☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Hz. Süleyman'ın Vefatı SORU: Hz. Süleyman'ın nasıl vefat ettiğine dair bilgi edinmek is­tiyorum. Bilgi verir misiniz?

Sorularla islamiyet-9->CEVAP: İbn Kesir'in Kısas-ı Enbiya isimli eserinde Hz. Süley­man'ın vefatından söz edilirken şu ayet zikredilmiştir:


(Süleyman'ın) ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü an­cak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. Bu suretle yere ka­panıp yıkılınca öldüğü anlaşıldı. Eğer cinler gaybı bilselerdi, o kü­çük düşürücü azap içinde kalmazlardı. (Sebe/14)


Bu ayetle işaret edilen durumu anlatan bir hadis rivayet edilmek­tedir: "Hz. Süleyman namaz kılarken önünde yeşermiş bir ağaç görür, ona "adın ne?" diye sorardı. Ağaç da; şudur, derdi. Hz. Süleyman ağa­ca: 'Niçin yaratıldın?' diye sorar, "Fidan olarak yaratıldım" cevabını alırsa diktirir, "bir hastalığa şifa olarak yaratıldım" cevabını alırsa, onu yetiştirirdi.


Bir keresinde namaz kılarken (gene) bir ağaç gördü. Hz. Süley­man ona "adın ne?" diye sordu. Ağaç: "Harrub" dedi. Hz. Süleyman: "Niçin yaratıldın?" diye sordu. Ağaçtan "Bu beytin (Beyt-i Makdis'in) harab olması için" cevabını alınca Hz. Süleyman şu sözleri söylemiş­tir: "Allahım! Benim ölümümü cinlerden gizle, onlara bildirme. Tâ ki insanlar, cinlerin gaybı bilmediklerini öğrensinler."


Hz. Süleyman Harrub ağacın(dan bir dal)ı yontarak baston yaptı. Bir yıl boyunca bu bastona dayandı. (Oysa bu sürede Hz. Süleyman vefat etmiş durumdaydı.) Cinler (Hz. Süleyman'ın gözetiminde) çalış­maya devam ediyordu. Bastonu bir ağaç kurdu yedi. (Böylece ona da­yanmakta olan Hz. Süleyman yere düştü.) Bu suretle ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı (Hz. Süleyman'ın vefat ettiğini) bilmiş olsalardı bir yıl boyunca kendilerini horlayan bu azap içinde kalmazlardı.


Heyseme'den şöyle bir rivayet vardır: Hz. Davud'un oğlu Süley­man ölüm meleğine şöyle dedi: "Ruhumu almak istediğinde bana bildir." Azrail bu isteğe şöyle cevap verdi: "Onu ben senden daha iyi bil­miyorum. Ölüm yazılan bir yazıdır. Kitap halinde bana verilir. Orada vefat edecek kimselerin adı vardır."


Fi Zılâî'il Kur'an isimli tefsirde şu bilgileri görmekteyiz:


Rivayet olunduğuna göre Hz. Süleyman'ın eceli geldiğinde basto­na dayanıyordu. O sırada cinler onun emrinde ve gözetiminde (Mescid-i Aksa'yı inşâ etmek üzere) güç işlerde çalışıyor, gidip geliyorlardı. Bastona dayılı halde duran (fakat vefat etmiş bulu­nan) Hz. Süleyman'ın ölümünü, ağaç kurdu bastonu yiyinceye ka­dar anlayamadılar. Bu kurdun, evlerdeki tavan, kapı ve direk gibi ahşap kesimleri korkunç bir oburlukla yiyerek gıdalanan kurt olduğu söylenmektedir.


İşte bu kurt bastonu yeyip kertince, baston Süleyman'ın ağırlığına dayanamadı ve Süleyman yere düştü. Cinler ancak bu sırada onun öldüğünü anladılar. Böylece ortaya çıktı ki (onlar da gaybı bilmi­yorlar) eğer gaybı bilselerdi (Hz. Süleyman'ın ölmüş cesedinin önünde) kendilerini horlayan bu çalışmanın işkencesi içinde kalmazlardı.


İşte bir takım kimselerin taptığı cinler bunlardır! Onlar Allah'ın kullarından bir kula (Süleyman'a) müsahhar kılınmış (emrine ve­rilmiş) cinlerdir. Bu cinler ki kendilerine yakın olan gaybı bilemi­yor, oysa bir takım kimseler bunlardan uzak gaybların sırlarını öğ­renmek istemektedirler!

 

Bu Bölümdeki(9) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-9.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Hz. Süleyman'ın Vefatı SORU: Hz. Süleyman'ın nasıl vefat ettiğine dair bilgi edinmek is­tiyorum. Bilgi verir misiniz? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.