☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Ey inananlar! Size açıklanınca hoşunaza gitmeyecek şeyleri sor­mayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır (ama üzülürsünüz). (Maide/101) Açıklanınca hoşumuza gitmeycek bu şeyler nelerdir? Bu tür şeyleri bilmek bizi üzeceğine göre bunları öğrenmemiz ni­çin Kur'an indirilirken mümkün oluyor? "Kur'an indirilirken" ifadesiyle kastedilen şey nedir? Bu tür şeylerin üzerini örtmek ve bunlarla ilgili herhangi bir şe­yin sorulmamasını istemekle, İslâm'ın müslümanlan bilgiye, öğren­meye, ilmin ve marifetin ufuklarına açılmaya davet etmesi birbiriyle çelişmez mi?

Sorularla islamiyet-11->CEVAP: Bu ayet-i kerime Mâide sûresinde geçmektedir. Bu ayetin nüzul sebebi hakkında şöyle bir olay rivayet edilir: Âl-i İmran süresin­deki "Mekke'ye gitmenin yolunu bulabilen insana Allah için Kabe'yi haccetmesi gereklidir" (Âl-i İmran/97) ayeti nazil olduğu zaman dedi­ler ki: "Ey Allah'ın Rasûlü! Her sene mi (haccetmesi gereklidir?)" Ra-sûlullah bu soru üzerine sükut etti. Tekrar "Ya Rasûlullah! Her sene mi?" diye sordular. Rasûlullah yine sustu. Sonra soruyu yine tekrarla­dılar. Nihayet Rasûlullah şöyle cevap verdi: "Hayır, eğer evet demiş olsaydım, her sene haccetmek vacib olurdu. Eğer her sene vacib olsay­dı buna gücünüz yetmezdi. Ben bir şey teklif etmeyerek sizi kendi ha­linize bıraktıkça siz de bana soru sormayıp beni kendi halime bırakı­nız. Sizden evvelki milletler, gereksiz yere peygamberlerine çok soru sormaları ve ihtilafa düşmeleri sebebiyle helak olmuşlardır. Binaenaleyh ben size birşey emrettiğimde siz bunu gücünüz yettiğince yerine getirin. Bir şeyi yasakladığımda da onu terkediniz."


Abdullah ibn Abbas'tan şöyle dediği rivayet edilir:


Bazı insanlar alay etmek maksadıyla Rasülullah'a soru sorarlardı. Mesela birisi: "Benim babam kimdir?" diye sorar, bir başkası de­vesi kaybolduğu zaman: "Benim devem nerede?" diye soru sorar­dı. İşte bu ayet bunlar hakkında nazil oldu.


Bu ibareden şunu da anlıyoruz ki, bir takım şeyleri inatla istemek­ten sakmdırmaya yönelik bir yasaklama vardır. Şayet istedikleri şeyler onlara gelmiş olsa mutlaka üzülecekler veya bunlara muhalif bir dav­ranışta bulunmuş olsalar, ahiretteki ceza ile birlikte dünyada da hemen cezalandırılmayı haketmiş olacaklar.


Buradaki soru sorma yasağının, bilinmesinde zorunluluk olmayan gaybi konularla ilgili olması da caizdir. O nedenle bu tür şeyleri sor­manın hiç gereği ve faydası yoktur.


"Bu tür şeyleri bilmek bizi üzeceğine göre, bunları öğrenmemiz niçin Kur'an indirilirken mümkün oluyor?" sözüne gelince İbn Abbas buna şöyle cevap vermiştir: "Herşeyi sormayın; sizin sorduğunuz şey hakkında Kur'an ağır bir hüküm indirirse bu sizi üzer. Fakat bekleyin; Kur'an indiği zaman (gerekiyorsa) onun açıklamasını da (inen ayetle­rin içinde) mutlaka bulursunuz."


"Kur'an indirilirken" ifadesinin anlamı, muhtelif hükümlerle il­gili Kur'an ayetlerinin nüzulü vakti demektir. Allah Teâlâ insanlara ih­tiyaç duydukları bütün bilgileri -ayetleri peşpeşe indirerek-Kur'an'ında açıklar. Bağışlanamaz ve bazı insanların inadı ve yasama­ya müdahalesi olarak görülen bu aceleciliğe hiç gerek yoktur. Bu ace­lecilik üzerine hesaba çekilmiş olsalar bu sebeple Allah'ın cezasıyla karşılaşabilirler.


Hadis-i şerifte şöyle buyurulur:


Allah Teâlâ bazı şeyleri farz kılmıştır, bunları ihmal etmeyiniz, bazı sınırlar çizmiştir, bunları tecavüz etmeyiniz; bazı şeyleri yasaklamıştır, bu yasaklan çiğnemeyiniz. Allah Teâlâ unuttuğu için değil, size merhametinden dolayı bazı şeyler hakkında sükut et­miştir, o halde bunlar hakkında soru sormayınız.


Gereksiz soru sormayla ilgili bu yasak, İslâm'ın ilim ve marifeti teşvik eden emirleriyle hiç bir zaman çelişmez. Kur'an-ı Kerim der ki:


"Rabbim, benim ilmimi artır!" de.

Bu Bölümdeki(11) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-11.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Ey inananlar! Size açıklanınca hoşunaza gitmeyecek şeyleri sor­mayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır (ama üzülürsünüz). (Maide/101) Açıklanınca hoşumuza gitmeycek bu şeyler nelerdir? Bu tür şeyleri bilmek bizi üzeceğine göre bunları öğrenmemiz ni­çin Kur'an indirilirken mümkün oluyor? "Kur'an indirilirken" ifadesiyle kastedilen şey nedir? Bu tür şeylerin üzerini örtmek ve bunlarla ilgili herhangi bir şe­yin sorulmamasını istemekle, İslâm'ın müslümanlan bilgiye, öğren­meye, ilmin ve marifetin ufuklarına açılmaya davet etmesi birbiriyle çelişmez mi? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.