☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Mağfiret İle Azabın Arasının Bağdaştırılması-SORU: Allah Teâlâ şöyle buyurur: Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan baş­kasını dilediği kimse için bağışlar. Diğer bir âyette de şöyle buyurur: Kim bir mü'mini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalaca­ğı cehennemdir. Bu iki âyet arasında çelişki yok mudur?

Sorularla islamiyet-11->CEVAP: Allah (c.c) Nisa sûresinin 48. âyetinde şöyle buyurur:


Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bunun dışın-dakileri dilediği kimse için bağışlar.


Aynı sûrenin 93. âyetinde de şöyle buyurur:


Kim bir mü'mini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalaca­ğı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.


Birinci âyet, Allah'ın (c.c) kendisine ortak koşan müşriği, bu inanç üzere öldüğü müddetçe asla affetmeyeceğini bize anlatır. el-Menâr tef­sirinde bunun hikmeti şöyle anlatılır:


Şirkin affedilme meşinin hikmeti şudur: Şüphesizki din sadece in­sanların nefislerini tezkiye, ruhlarını temizleme ve akıllarını yüceltmek için gelmiştir. Şirk, beşer aklının, düşüncesinin ve ruhu­nun düştüğü en alçak seviyedir. Beşeriyetin fertlerini ve toplum­ları dejenere eden bütün kötülükler ve pislikler ondan kaynaklanır. Çünkü şirk insanların içlerinden bazı fertleri veya kendilerinden aşağı bazı yaratıkları ya da kendi seviyelerindeki kimseleri kutsal­lık mertebesine yükseltmeleri, onların tabiat kanunları üzerinde etkili ve yetkili olduklarına, onları razı etmenin Allah'a itaatin ay­nısı veya bir bölümü olduğuna inanmaları sebebiyle onlara boyun eğmeleri ve itaat etmelerinden ibarettir. Bu kötü haslet, din ve dünya liderlerinin milletleri ve toplumları istibdat içerisinde so­rumsuzca idare etmelerinin ve onların nefislerinde, mallarında, iş­lerinde ve menfaatlerinde zâlim bir efendinin aciz bir köleye ta­sarruf etmesi gibi tasarruf etmelerinin sebebidir. Her türlü ahlâk­sızlığın, açıkça sergilenen kötülüklerin, alçaklığın, adilik ve dal­kavukluğun, yalancılık ve iki yüzlülüğün ve diğer fenalıkların te­melinde şirk ve putperestlik vardır.


Şirkin karşıtı olan tevhid, insanın, kim olursa olsun herhangi bir kişinin, göklerdeki ve yerdeki herhangi bir varlığın kölesi olmak­tan kurtarılması ve onun şerefli, onurlu ve özgür bir birey haline getirilmesinden ibarettir. Özgürleşen insan artık Allah'tan başka hiç kimseye kayıtsız şartsız boyun eğmez. O Allah ki, bütün var­lık alemi O'nun koyduğu kanunlara boyun eğmiştir. Bu kanunlar­la Allah, kainatta sebep ve sonuç ilişkisine bağlı bir düzen kur­muştur. Tevhid inancına sahip özgür insan da Allah'ın kainatta koyduğu bu kanunlara boyun eğer ve O'nun indirdiği adaletli şe­riata tabi olur.


"Kim kasıtlı olarak bir mümini öldürürse, onun cezası, içinde ebe­di kalacağı cehennemdir" ayetine gelince: Müfessirlerin pek çoğuna göre ebedi olarak kalmaktan maksat, uzun bir süre kalmaktır. Çünkü dilciler hulud lafzını, bir şeyin sonsuza dek devam edeceği anlamında kullanmamışlardır. Rağıb el-İsfehâni Müfredaîü'l-Kur'an isimli ese­rinde hulud kelimesinin, bir şeyin herhangi bir değişiklik ve bozulma­ya maruz kalmaksızın uzun bir müddet aynı şekilde kalması anlamına geldiğini söylemiştir. Adam öldürmenin helâl olduğuna inanarak cinayet işleyen kimse kâfir olur ve onu Allah affetmez. Ancak samimiyet­le tevbe eder ve Allah da tevbesini kabul ederse o başka.

Bu Bölümdeki(11) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-11.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Mağfiret İle Azabın Arasının Bağdaştırılması-SORU: Allah Teâlâ şöyle buyurur: Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan baş­kasını dilediği kimse için bağışlar. Diğer bir âyette de şöyle buyurur: Kim bir mü'mini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalaca­ğı cehennemdir. Bu iki âyet arasında çelişki yok mudur? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.