☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Allah Teâlâ şöyle buyurur: İki denizi birbirine kavuşturmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip kavuşmazlar. O halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz. İkisinden de inci ve mercan çıkar. (Rahman/19-22)

Sorularla islamiyet-11->CEVAP: Yani Allah Teâlâ birbirine bitişik, yüzeyleri birbiriyle te­mas ederi ve aralarında görünür hiçbir fasıla bulunmayan birisi acı, di­ğeri tatlı iki denizin sularını (birbirine karıştırmadan) akıtır. Bir görü­şe göre bu âyetin anlamı şöyledir: Allah Teâlâ Fars ve Rûm denizleri­ni, aralarında Allah'ın kudretinden (sanki) bir perde olduğu halde veya bir kara parçası olduğu halde bırakıverir de bunlar okyanusta birleşir ve bunlardan biri diğerine karışmaz, biri diğerinin sınırını tecavüz et­mez. Bir başka görüşe göre de iki denizin dalgalanıp taşmamasının an­lamı, insanlara azgınlık yapmaması ve onların boğulmalarına sebep ol­maması demektir. O halde ey insanlar ve cinler! Allah'ın nimetlerinden hangi nimeti yalanlarsınız. İşte şu önünüzde duran iki denizden de in­ci ve mercan çıkarırsınız.


İnsanlardan bazıları mücevherlerin sadece denizlerden ve tuzlu su­dan çıktığını zannetmişlerdir. Fakat tefsirde uzman kişiler mücevherle­rin tatlı sudan da çıktığını isbatlamışlardır. Mesela incinin muayyen ne­vileri denizlerden çıkartıldığı gibi, diğer bazı nevileri de nehir sedefle­rinden elde edilir. İngiltere, îskoçya, Çekoslovakya, Japonya ve başka yerlerdeki tatlı sularda inci bulunmaktadır. Tatlı suların taşdığı elmas gi­bi kıymetli ve sert madenler de buna dahildir. Elmas, kumlu ve çakıllı olduğu bilinen kurumuş nehirlerin tortularından çıkartılır. Yakut da ne­hir tortularında, yukarı Burma'da Mandelas yakınlarındaki Moncuk'da bulunur. Yakut genellikle Siyam ve Seylan'daki nehir tortularında/y atak­larında bulunur. Çok değerli taşlardan birisi olan Tubaz taşı da Brezil­yada, Rusya'da ve daha pek çok yerdeki nehir yataklarında bulunur...


Ayette zikredilen iki deniz tabiri Kur'an-ı Kerim'in başka sûrele­rinde de geçer. Allah Teâlâ Nemi sûresinde şöyle buyurur:


(O'na koştukları ortaklar mı) yoksa... iki deniz arasına engel ko­yan Allah mı daha hayırlı? (Neml/61)


Kehf sûresinde şöyle buyurur:


Bir vakit Musa genç hizmetçisine demişti ki: "Durup dinlenmiye-ceğim; ta iki denizin birleştiği yere kadar varacağım, yahut sene­lerce yürüyeceğim." (Kehf/60)


Furkan sûresinde de şöyle buyurur:


Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan O'dur. (Furkan/53)


İbn Kesir, Tefsirinde Furkan süresindeki bu âyetin tefsirinde şöy­le der:


Yani Allah tatlı ve tuzlu suyu yaratmıştır. Tatlı sudan maksat, ne­hirler, pınarlar ve kuyulardır. Susuzluğu giderici, soğuk ve tatlı su­yu olan denizden bu kastedilmiştir. Bunda şüphe yoktur. Çünkü sakin, susuzluğu giderici ve suyu tatlı bir denizin bulunması mümkün değildir. Suyu tatlı deniz işte insanlar arasında akan şu (malum) sıvıdır. Allah Teâlâ insanların ihtiyaçlarına, kendileri ve arazileri için yeterlilik durumlarına göre yarattıktan arasında suyu nehirlere ve pınarlara ayırmıştır.


Diğerininki tuzlu ve acı: Yani içilemeyecek derecede tuzlu ve acı demektir. Bununla kastedilen, yeryüzünün doğu ve batı bölgerin-deki bilinen denizlerdir: Okyanuslar ve boğazlardan okyanuslara ulaşan denizler, Kızıldeniz, Yemen denizi, Basra denizi, Fars deni­zi, Çin ve Hint denizleri, Rum denizi, Hazar denizi ve ona benze­yen akmtısız ve bağlantısız, fakat kış aylarında ve şiddetli rüzgar­larda dalgalanan, hareketlenen ve med-cezire uğrayan denizler...


Aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan.. Yani acı ve tuzlu su­yun arasına engel koyan demektir. Bu engel arzın kuruluğudur. Bu engel birinin diğerine ulaşmasına ve taşmasına mani olur. Nitekim âyette şöyle buyurulmuştur:


İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar. (Rahman/19-22)


(Onlar mı hayırlı) yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, ara­larından (yer altından ve üstünden) nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var! Doğrusu onların çoğu (hakikatleri) bilmiyorlar. (Neml/61)


İmam Fahrüddin er-Râzi iki deniz ile kastedilenin gök denizi ile yer denizi olabileceğini söylemiştir. Bunlarla iki denizin cinsi kastedi-lebilir ve böylece acı ve tatlı sulu denizleri kapsamına aldığı gibi gök ve yer denizlerini de kapsamına alır. Fakat kuvvetli olan görüş, müfes-sirlerin çoğunluğunun görüşüdür ki o da nerede ve hangisi olursa olsun suyu acı olan denizle suyu tatlı olan denizdir.


Hal böyle olunca burada iki denizle Hz. Fatma ile Hz. Ali'nin, ber­zah (engel) ile Hz. Peygamber'in; inci ve mercanla da Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'in kastedildiğini söyleyen kimsenin bu sözünü dikkate al­mamıza hiç gerek yoktur. Bu konuda Âlûsi der ki:


Benim görüşüm bu yorum sahih olsa bile hiç bir tefsiri değeri yok­tur. Bu, tasavvufçuların tevili gibi bir tevildir. Hz. Ali'nin ve Hz. Fatma'nın ilim ve fazilet yönünden bizim yanımızdaki değeri ok­yanustan daha büyüktür. Aynı şekilde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in her ikisi de inci ve mercandan daha değerli ve daha güzeldir.


Allah en iyi bilendir.


 

Bu Bölümdeki(11) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-11.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Allah Teâlâ şöyle buyurur: İki denizi birbirine kavuşturmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip kavuşmazlar. O halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz. İkisinden de inci ve mercan çıkar. (Rahman/19-22) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.