☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Cehennemin meleklerden on dokuz tane bekçisinin olduğu­nu duydum. Bunun hikmeti nedir?

Sorularla islamiyet-19-> Cevap: Allah Teâlâ Müddessir sûresinde Velid ibn el-Muğire'den ve onun cehenneme girişinden söz ederek şöyle buyurur:


Ben onu sekara (cehenneme) sokacağım. Sen biliyor musun sekar nedir? Hem bütün bedeni helak eder hiçbir şey bırakmaz, hem es­ki hale getirip tekrar azap etmekten vazgeçmez, o, insanın derisi­ni kavurur. Üzerinde on dokuz muhafız melek vardır. Biz cehen­nemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmisizdir. Onların sayısını da inkarcılar için sadece bir imtihan vesilesi yap­tık ki, böylelikle, kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını artırsın; hem kendilerine kitap veri­lenler, hem mü'minler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler de "Allah bu misalle ne demek istemiştir ki?" desinler işte Allah böylece dilediğini sapıklıkta bırakır, dile­diğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını, kendisinden baş­kası bilmez. Bu ise, insanlık için ancak bir öğüttür. (Müddes-sir/26-31)


Allah Teâlâ bu ayet-i kerimede, söz konusu hain kişiyi cehenne­me sokacağım ve cehennem ateşinin onu her yönden kuşatacağını ha­ber vermektedir. Bu ateş o kadar korkunçtur ki kâfirlerin hiçbir şeyini bırakmaz. Onların etlerini, derilerini, damar ve sinirlerini yer bitirir. Bununla beraber onlar ne ölür, ne de dirilirler. Bu ateş insan derisini yakar kavurur, onların derilerini gece karanlığı gibi simsiyah yapar. Bu cehennemin üzerinde güçlü, kuvvetli, sert ve haşin on dokuz tane me­lek vardır. Onlara hiç kimse karşı gelemez ve galip olamaz. Allah Te­âlâ bu meleklerin sayısını insanları denemek için on dokuz olarak be­lirledi, ki böylelikle ehl-i kitap bu Peygamber'in hak peygamber oldu­ğunu bilecek ve iman edenlerin de imanları artmış olacak. Her ne ka­dar münafıklar ve kâfirler "bu misalle Allah ne demek istedi?" diye alay etseler de, Allah sonsuz hikmet ve susturucu delil sahibidir. Al­lah'ın askerlerinin sayısını ve çokluğunu sadece Allah Teâlâ bilir. Ra-sûlullah (s.a) bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor:


Ben sizin göremediklerinizi görür, duyamadıklarınızı duyarım. Nitekim gök gürledi. Onun gürlemesi hakkıdır. İçinde dört par­maklık boş bir yer yoktur ki, orada melekler Allah için alnını ye­re koyup secde etmesinler. Vallahi eğer siz benim bildiklerimi bil­seniz, az güler çok ağlarsınız. Yataklar üzerinde kadınlardan lez­zet duymazdınız. Çöllere çıkıp haykıra haykıra yalvarırdınız.


Allah Teâlâ insanları denemek için bu bekçilerin sayısını on do­kuz olarak belirledi.


Âlimler bu özel rakamın yani ondokuz'un belirlenmesinde pek çok hikmet bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bunlardan bazıları şunlardır:


Birincisi: Gece ve gündüzüyle bir gün yirmi dört saattir. Bunun


beş saati beş vakit namazın meşguliyetiyle geçer. Geriye Allah'ın zik­rinden uzak on dokuz saat kalır. Kuşkusuz on dokuz zebani bu saatle­rin sayısına tekabül eder.


İkincisi: Cehennemin kapıları yedi tanedir. Hicr sûresinde şöyle buyurulur:


Cehennemin yedi kapısı vardır.


Alimler bu kapılardan altı tanesinin kafirler, bir tanesinin de gü­nahkar mü'minler için olduğunu söylerler. İmanın rükünleri üçtür: İk­rar, itikat ve amel. Kâfirler bu üçünü de terkederler. Onların bu üç rük­nü terketmeleri yüzünden onlar için olan altı kapıdan her birine üçer zebani verilir. Toplam on sekiz zebani eder. Diğer kapı günahkar mü'minler içindir. Onlar imanın iki rüknünü, yani ikrar ve itikadı yeri­ne getirip amel yönleri eksik olduğu için onların girecekleri kapıda bir tane zebani bulunması yeterlidir. On sekiz zebani kafirler, bir zebani de günahkar mü'minler için olduğuna göre toplam on dokuz zebani eder.


Üçüncüsü: Ahiretteki zebanilerin sayısı, Allah'ı tanımaya engel teşkil eden cismani kuvvetlerin sayısına göredir. Bu kuvvetler de on dokuz tanedir; beş tanesi zahiri duyular, beş tanesi bâtınî duyular, iki tanesi şehvet ve gazab, yedi tanesi de tabii kuvvetlerdir. Tabii kuvvet­ler şunlardır: çekici kuvvetler, tutucu kuvvetler, sindirici kuvvetler, iti­ci kuvvetler, besleyici kuvvetler, yetiştirci kuvvetler, üretici kuvvetler. Bu kuvvetlerin toplamı on dokuzdur. Cehennemin kapılarında duran zebanilerin sayısı da ondokuzdur. Her ikisi arasında bir uyum vardır.


Bazı müfessirler sayının bu şekilde belirlenmesinin Allah'a ait gaybi bir konu olduğunu ve insanın bunun sebep ve hikmetini bile­meyeceğini söylerler. Allah Teâlâ bir şeyden haber veriyorsa kulun yapması gereken bunu olduğu gibi kabul edip teslim olmaktır. Muay­yen bir sayının belirtilmesi bunun iman ve teslimiyetle kabulünü ge­rektirir. İnsanların bilgileri sınırlıdır. Ancak belli bir miktar ve sınıra kadar bilebilirler. Her şeyi bilen ve ilmiyle her şeyi kuşatan ancak Al­lah Teâlâ'dır.  Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷


📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: Cehennemin meleklerden on dokuz tane bekçisinin olduğu­nu duydum. Bunun hikmeti nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.