☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Receb kelimesinin manası nedir? Recep ayının hususiyetle­ri nelerdir?

Sorularla islamiyet-19->Soru: Receb kelimesinin manası nedir? Recep ayının hususiyetle­ri nelerdir?Cevap: Receb ayı, kamerî bir aydır. Receb kelimesi Tercib'ten ge­liyor, bu da tazim demektir. Arablar bu aya çok tazimde bulundukları için bu ismi almıştır.

Receb ayma "Receb'ül-Haram" da deniliyor. Çünkü bu savaşılma­sı haram olan dört aydan biridir. Bu öteden beri devam etmekte olan bir âdetti. Kur'an-ı Kerim de bu âdeti onayladı:

Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katın­da ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylardır, işte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah'ın koyduğu yasağı çiğne­yerek) kendinize zulmetmeyin... (Tevbe/36)

Bu haram (saygın) olan aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Re-ceb'tir. Bu konuda Allah Rasûlü de şöyle buyuruyor:

Haberdar olun! Zaman, Allah'ın yeri ve göğü yarattığı ilk günde olduğu gibi dönüyor. Sene on iki aydır. Onlardan dördü haramdır. Onlardan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları, peşpeşedir. Mu-dar'ın Recebi ise, Cemadi ile Şaban arasındadır.

Receb ayına "Receb'ül-Ferd" de denilir. Çünkü o diğer üç haram aydan beş ay sonra geliyor.

Ve yine Receb ayına "Receb-i Mudar" da denilir. Çünkü bazı ha­dis kitaplarında şöyle söylenmiştir: "Mudar'in Recebi Cemadi ile Şa­ban arasındadır." Bu ayın adının Mudar'a nisbet edilmesinin sebebi, Mudar kabilesinin bu aya çok hürmet göstermesi ve onun hakkını ko­rumasıdır.

Receb ayında İsra ve Miraç mucizesi gerçekleşmiştir. Bu da en büyük mucizedir ki Allah onu rasûlü Hz. Muhammed'e has kılmıştır. Allah Teâlâ israya şöylece işarette bulunuyor:

Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıl­dığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan mü­nezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. (İsra/1)

Allah (c.c) Necm Suresinde de Mirac'a işarette bulunmuştur:

Sonra (Muhammed'e) yaklaştı, derken daha da yaklaştı o kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi. (Gözleriyle) gördüğünü kal­bi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışa­cak mısınız? Andolsun onu Sidret'ül-Münteha'nın yanında önceden bir defa daha görmüştü. Cennet'ül-Me'va da onun yanındadır. Sid-reyi kaplayan kaplamıştı. Gözü kaymadı ve sının aşmadı, andolsun rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. (Necm/8-18)

İsra ve miraç mucizesinde Allah, Rasûlüne büyük bir ikramda bu­lunmuş, onu yerin ve göğün melekutuna muttali kılmıştır. (Onlann iç yüzünü ona göstermiştir). Aynı zamanda bu mucize, Hz. Peygamber için büyük bir teselli olmuştur. Çünkü o yıl zevcesi Hatice ve amcası Ebu Talib ölmüştü. Rasûlullah o sene Taife gitmiş, fakat çok kötü bir muamele ile karşılanmıştı.

Ve yine İsra mucizesi bize gasbedilen Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı ve Beyt-i Mukaddes'i de hatırlatıyor. Ve yine bize yeryüzünü zulümden kurtarmayı, beldeleri ve kulları tuğyan ve pisliklerden temizlemeyi de hatırlatıyor. Allah Rasûlünün şu sözünü de hatırlatıyor:

Ancak üç mescit için sefer yapılır: Mescid-i Haram, Medine'deki mescidim ve Beyt-i Makdis'teki Mescid-i Aksa.

Her müslümanın Receb ayına hürmet etmesi ve onun hürmetini koruması gerekir.
Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: Receb kelimesinin manası nedir? Recep ayının hususiyetle­ri nelerdir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.