücadele edip dururlar. (Bu,) Allah katında da, iman edenler katında da büyük bir öfke (sebebi)dir. İşte Allah, her mütekebbir zorbanın kalbini böyle damgalar.”

40-56. Şüphesiz, kendilerine gelmiş bulu­nan ispatlı hiçbir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri konusunda   mücadele edenlere gelince; onların göğüslerinde kendisine ulaşamayacakları bir büyüklük (isteğin)den başkası yoktur. Artık sen Allah'a sığın. Şüphesiz hakkıyla işiten, hakkıyla gören O'dur.

42-16. O'na icabet olunduktan sonra, Al­lah hakkında (sözde) “deliller öne sürüp tartışanların” delilleri, Rableri katında geçersizdir. Onların üzerinde bir gazap vardır ve şiddetli azap onlar içindir.

42-18. Onda acele davrananlar, (gerçek­te) ona inanmayanlardır. İman edenler ise, ona karşı bir korku içindedirler ve gerçekten onun hak olduğunu bilirler. Ha­beriniz olsun; kıyamet-saati konusunda tartışmakta olanlar, gerçekte uzak bir sapıklık içindedirler.[8]

 

9. Atalar Dinini Ve Gelenekleri, İlahi Hükme Tercih Etmek

 

2-170. Ne zaman onlara: “Allah'ın indirdiklerine uyun” denilse, onlar “Hayır, biz,  atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe)  uyarız” derler. (Peki) Ya ataları aklı  ermez ve doğru yolu da bulmamış idiyseler?

5-104. Onlara: “Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin” denildiğinde, “Ataları­mızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter” derler. (Peki,) Ya ataları bir şey bilmiyor ve hidayete ermiyor idilerse?.

10-78. Onlar: “Siz ikiniz, atalarımızı üze­rinde bulduğumuz (yol)dan (bizleri) çevir­mek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz, sizin ikinize inanacak değiliz” dediler.

23-24. Bunun üzerine, kavminden küfre sapmış önde gelenler dediler ki: “Bu, sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek is­tiyor. Eğer Allah dilemiş olsaydı, muhak­kak melekler indirirdi. Hem biz geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş değiliz.”

31-21. Onlara; “Allah'ın indirdiklerine uyun” denildiğinde, derler ki; “Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız,” Şayet şeytan, onları çılgınca ya­nan ateşin azabına çağırmışsa da mı (ata­larına uyacaklar)?

34-43. Onlara  apaçık  olan  ayetlerimiz okunduğunda: “Bu, sizi babalarınızın tapmakta oldukları (ilahları)ndan alıkoymak isteyen bir adamdan başkası değildir” dediler.[9]

 

10. Hükme Sırt Çevirmek

 

3-23. Kendilerine Kitap'tan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında Allah'ın Kitap'ı hükmetsin diye çağrılıyorlar da, onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar, işte böyle arka dönenlerdir.

18-57. Kendisine Rabbinin ayetleri öğütle-hatırlatıldığı zaman, onlara sırt çeviren ve ellerinin önden gönderdikleri (amelleri)ni unutandan daha zalim kimdir? Biz gerçekten, onların kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde (gerdik) kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları hidayete çağırsan bile, onlar sonsuza kadar asla hidayet bula­mazlar.

31-6. İnsanlardan öyleleri vardır ki, hiçbir bilgiye dayanmaksızın, Allah'ın yolundan saptırmak için sözün “'boş ve amaçsız olanını” satın almaktadırlar ve onu bir eğlence konusu edinmektedirler. İşte on­lar için aşağılatıcı bir azap vardır.

7. Ona ayetlerimiz okunduğunda, sanki onları işitmiyormuş ve kulaklarında bir ağırlık varmış gibi, büyüklük taslayarak (müstekbirce) sırtını çevirir. Artık sen ona acıklı bir azap ile müjde ver.

32-22. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra, onlardan yüz çevi­renden daha zalim kimdir? Gerçekten Biz, suçlu-günahkarlardan intikam alıcı­larız.

36-46. Onlara, Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyiversin, mutlaka ondan yüz çeviricidirler.

38-67. De ki: “Bu (Kur'an) büyük bir ha­berdir.”

68. Sizler ise, ondan yüz çeviri­yorsunuz.

43-36. Kim Rahman (olan Allah)ın zikrini görmezlikten gelirse, biz, bir şeytana onun “üzerini kabukla bağlattırırız” artık bu (şeytan), onun yakın bir dostudur.

46-3. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bu­lunanları ancak hak ve adı konulmuş bir ecel (belli bir süre) olarak yarattık. Küfredenler ise uyarılıp-korkutuldukları şeyden yüz çevirmekte olanlardır.

71-5. Dedi ki: “Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet edip dur­dum.”

6.“Fakat benim davet etmem, bir kaçıştan başkasını arttırmadı.”

7.“Doğrusu ben, Sen'in onları bağışlaman için her davet edişimde, onlar parmaklarını kulak­larına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip-direttiler.”[10]

 

11. Hükmü İnkar Etmek Ve Yalanlamak

 

3-70. Ey Kitap ehli, bilip-gördüğünüz halde” ne diye Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

71. Ey Kitap ehli, neden hakkı batıl ile örtüyor ve siz de bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz?

72. Kitap eh­linden bir bölümü dedi ki: “İman edenlerin üzerine inene, gündüzün başlangıcında inanın, bitiminde ise inkar edin. Belki onlar da dönerler.”

10-39. Hayır, onlar ilmini kuşatamadıkları ve kendilerine de henüz yorumu gelmemiş bir şeyi yalanladılar.    Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zulme sapanların nasıl bir sonuca uğradıklarına bir bak.

14-9. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad ve Semud ile onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Ki onları, Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri on­lara apaçık belgelerle gelmişlerdi de, ellerini ağızlarına ittiler ve dediler ki: “Tartışmasız, biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyleri inkar ettik ve bizi kendisine çağırmakta olduğunuz şeyden de gerçekten kuşku verici bir tereddüt içindeyiz.”

27-84. Nihayet geldikleri zaman, (Allah) der ki: “Siz Benim ayetlerimi, bilgi bakımından kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz?”

29-47. İşte Biz sana böyle bir Kitap indirdik. Bundan dolayı kendilerine Kitap verdiklerimiz ona iman etmektedirler. Bunlar  (puta tapıcılar)dan da ona iman edecek olanlar vardır. Küfre sapanlardan başkası Bizim ayetlerimizi inkar etmez.

29-49. Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde apaçık olan ayetlerdir. Zulmetmekte olanlardan başkası,  Bizim ayetlerimizi inkar etmez.                                                

31-32. Onları kara gölgeler gibi dalgalar sarıverdiği zaman, dini yalnızca O'na “halis kılan gönülden bağlılar” olarak Allah'a yalvarıp yakarırlar (dua ederler). Böylece onları karaya çıkarıp-kurtarınca, artık on­lardan bir kısmı orta yolu tutuyor. Bizim ayetlerimizi gaddar, nankör olandan başkası inkar etmez.

45-11. İşte bu (Kur'an) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler ise, onlar için iğrenç ve acıklı bir azap vardır.

67-9. Onlar: “Evet.Bize gerçekten bir uyarıcı-korkutucu geldi. Fakat biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmedi, siz  yalnızca büyük bir şaşkınlık (ve sapıklık) içindesiniz, dedik.” derler.

10. Ve derler ki:  “Eğer dinlemiş olsaydık, ya da akıl   etmiş olsaydık, şu çılgınca yanan ateşin halkı arasında olmayacaktık.”

75-31. Fakat o, ne doğrulamış, ne de namaz kılmıştı.

32. Ancak o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.

33. Sonra da çalım satarak yakınlarına gitmişti.

78-27. Doğrusu onlar, hesaba çekilecekle­rini ummuyorlardı.

28. Bizim ayetlerimizi de yalanlayabildikleri kadar yalanlıyor­lardı.[11]

 

12. Hükümlerle Ve Ayetlerle Alay Etmek

 

2-14. İman edenlerle karşılaştıkları zaman “İman ettik” derler, şeytanlarıyla (azgın­larla) baş başa kaldıklarında ise “Hiç kuşkusuz sizinle beraberiz, biz (onlarla) sadece alay edicileriz” derler.

4-140. O, size Kitap'ta: “Allah'ın ayetle­rine küfredildiğini ve onlarla alay edil­diğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar, onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz” diye in­dirdi. Doğrusu Allah, münafıkların da, ka­firlerin de tümünü cehennemde toplaya­cak olandır.

6-4. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyiversin, mutlaka ondan yüz çevirirler.

5. Kendilerine hak gelince, onu yalanladılar; fakat alaya almakta olduklarının haberleri onlara gelecektir.

6-68. Ayetlerimiz konusunda “alaylı tartış­malara dalanlar” -onlar bir başka söze geçinceye kadar- onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturacak olursa, bu du­rumda hatırladıktan sonra, artık zulmeden toplulukla beraber oturma.

9-65. Onlara sorarsan, andolsun: “Biz dalmış, oyalanıyorduk” derler. De ki: “Al­lah ile, O'nun ayetleriyle ve Resulüyle mi alay etmekteydiniz?”

18-56. Biz peygamberleri, müjde vericiler ve uyarıp-korkutucular olmak dışında (başka bir amaçla) göndermemekteyiz. Küfre-sapanlar ise, hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadele etmektedirler. On­lar Ben'im ayetlerimi ve uyarılıp-korkutuldukları (azabı) alay-konusu edindiler.

18-106. İşte, inkar ettikleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu edindikleri için onların cezası cehennemdir.

30-10. Sonra kötülük yapanların uğradık­ları son, Allah'ın ayetlerini yalan sayma­ları ve onları alay konusu edinmeleri do­layısıyla çok kötü oldu.

37-12. Sen (bu muhteşem yaratışa ve onların inkarına) şaşırdın kaldın; onlar ise alay edip duruyorlar.

13. Kendilerine öğüt verildiğinde, öğüt almıyorlar.

14. Bir ayet (mucize) gördüklerinde de alay konusu edinip eğleniyorlar.

15. “Bu, açıkça bir büyüden başkası değildir” dediler.

43-46. Andolsun, Biz Musa'yı Firavun'a ve onun “önde gelen çevresine” ayetlerimizle gönderdik. O da, dedi ki: “Gerçekten ben, alemlerin Rabbinin elçisiyim.”

47. Fakat onlara ayetlerimizle geldiği zaman, bir de ne görsün, onlar bunlara (alay edip) gülüyorlar.

45-8. Kendisine Allah'ın ayetleri okunur­ken işitir, sonra müstekbirce (inatla büyüklük taslayarak) sanki onları işitmemiş gibi ısrar eder. Artık sen onu acıklı bir azapla müjdele.

9. Ayetlerimiz­den bir şey öğrendiği zaman, onu alay konusu edinir. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır.

45-34. Denildi ki: “Bu gününüzle karşılaş­mayı unuttuğunuz gibi, Biz de sizi bugün unutuyoruz. Barınma yeriniz ateştir. Ve sizin için hiçbir yardımcı yoktur.”

35. “Bunun nedeni de şudur: Çünkü sız Allah’ın  ayetlerim alay konusu edindiniz; dünya hayatı da sizi aldattı.” Böylece ne oradan (ateşten) çıkarılırlar, ne de (Allah'tan) hoşnutluk dilekleri kabul edilir.[12]

 

13. Hükmü Gizlemek

 

2-41. Yanınızda olanı doğrulayıcı olarak indirdiğime iman edin, onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi az bir değer karşılığında değişmeyin. Yalnız Ben'den korkun.

42. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.

2-140. Yoksa siz, gerçekten İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ve torunlarının Yahudi veya Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: “Sizler mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı? Allah tarafından bildirilmiş bir şehadeti gizleyenden daha zalim olan kimdir? Allah, yapmakta olduklarınızdan gafil değildir.”

2-159. Apaçık belgelerle indirdiklerimizi ve insanlar için Kitap'ta açıkladığımız hi­dayeti gizlemekte olanlar; işte onlara, hem Allah lanet eder, hem de lanet edici­ler lanet eder.

2-174. Allah'ın indirdiği Kitap'tan bir şeyi göz ardı edip saklayanlar ve onunla değeri az (bir karşılığı) satın alanlar; onların ye­dikleri, karınlarında ateşten başkası değil­dir. Allah da kıyamet günü onlarla konuş­maz ve onları arındırmaz. Ve onlar için acıklı bir azap da vardır.

175. Onlar, hi­dayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık azabı satın almışlardır. Ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar.

3-71. Ey Kitap ehli, neden hakkı batıl ile örtüyor ve siz de bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz?

3-187. Hani kendilerine Kitap verilenlerd­en: “Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz” diye kesin söz almıştı. Fakat onlar, bunu arkalarına attılar ve ona karşılık az bir değeri satın aldılar. O aldıkları şey ne kötüdür.

5-15. Ey Kitap Ehli, Kitap'tan gizlemekte olduklarınızın çoğunu size açıklayan ve bir çoğundan geçiveren elçimiz geldi. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir Kitap da geldi.[13]

 

14. Hükmü Ertelemeye Çalışmak

 

4-77. Kendilerine; “Elinizi (savaştan) çe­kin, namazı kılın, zekatı verin” denenleri görmedin mi? Oysa savaş üzerlerine yazıldığında, onlardan bir grup, insanlar­dan Allah'tan korkar gibi -hatta daha da şiddetli bir korkuyla- korkuya kapılıyorlar ve: “Rabbimiz, ne diye savaşı üzerimize yazdın, bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin?” dediler. De ki: “Dünyanın metaı azdır, ahiret ise muttakiler için daha hayırlıdır ve siz “bir hurma çekirde­ğindeki ince bir iplik kadar” bile haksızlığa uğratılmayacaksınız.

14-44. Azabın kendilerine geleceği gün (ile) insanları uyarıp-korkut ki, (o gün) zulmedenler, şöyle diyecekler: “Bizi yakın bir süreye kadar ertele ki, Sen'in çağrına cevap verelim ve peygamberlere uyalım.” Oysa daha önce, kendiniz için hiçbir son bulma yoktur diye and içenler sizler değil miydiniz?

57-16. İman etmekte olanların, Allah'ın ve haktan inmiş olanların zikri için kalplerinin “saygı dolu bir korku    ile yumuşaması” zamanı gelmedi mi? Onlar, bundan önce kendilerine Kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun bir süre geçmiş, böylece kalpleri de katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasık olan­lardı.

17. Bilin ki gerçekten Allah, ölümünden sonra yeryüzüne hayat ver­mektedir. Şüphesiz Biz, umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık.

63-10. Sizden  birinize  ölüm  gelip  de; “Rabbim, beni yakın bir süreye (ecele) ka­dar geciktirse, ben de böylece sadaka ver­sem ve salihlerden olsam”  demezden  önce, size rızık olarak verdiklerimizden Oysa Allah, kendi eceli gelmiş bulunan hiçbir kimseyi kesinlikle ertelemez. Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır.[14]

 

15. Hak Hükme, Batıl Yorum Getirmek

 

7-20. Şeytan, kendilerinden “örtülüp gizlenen çirkin yerlerini” açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: “Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca, sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir.”

18-21. Böylece, Allah'ın va'dinin hak olduğunu ve gerçekten kıyametin, kendi­sinde şüphe bulunmadığını bilmeleri için (şehir halkına ve sonraki insan kuşaklarına) onları buldurmuş olduk. (Onları bulanlar) Kendi aralarında durumlarını tartışıyorlar­dı, (bir kısmı) dedi ki: “Onların üstüne bir bina inşa edin, Rableri onları daha iyi bi­lir.” Onların  işine  galip  gelen   (sözleri geçen)ler ise: “Üstlerine mutlaka bir mescid yapmalıyız” dediler.

22. (Sonra gelen kuşaklar) Diyecekler ki: “Üç'tüler, onların dördüncüsü de köpekleridir.” Ve “Beş'tiler onların altıncısı köpekleridir” diyecekler. (Bu,) Bilinmeyene (gayba) taş atmaktır. Yedi'dirler, onların sekizincisi de köpekleridir” diyecekler. De ki: “Rabbim, onların sayısını daha iyi bilir, onları pek az (insan) dışında da kimse    bilemez.” Öyleyse onlar konusunda açıkta olan bir tartışmadan başka tartışma ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma.[15]

 

16. Kelime Ve Kavramları Tahrif Edecek Hükmü Çarpıtmaya Çalışmak

 

4-46. Kimi yahudiler, kelimeleri “ko­nuldukları yerlerden” saptırırlar ve dillerini de eğip bükerek ve dine bir kin ve hınç besleyerek: “Dinledik ve karşı geldik. İşit-işitmez olası- ve “Raina” (bizi güt, bize bak)” derler. Eğer onlar: “İşittik ve itaat ettik, sen de İşit ve “Unzuma” (Bizi gözet) deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, onları küfürleri dolayısıyla lanetlemiştir.  Böylece onlar az bir bölümü dışında inan­mazlar.

5-13. Sözlerini bozmaları nedeniyle, on­ları lanetledik ve kalplerini kaskatı kıldık. Onlar, kelimeleri konuldukları yerlerden saptırırlar. (Sık sık) Kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp) pay almayı unuturlar. İçlerinden birazı dışında, onlardan sürekli ihanet görür durursun. Yine de onları af­fet, aldırış etme. Şüphesiz Allah, iyilik yapanları sever.

5-41. Ey peygamber, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla “inandık” diyenler ile Ya­hudi'lerden küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. Onlar, yalana kulak tutan­lar, sana gelmeyen diğer topluluk adına (haber toplamak için) kulak tutanlardır. Onlar, kelimeleri yerlerine konulduktan sonra saptırırlar, “Size bu verilirse onu alın, o verilmezse ondan kaçının” derler. Allah, kimin fitne(ye düşme)sini isterse, artık sen onun için Allah'tan hiçbir şeye malik olamazsın. İşte onlar, Allah'ın kalp­lerini arıtmak istemedikleridir. Dünyada onlar için bir aşağılanma, ahirette de on­lar için büyük bir azap vardır.

7-86. “O'na iman edenleri tehdit ederek, Allah'ın yolundan alıkoyarak ve onda çarpıklık arayarak, (böyle) her yolun başında oturmayın. Hatırlayın ki siz azınlıkta (ve güçsüz) iken, O sizi çoğalttı. Bozgunculuk çıkaranların nasıl bir sona uğradıklarına bir bakın.”

7-162. Onlardan zulme sapanlar, sözü kendilerine söylenenden başka bir şeyle kendilerine söylenenden başka bir şeyle değiştirdiler. Biz de bunun üzerine zulme sapmaları dolayısıyla gökten “iğrenç bir azap” indirdik.

11-19. Bunlar, Allah'ın yolundan engel­leyenler ve onda çarpıklık arayanlardır. Onlar, ahireti de tanımayanlardır.

14-3. Onlar, dünya hayatını ahirete karşı severler, Allah'ın yolundan engelleyip, onda çarpıklık ararlar. İşte onlar, uzak bir sapıklık içindedirler.

41-40. Bizim ayetlerimiz konusunda çar­pıtma yapanlar, Bize gizli kalmazlar öyleyse ateşin içine bırakılan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Siz dilediğinizi yapın. Çünkü O, yapmakta olduklarınızı gerçekten görendir. sürekli tersyüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline.[16]

 

17. Hükmü Değiştirmeye Çalışmak

 

2-59. Ama zulmedenler, kendilerine söylenen sözü bir başkasıyla değiştirdiler. Biz de yoldan çıkmalarından dolayı zalimlere gökten azap indirdik

2-75. Siz, onların (yahudilerin) size inanacaklarını umuyor musunuz? Oysa onlardan bir bölümü, Allah'ın sözünü işitiyor algılayıp) akıl erdirdikten sonra, bile bile değiştiriyorlardı.

7-162. Onlardan zulme sapanlar, sözü kendilerine söylenenden başka bir şeyle değiştirdiler. Biz de bunun üzerine zulme sapmaları dolayısıyla gökten “iğrenç bir azap” indirdik.

10-15. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: “Bundan başka bir Kuran getir veya onu değiştir. De ki:. “Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem, benim için olacak şey değildir. Ben. yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbîme isyan edersem, kuşkusuz ben, büyük günün azabından korkarım.”

48-15. Geride bırakılanlar, siz ganimetleri almaya gittiğiniz zaman diyeceklerdir ki: “Bizi bırakında sizi izleyelim.” Onlar, Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. De ki: “Siz, kesin olarak bizim izimizden gelmezsiniz. Allah, daha evvel böyle buyurdu. Bunun üzerine: Hayır, bizi kıskanıyorsunuz” diyecekler. Hayır, onlar pek az anlayanlardır.[17]

 

18. Allah'ın Hükmüyle Hükmetmemek Ve Hükmü Yaşamamak

 

23- Kendilerine Kitap'tan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında Allah'ın Kitab'ı hükmetsin diye çağrılıyorlar da, onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar, işte böyle arka dönenlerdir.

24. Bu, onların: “Ateş bize sayılı günler dışında ke­sinlikle dokunmayacak” demelerindendir. Onların bu iftiraları, dinleri konusunda kendilerini yanılgıya düşürmüştür.

5-44. Gerçek şu ki, biz Tevrat'ı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabba­niyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar), Al­lah'ın kitabını korumakla görevli kılındık­larından ve onun üzerine şahitler olduk­larından (onunla hükmederlerdi) Öyleyse insanlardan korkmayın, Ben'den korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık sat­mayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmet­mezse, işte onlar, kafir olanlardır.

45. Biz onda, onların üzerine yazdık: Can'a can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık da) kısas vardır. Ama kim bunu sadaka olarak bağışlarsa o kendisi için bir kefarettir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, zalim olanlardır.

46. Önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı onların izlerine (peygamberler zinci­rine) ekledik ve ona, -içinde hidayet ve nur  olarak-   önündeki Tevrat'tan  olanı doğrulayan ve muttakiler için hidayet ve öğüt olan İncil'i verdik.

47. İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, fasık olanlardır.

62-5. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (hikmet ve hükümleriyle gereği gibi yaşayarak) taşımayanların durumu, kos­koca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalan saymakta olan kavmin durumu ne kadar kötüdür. Allah, zalim olan bir kavmi hidayete erdir­mez.[18]

 

19. Hükmü Unutmak

 

6-44. Derken kendilerine  hatırlatılanı   unuttuklarında, onların üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Öyle ki kendilerine  verilen şeylerle “sevince kapılıp şımarınca” onları apansız yakalayıverdik. Artık onlar, umutları suya düşenler oldular.

7-51. Onlar, dinlerini bir oyun ve eğlence (konusu) edinmişlerdi ve dünya hayatı onları aldatmıştı. Onlar, bizim ayetlerimizi   “yok sayarak tanımadıkları” ve bu günleriyle karşılaşmayı unuttukları gibi, Biz de bugün onları unutacağız.”

7-165. Kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında ise, Biz de kötülükten sakındıranları kurtardık. Zulme sapanları yaptıkları fısk dolayısıyla pek zorlu bir azap ile yaka­layıverdik.

20-126. (Allah da) Der ki: “İşte böyle, sana ayetlerimiz gelmişti, fakat sen onları unuttun, bugün de sen işte böyle unutul­maktasın.”

23-110. “Siz onları alay konusu edin­miştiniz; öyle ki (bu davranışınız) size Be­nim zikrimi unutturdu, (çünkü) siz onlara gülüp duruyordunuz.”

25-17. Onları ve Allah'tan başka taptıklarını bir araya getirip toplayacağı ve: “Şu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendilerimi yolu sapıttılar” diyeceği gün;

18. Derler ki: Sen yücesin; Senin dışında başka veliler edinmemiz bize yakışmaz, ancak onları ve atalarını Sen meta verip-yararlandırdın, Öyle ki (Senin) zikri(ni) unuttular ve böylece yıkıma uğrayan bir kavim oldular.”

58-19. Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle de onlara Allah'ın zikrini unut­turmuştur. İşte onlar, şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz şeytanın fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir.[19]

 

20. Kitap'ı Parçalara Ayırmak

 

2-84. Hani sizden“Birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi yurtlarınızdan çıkar­mayın” diye kesin söz almıştık. Sonra siz­ler bunu onaylamıştınız, hala da (buna) şahitlik etmektesiniz.

85. Sonra (yine) siz, birbirinizi öldürüyor, bir bölümünüzü yurt­larından sürüp-çıkarıyor, günah ve düşmanlıkla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve size esir olarak geldiklerinde de onlarla fidyeleşiyorsunuz. Oysa onları çıkarma­nız, size haram kılınmıştı. Yoksa siz, Kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların cezası, dünya hayatında aşağılık olmaktan başka değildir; kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah, yapmakta olduklarınızdan gafil değildir.

86. İşte bunlar, ahirete karşılık dünya hayatını satın alanlardır; bundan dolayı azapları hafifletilmez ve kendilerine yardım da edilmez.

6-91. Onlar: “Allah, beşere hiçbir şey indirmemiştir” demekle, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. De ki: “Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak ge­tirdiği ve sizin de (parça parça) kağıtlar üzerinde yazılı kılıp (bir kısmını) açıkla­dığınız ve çoğunu göz ardı ettiğiniz Kitab'ı kim indirdi? (Bununla) Sizin ve atalarınızın bilmediği şeyler size öğretilmiştir.” De ki: “Allah.” Sonra da onları bırak, içine “daldıkları saçma uğraşlarında” oyalanıp- dursunlar.

15-90. Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,

91. Ki onlar Kur'an'ı parça-parça kıldılar.          

23-53. Ancak onlar,  işlerini kendi aralarında (farklı) kitaplar halinde parçalayıp-bölündüler; her bir grup, kendi ellerindeki olanla yetinip-sevinmektedîr.

54. Artık sen onları, belli bir süreye kadar kendi şaşkınca sapıklıkları içinde bırakıver.[20]

 

21. Kitap'ı Terk Etmek

 

2-101. Ne zaman onlara Allah katından yanlarındakini doğrulayan bir peygamber gelse, kendilerine Kitap verilenlerden bir  fırka, sanki kendileri hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın Kitap'ını arkalarına attılar.

3-23. Kendilerine Kitap'tan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında Allah'ın Kitap'ı hükmetsin diye çağrılıyorlar da, onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar, işte böyle arka dönenlerdir.

3-187. Hani kendilerine Kitap verilenlerd­en: “Onu mutlaka insanlara açıklayacak­sınız ve onu gizlemeyeceksiniz” diye kesin söz almıştı. Fakat onlar, bunu arkalarına attılar ve ona karşılık az bir değeri satın aldılar. O aldıkları şey ne kötüdür.

25-27. O gün, zulme sapan, ellerini (hınçla) ısırarak (şöyle) der: Ah keşke  peygamberle birlikte bir yol edinmiş olsaydım,”

28. “Vah yazıklar bana, ne olurdu da filanı dost edinmeseydim. 

29. “Çünkü o, gerçekten bana gelmiş bulunduktan sonra beni zikirden (Kur'an'dan)  saptırmış oldu. Şeytan da insanı “yapayalnız ve yardımsız” bırakandır.”

30. Ve peygamber dedi ki: Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı terk edilmiş (bir Kitap) olarak bıraktılar.”[21]

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız Allah razı olsun.

  • Kur'anda
  • Mucizeler
  • Kavramlar
  • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp el-Haşimi (Musevi) Ks 

الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي

Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

İlahi kitaplara karşı cahiliyye tavrı Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.