📖☝ المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖 Arapça Dersleri☝İslami Sohbetler☝İslami İlimler☝Manevi Rehberlik☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,
Sorularla-islam-09 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sorularla-islam-09 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Borçta Şahitlik SORU: Borç senedine şahit olmanın hükmü nedir? Borç alan kişi hazır bulunmaksızın, bu borç muamelesine şahitlikte bulunmak caiz midir?

thumbnail
Sorularla islamiyet-9-> CEVAP: Allah şöyle buyurmaktadır: Allah'a ortak koşanlar, kendilerinin kâfirliğine bizzat kendileri şa­hitlik...

Avlanmanın Hükmü SORU: Ailem kalabalık olduğu için ayda ancak bir defa et alabili­yorum. Onlar için avcılık yapmam haram mı?

thumbnail
Sorularla islamiyet-9-> CEVAP: Hanefî fıkhına ait Dürrül Muhtar adlı kitapta avcılığı bir sanat haline getirmenin helâl olduğu yazılıdır....

Milli Piyango SORU: Şans oyunlarının, milli piyango'nun hükmü nedir? Bu da kumar gibi haram mıdır?

thumbnail
Sorularla islamiyet-9-> CEVAP: Milli piyango da kumarın bir nevidir. Allah, Kur'an-ı Ke-rim'in iki yerinde kumarın kötülüğüne ve ...

Riba'nın Haramlığı SORU: Bugünkü bankalar hakkında dinin görüşü nedir? Yüzde el­li faiz alan mudiler hakkında ne dersiniz? Bu borç alanla, veren arasın­da bir haram mıdır. İkisi de bu günaha ortak mıdırlar?

thumbnail
Sorularla islamiyet-9-> CEVAP: Allah (c.c) ribanın küçüğünü de, büyüğünü de yasaklamış­tır. Kur'an-ı Kerim'de, riba yiyen Yahudil...

SORU: Hz. Ali'nin kabri nerededir?

thumbnail
Sorularla islamiyet-9-> CEVAP: İslâm tarihinde meşhur olan Hz. Ali'nin şehid edilmiş ol­duğudur. Hz. Ali'yi öldüren Haricîlerden ...

Ebu Talib Ve Ebu Leheb SORU: Bazı bilginler Hz. Peygamber'in amcası Ebu Talib'in cehen­neme gireceğini, diğer amcası Ebû Leheb'in ise iki haftadan sonra bir hafta azabının hafifletileceğini çünkü yeğeni olan Hz. Muhammed'in doğduğunu duyunca bir cariyesini azâd ettiğini söylemektedirler. Böy­lesine bir davranıştan dolayı Ebu Leheb'in azabı nasıl hafifler? Oysa diğer amcası Ebu Talib müşriklerin saldırısından Peygamber'i korumuş ve onu savunmuştur. Buna rağmen azab çekeceği söylenmektedir. Me­seleyi açıklar mısınız?

thumbnail
Sorularla islamiyet-9-> CEVAP: Ebu Leheb'in azabının hafifletileceği hakkında kesin bir delil sabit olmamıştır. Kur'an-ı Kerim öz...