☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Taassup hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sorularla islamiyet-19->Soru: Taassup hakkında ne düşünüyorsunuz?Cevap: İlahî olan İslâm Dini, hoşgörülü olup taassubun her türlü­süne karşıdır. Evet İslâm ırk, renk, soy/neseb ve ülke taassubunun kar-şısındadır. Kur'an-ı Kerim, insan cinsinin birliği olgusunu, onlann bir tek babadan ve bir tek anadan geldiğini söyleyerek tesbit etmiştir. Ni­sa suresinin başında şöyle buyurulmuştur:

Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yara­tan ve ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üretip yayan rabbi-nizden sakının... (Nisa/l)

Ve yine Kur'an-ı Mecid, Hucurat suresinde, insan nevinin eşitliği­ne işarette bulunarak, insanlardaki üstünlüğün ancak takva ve istika­metle olabileceğine parmak basmıştır:

Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için de sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkamnızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. (Hucurat/13)

Allah RasOIü de (s.a) aynı hakikati şu sözüyle takviye ediyor:

Beyazların siyahlar üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva ve salih amellerle olur.

Allah, bütün insanlara adil davranılmasını emretmiştir. Akraba ve dost da olsa adaletten ayrılıp hevaya uymayı yasaklamıştır. Öyle ki düşmanlara karşı dahi adil davranılmasını istemiştir. Allah şöyle buyuruyor:

Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana ba­banız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kim­seler olun. (Haklarında şahitlik ettiğiniz kimseler) zengin olsunlar fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. (Şahitliği) eğer-büker (doğru şahitlik et-

mez) yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yap­tıklarınızdan haberdardır. (Nisa/135)

Hadis-i şerif bize kişinin şahsiyetini oluşturan tek şeyin yaptığı iş­ler olduğunu beyan ediyor. Kimin yaptığı iş kötü ise, onun nesebi ve soyu onu yüceltemez. Atalarla övünmek kişiye bir şey kazandırmaz. Allah Rasûlü şöyle buyuruyor:

Kim ki amelce geride ise, onun nesebi onu ileri götürmez. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyuruluyor:

Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam ve­rilecektir. (Necm/39-41)

Rasûlullah (s.a) ehl-i beytine şöyle söylüyordu:

Ey Muhammed'in ehli! İnsanlar bana amelleriyle, sizler ise ne­seplerinizle gelmeyin! Çalışınız ben size Allah katında bir şey veremem.

Allah Rasûlü, ırkçılık ve taassuptan bizleri sakındırmıştır. Irkçılığa asabiyete çağıran bizden değildir.

Ancak bu, kişinin diniyle övünmesine bir engel teşkil etmez. İn­san dini hakkında gayretli olmalıdır. Kur'an şöyle buyuruyor:

Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz. (Âl-i İmran/139)

Allah her şeyi en iyi bilendir.
Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: Taassup hakkında ne düşünüyorsunuz? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.