☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

İki Doğunun Ve İki Batının Rabbi-SORU: Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Allah, iki doğunun ve iki batının rabbidir. Öyleyken rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Dünyada iki tane doğu, iki tane batı mı vardır?

Sorularla islamiyet-11->CEVAP: Allah Teâlâ Rahman sûresinde şöyle buyurur:


O, iki doğunun ve iki batının rabbidir. Öyleyse rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (Rahman/17-18)


Müfessirler iki doğu ve iki batı konusunda pek çok görüş zikret­mişlerdir. Bir görüşe göre güneş yazın ve kışın ayrı ayrı yerlerden doğduğu için iki doğu; yazın ve kışın ayrı ayrı yerlerden battığı için iki ba­tı vardır. Mücahid, İkrime ve Katade'den rivayet edildiğine göre iki do­ğu, yaz ve kış mevsimlerinin doğulan, iki batı da yaz ve kış mevsim­lerinin iki batışıdır.


İmam er-Râzi bu tefsiri şu sözlerle açıklar:


"Senenin altı ayında her gün güneşin ayrı bir doğuş ve ayrı bir ba­tış noktası olmasına ve bunlar birbirinden farklı olmasına rağmen sadece yaz ve kış mevsimlerinin iki doğusuna ve iki batısına işa­ret edilmesinin hikmeti nedir?" denilecek olursa biz buna şöyle cevap veririz: Güneşin kışın indiği en son nokta ile yazın yüksel­diği en son noktaya işaret edilmesi, bu ikisi arasındaki bütün nok­taların anlaşılması için yeterlidir. Nitekim her şeyin mâliki ve sa­hibi olan Allah'ı tanıtırken: "Bütün doğu ve batı O'nundur" denil­diği vakit, (bunlar arasındaki bütün yönler de kastedilmiş olmak­tadır). En yüce sıfatlar Allah'a aittir. O, bütün meliklerden ve sul­tanlardan daha büyüktür ve uludur. Allah Teâlâ Bakara sûresinde şöyle buyuruyor:


Doğu da batı da Allah'ın, nereye dönerseniz, Allah'ın yönü orası­dır. (Bakara/115)


Yine Bakara sûresinde şöyle buyurur:


De ki: "Doğu da batı da Allah'ındır, O, dilediğini doğru yola ile­tir." (Bakara/142)


Her iki durumda da Allah doğru söylemiştir.


Bir görüşe göre de, iki doğu, güneşin doğusu ve ayın doğuşudur; iki batı, güneşin batısı ve ayın batışıdır. Bir başka görüşe göre iki do­ğu, fecrin doğuşu ve şafağın doğuşudur; iki batı, fecrin batışı ve şafa­ğın batışıdır. Bir diğer görüşe göre de iki doğu fecrin doğduğu yer ve güneşin doğduğu yerdir; iki batı ise fecrin kaybolduğu ve güneşin bat­tığı yerdir.


Alûsî, Tefsir'inde şöyle demektedir:


Müfessirlerin ekserisinin itimat ettikleri görüş şudur: İki doğu ve iki batı ile kastedilen, yaz mevsiminin doğusu ve kış mevsiminin doğusu; yaz mevsiminin batısı ve kış mevsiminin batışıdır. Bunun bir sonucu olarak da Allah'ın bu ikisi arasındaki bütün varlıkların rabbi olmasıdır.


Bu görüş el-Müntehab fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Kerim adlı eserde de tercih edilmiştir.


Uzmanlar buna şöyle bir şerh düşmüşlerdir: "Burada kastedilen güneşin ve ayın doğdukları yerle her ikisinin battıkları yer olabilir. Bu sebeple gece ve gündüz mucizesine de işaret edilmiş olabilir. Burada sadece güneşe işaret edilmiş olması da mümkündür ki güneş, şu yeryü­zü gezegenindeki hayatın direğidir: bu duruma göre de kastedilen kı­şın doğusu ve kışın batısı ile yazın doğusu ve yazın batışıdır. Nitekim münfessirlerin çoğu bu görüştedir.


Güneşin bu şekilde her mevsim farklı farklı yerlerden doğması­nın sebebi dünyanın kendi etrafındaki dönüş ekseniyle güneşin etrafın­daki döndüğü yörünge arasındaki 23,5 derecelik açıdır. Bu sebeple me­selâ kuzey yarım küre yaz mevsiminde güneşe doğru meyleder ve bu yüzden kuzey yarım kürede gündüzler uzar, geceler kısalır. Nihayet bu durum en son noktasına ulaşır ve güneş kuzey-doğunun en uzağından doğar ve kuzey-batınm en uzağından batar. Sonra durum, günden gü­ne tersine döner, nihayet sonbaharda gece ve gündüzün eşit olduğ es­nada güneş tam doğudan doğduğu ve tam batıdan battığı seviyeye ula­şır. Sonra kuzey yarım küre güneşten ayrılmaya başlar ve bu yüzden geceler uzar, gündüzler kısalır. Güneşin güneye doğru zahiri gerileme­si (günden güne) devam eder. Nihayet bu durum kışın doruğunda gü­neye doğru en uzak noktasına ulaşır (ve güneş güneydoğunun en uza­ğından doğar, güney batının da en uzağından batar).


"Sonra güneş günden güne kuzeye doğru geri çekilir, nihayet ilk­baharda gece ve gündüzün eşit olduğu esnada tam doğudan doğduğu ve tam batıdan battığı seviyeye ulaşır. Böylece devam eder gider.


"Bütün bunların aksi güney yarım kürede aynen gerçekleşir. Ayrı­ca bütün bu görüntüler, daha kuzeye ve daha güneye doğru yaklaştığı­mız zaman daha aşırı bir şekilde görünür.


"Şüphesiz bu mükemmel düzenlemede yeryüzündeki bütün canlı­ların menfaati vardır. Çünkü mevsimler ve iklimler bundan meydana gelir. Ekin ekme ve hasat dönemleri, insan, hayvan ve bitkilerin faali­yetlerindeki her türlü mevsimsel farklılıklar buna bağlıdır."


"İşte, yüzyıllar sonra bile bilimin Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgi­lerle tam bir uyum içinde olduğu görülür. Bu da bize Hak Teâlâ'nın şu âyetini hatırlatır:


O'nun hak olduğu ortaya çıkıncaya kadar varlığımızın belgelerini onlara hem dış dünyada ve hem de kendi içlerinde göstereceğiz. Rabbinin her şeye şâhid olması yetmez mi? (Fussilet/53)


Allah doğru söylemiştir.


 

Bu Bölümdeki(11) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-11.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
İki Doğunun Ve İki Batının Rabbi-SORU: Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Allah, iki doğunun ve iki batının rabbidir. Öyleyken rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Dünyada iki tane doğu, iki tane batı mı vardır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.