☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: İslâm'ın diğer dinlere karşı tutumu nedir?

Sorularla islamiyet-19->Soru: İslâm'ın diğer dinlere karşı tutumu nedir?Cevap: İslâm din ve inanç hürriyetini kabul etmiştir. Allah şöyle buyuruyor:

Dinde zorlama yoktur, Artık doğrulukla sapıklık birbirinden ayrıl­mıştır. (Bakara/256)

O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın? (Yu­nus/99)

Ve yine İslâm kendi mü nte s iplerine, bütün semavi vahiylere ve gönderilmiş bütün peygamberlere inanmayı emretmiştir. Allah şöyle buyuruyor:

Peygamber, rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, mü'minler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitapları­na, peygamberlerine iman ettiler ve "Allah'ın peygamberleri ara­sında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey rabbimiz, affına sı­ğındık dönüş sanadır" dediler. (Bakara/285)

Ve yine İslâm, İslâm toplumu içerisinde yaşayan diğer din men­supları olan Hristiyan ve Yahudilere karşı iyi davranmayı da müslü-manlara emretmiştir. Onları zimmet ehli kabul etmiştir. Onlar zulüm ve saldırıda bulunmadıkları sürece onlara iyi muamele etmeyi, hoşgö­rülü davranıp güzel ilişkiler içinde olmayı emretmiştir. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

Ehl-i Kitapla ancak en güzel yolla mücadele edin! (Ankebut/46) Onlardan inatçılık edenlere karşı Allah şu insaflı düsturu koymuştur:

...O halde biz veya siz, ikimizden biri ya doğru yol üzerinde veya açık bir sapıklık içindedir. (Sebe/24)

Ve yine İslâm hükmü altında yaşayan diğer din mensuplarına "Le­himize olan şeyler onların da lehine, aleyhimize olan şeyler onların da aleyhine" kaidesini koymuş, böylece hukuk önünde eşitlik sağlamıştır. İşte size en büyük örnek Hz. Ömer'dir. O ölüm döşeğinde iken şöyle diyor:

Ben, benden sonra gelecek olan halifeye ehl-i zimmeti tavsiye ediyorum. Onlara verilen ahitler tutulsun, güçlerinin üstünde yük yüklenmesin ve korunsunlar.

Hz. Ömer dilenen kör bir zımmiye rastladığında, "Seni bu duru­ma düşüren nedir?" diye sordu. O da "Cizye ve yaşlılık beni bu hale getirdi" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Ömer onu evine götürdü ve ona bir şeyler verdi. Ayrıca onu beytül mala bakan kişiye gönderip şöyle emir verdi: "Buna ve benzerlerine bakınız. Vallahi, gençliklerin­de onlardan vergi almak, yaşlandıklarında ortada bırakmak insafa sığ­maz. Sadakalar ancak fakir ve miskinlere verilir. Fakirler müslümanla-nn fakirleridirler. Miskinler ise ehl-i kitabın miskinleridirler." Sonra onu cizyeden muaf tuttu. Belki de bunu Rasûlullah'm şu sözünü rehber edinerek yapmıştır:

Bütün din mensuplarına sadaka veriniz.

İslâm ehl-i kitap bir kadınla evlenmeyi mubah kılmıştır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a) Safiye binti Huyey ile evlendi. Oysa, Safiye bir Yahudi ailesindendi. Yine Rasûlullah kıptî olan Mâriye ile de evlendi. (Sonra bunlar müslüman oldular).

Rasûlullah ehl-i zimmete kötülük edilmemesi, iyi muamelede bu­lunulması için şöyle buyurmuştur:

Kim bir zımmiye eziyette bulunursa, ben kıyamet gününde onun hasmıyım. Ben kimin hasmı isem kıyamet gününde ona husumet­te bulunurum.

Allah en iyi bilendir.
Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: İslâm'ın diğer dinlere karşı tutumu nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.