☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Şefaatin manası nedir? İnsanların sorumlu olmasıyla şefaat nasıl bağdaşır?

Sorularla islamiyet-19->Soru: Şefaatin manası nedir? İnsanların sorumlu olmasıyla şefaat nasıl bağdaşır?Cevap: Şefaat kelimesi je/kökünden gelmektedir. Şef ist iki şe­yin arasını bulmak, bunları yaklaştırmak demektir. Şef, vitr (=tek) ke­limesinin zıt anlamhsıdır. Bu kelime şerri defetmek, hayrı celbetmek, bazen de düşmanlık manasına gelir. Bütün âlimler, kâfirler için şefa­atin caiz olmadığına dair ittifak etmişlerdir. Çünkü Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. (Nisa/116)

Ve yine İslâm âlimleri, âlim ve hakim olan Allah izin vermeden kimsenin şefaat edemeyeceği hususunda da icma etmişlerdir. Ancak O'nun rızasıyla ve izin verdiği kişi şefaat edebilir. Yine kıyamet günün­de Allah Rasûlüne şefaat hakkı ve yetkisi verileceğinde de ittifak et­mişlerdir. Ama şefaatin keyfiyeti hakkında ve kimlerin şefaat edeceği hakkında ihtilaf vardır. Müslümanlar şu duada birliktirler: "Allahım bi­zi Hz. Muhammed'in şefaatma nail eyle!"

Âlimlerin bir kısmı şöyle diyor: Şefaat, sevaba müstehak olan ki­şilerin derecelerinin yükselmesi için yapılır. Büyük günah işleyenlere şefaat yoktur.

Kimi âlimlere göre de şefaat, büyük günah işleyen ehl-i tevhid ve

ehl-i kıble içindir. Çünkü böylesi insanlar mü'minlerden sayılırlar. On­lar Allah'ın mağfiretini hak etmişlerdir. Bir kısım âlimler ise şefaati reddediyorlar.

Çünkü şefaat amel ve karşılık kaidesiyle çelişiyor. Şefaati redde­den âlimler şöyle diyorlar: Şefaat mutlak adalet kaidesine zıttır. Adil­lerin adili Allah'ın adaletine uygun değildir.

Şefaatin varlığı ve mahiyeti Rasûlullah'm hadisleriyle anlaşılmak­tadır. Onların bir kısmı çok veciz, bazıları da oldukça uzundurlar. On­ların arasında en meşhuru şudur:

Şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Başka bir hadiste de şöyle buyuruyor:

Duamı biriktirdim, onu kıyamet gününde ümmetime şefaat için kullanacağım

Bu mealde daha birçok hadis mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de de şe­faatle ilgili yaklaşık yirmi beş tane ayet vardır. Bu ayetleri üç bölüm­de inceleyebiliriz. Onlardan bir kısmı şartlı ve şartsız olarak şefaatin varlığına dairdir. Mesela Allah'ın şu sözünü buna delil gösterebiliriz:

Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı vardır. (Nisa/85)

Müfessirlerin çoğu ayette geçen şefaati, hayır ve şerre yardımcı olmakla yorumluyorlar. Yani kim bir insana hayır üzerinde yardımcı olursa, o bundan nasibini alır. Kim de kötülükte bir insana yardımcı olursa o da ondan nasibini alır.

Bu tür şefaatin herhangi bir şartı mevcut değildir.

Şefaatin ikinci kısmı ise Kur'an-ı Kerim'de geçen ve şarta bağlı olan şefaattir. Yani ancak Allah'ın izni ve rızası dahilinde olur. Bu ko­nuda Allah şöyle buyuruyor:

İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? (Bakara/255)

O gün Rahman'ın izin verdiği ve razı olduğundan başkasının şefa­ati fayda vermez. (Tâhâ/109)

Şefaatin üçüncü kısmı ise, ayetlerin reddettiği şefaattir. Bu da ge­nellikle kâfirlerle ilgilidir.

Veya şefaate ehil sandıkları putların şefaatinin inkar edilmesidir. Allah bu konuda şöyle buyuruyor:

Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. (Müddessir/48)

Onlar için rablerinden başka ne bir dost, ne de bir aracı vardır. (En'am/51)

Kur'an-ı Kerim'de bulunan şefaat ile ilgili ayetlerin çoğu bu tür­dendir.

İşte şefaatin lügat ve seri manası ayetlerde ve hadislerde bu şekil­de geçmektedir.

Fakat müslümanların çoğu şefaati yanlış anlıyorlar. Onlar, şefaat kapısının ardına kadar açık olduğunu zannederek kötülüklere dalıyor, şefaatle kurtulacaklarını düşünüyorlar. Hz. Muhammed'in ümmetinin hayırda olduğuna, Allah'ın da gafur ve rahim olduğuna güvenip kendi­lerini koyuveriyorlar. Allah ancak kurtuluşa yaklaşmış fakat başarıya ulaşamamış toplumlara şefaatte bulunacaktır. Ancak böylesi insanlar, şefkat ve merhamete layıktırlar. Bu tür insanlar çalışıp da imtihanda basan elde edemeyen bir talebenin durumuna benzer. İşte böyle bir ta­lebeye yardımcı olunur. Ve yine şefaatin, Allah Teâlâ'nın, elçisi Mu-hammed'e bir ikramı olduğunu düşünüyorum. Allah bununla Rasûlünü onurlandırmış, onun gayretini takdir etmiştir. Bu durumu, devlet baş­kanı seçilen kişinin, tutukluları salıvermesine benzetebiliriz. Bu da her şey amele bağlıdır dememize bir engel teşkil etmez. Nitekim Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

Biz", kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez, (yapılan iş) bir hardal tanesi ka­dar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz (herkese) yeteriz. (Enbiya/47) 
Bu Bölümdeki Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖
                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha sığınırız,kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.
Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.
                 S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks
الامام سيد محمد الهاشمي
Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.


 • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

   بسم الله الرحمان الرحيم

 • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

  Ya eyyuhallezine amenu ediullahe ve ediur resule ve ulil emri minküm, fe in tenaza'tum fi şey'in fe rudduhu ilallahi ver resuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila.

 • Nisa﴾59﴿
   Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.


 • Tevhid
 • Kur'an
 • Sorularla İslam-19.Bölüm
 • Sorularla İslam-Bölümler
 • ☝📖 المحمية 📖☝

S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks-الامام سيد محمد الهاشمي -Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar

Soru: Şefaatin manası nedir? İnsanların sorumlu olmasıyla şefaat nasıl bağdaşır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.