☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Doğuların Ve Batıların Rabbi SORU: Kur'an-ı Kerim'de, Allah Teâlâ'nın sıfatları içinde O'nun doğuların ve batıların rabbi olduğu da zikredilir. Doğular ve batılarla ne kastedilmiştir?

Sorularla islamiyet-11->CEVAP: Allah Teâlâ Sâffât sûresinde şöyle buyuruyor:


Andolsun ki tanrınız birdir; göklerin, yerin ve ikisi arasında bulu­nanların rabbidir; doğuların ve batıların rabbidir. (Saffat/4-5)


Burdaki "doğuların rabbi" tabirinin anlamı, Allah doğusu olan her şeyin doğduğu yerlerin sahibidir, demektir. Kâdî Beydâvî, buradaki doğularla yıldızların doğduğu yerlerin veya güneşin sene içerisinde doğduğu yerlerin kasdedildiğini söyler. Onun söylediğine göre güneşin doğduğu yerlerin sayısı 360'tır. Güneş, her gün birinden doğar. Bu he­saba göre batılar da farklıdır, doğuların sayısı kadar da batılar vardır. Kısa kesmek için doğuları zikretmekle yetinmiştir. Çünkü doğuşlar Al­lah'ın kudretine daha çok delâlet eder ve daha çok nimete vesiledir.


Uzman bilim adamlarından bir grup bu âyet-i kerimede geçen meşârik (doğular) kelimesi üzerinde şu açıklamaları yapmışlardır:


"Allah Teâlâ yedi kat semayı, dünyayı ve bunların arasındaki muhte­lif gök cisimlerini ve yıldızları yaratandır. O, güneşin doğduğu ve şâ­ir yıldızların doğduğu yerler üzerinde egemen olan ve oralardaki her-şeyi görüp gözetendir. O, güneşi her gün doğu ufkunun bir önceki günden farklı bir noktasından ortaya çıkarandır. Bu, O'nun güneş sis­teminde yerleştirdiği kanunlar sebebiyle böyledir. Bu sistemde dünya kendi ekseni etrafında günde bir defa batıdan doğuya doğru bir tur ta­mamlar. Aynı esnada dünya, güneşin etrafındaki elips bir yörüngede seyreder.


"Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşüyle birlikte yeryüzü sa­kinleri güneş ve yıldızların her gün farklı bir yerden doğduğunu gö­rürler. Gök kubbe üzerindeki yolculuğu esnasında dünyanın bulundu­ğu yer değiştikçe güneş de farklı farklı yerlerden doğar. Güneş, mart ayının sonlarından, yani gece ve gündüzün eşit olduğu andan itibaren kuzey yarım küreden düzenli olarak gözetlenmiş olsa onun (her gün) doğu ufkundaki (ayrı) bir noktadan doğduğu görülür. Günler geçtik­çe gözlemci, güneşin doğduğu noktaların kuzeye doğru yaklaştığını görür.


"Nihayet haziran sonlarında güneş kuzeye yakın en son doğacağı noktadan doğmuş olur. Güneşin bundan sonra aynı değişikliği takibe-derek geri döndüğü görülür. Nihayet eylül sonlarında, yani sonbaharda gece ve gündüzün eşit olduğu esnada güneşin, ilkbaharda gece ve gün­düzün eşit olduğu esnadaki doğduğu yerden doğduğu görülür. Sonra (doğuş noktaları) devamlı olarak güneye doğru hareket eder. Nihayet aralık ayı sonlarında güneş, güneye yakın en son doğacağı noktadan doğmuş olur. Sonra zahiri olarak kuzeye doğru tekrar geri dönüş baş­lar ve nihayet ilkbaharda gece ve gündüzün eşit olduğu esnada dünya­nın güneş etrafındaki bir turu tamamlanmış olur.


"Bütün bunlar 365 gün 6 saatlik bir süreyi alır. Dünyanın gök kub­bedeki seyri esnasında yıldızların da doğu ufkunun farklı yerlerinden doğdukları gözlenir. Bu durum, özellikle güneşin yıl içerisinde uğradı­ğı oniki burcun yıldızlarından daha belirgindir."


Allah Teâlâ Meâric sûresinde şöyle buyurmaktadır:


Doğuların ve batıların rabbine yemin ederim ki, onların yerine da­ha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse de önümüze geçemez. (Meâric/40-41)


Buradaki doğular ve batılarla neyin kastedildiği konusunda da müfessirlerin pek çok görüşü vardır: Bir görüşe göre güneşin doğduğu ve battığı yerlerdir. Bir görüşe göre senenin her gününün doğusu ve ba­tışıdır. Bir başka görüşe göre her bir yıldızın doğduğu ve battığı yerdir. Bir görüşe göre de doğu ile kastedilen her bir peygamberin davetinin zuhur etmesi, batı ile kastedilen ise o peygamberin kuvvetidir. Bir di­ğer görüşe göre ise doğularla hidayet nevileri, batılarla da başarısızlık nevileri kastedilmiştir.


Uzman bilginler bu âyet hakkında açıklama yapmışlar ve özetle şöyle demişlerdir: "Doğular ve batılarla, Allah Teâlâ'mn sınırsız ge­nişlikteki mülkünün (çeşitli) bölgeleri kastedilmiş olabilir. Yine güne­şin, ayın ve bütün yıldızlar ve gezegenlerin doğulan ve batıları da kas­tedilmiş olabilir. Çünkü bunların hepsi yine Allah'ın mülküne delâlet ederler.


"Gök cisimlerinin doğuyor ve batıyor görünmeleri, dünyanın ken­di ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesinden kaynaklanır. Bundan dolayı bu cisimler bize, gök kubbede bu yönelişin aksi istika­mette hareket ediyorlar, doğu ufkunun üzerinden doğuyorlar ve batı uf­kundan batıyorlar, ya da en azından mesela kuzey yarım kürede kutup yıldızının etrafında doğudan batıya doğru dönüyorlar gibi görünürler.


"Bir yıldızın kutba olan uzaklığı, gözlemcinin bulunduğu enleme olan uzaklığından daha az olduğu zaman o yıldız doğmaz ve batmaz, aksine kuzey kutbu etrafında küçük bir daire çiziyor görünür. Bununla ayet, aynı şekilde gece saatlerine de işaret eder. Öyleyse doğuş ve ba­tışın görünmesi yerkürenin dönüşüne de işarettir ki bu dönüş, Allah'ın dünya üzerindeki canlılara bahşettiği en büyük nimetlerdendir. Çünkü dünya kendi ekseni etrafında dönmemiş olsaydı, senenin yarısında dünyanın yarısı güneş ışığını görür, diğer yarısı ise bu ışıktan tamamen mahrum kalırdı. Böyle bir durumda ise hayat, bildiğimiz ve alışık ol­duğumuz düzen içerisinde devam edemezdi.


"Doğuların ve batıların, diğer yıldızlar ve gezegenler değil de sa­dece güneşin idaresi ile ilgili olarak zikredildiğini söylesek bile, bu da­hi yeryüzündeki doğuların ve batıların her gün; hatta her lahza sonsuz bir şekilde değiştiğine işaret eder, çünkü güneş her an bir noktada bat­maktadır, buna mukabil diğer bir nokta da doğmaktadır. Bu Yüce Al­lah'ın mükemmel idaresinin ve eşsiz kudretinin nümûnesidir."


Dikkat edin!


Allah'ın kudreti ne büyüktür, egemenliği ne yücedir! Gerçekten O, her şeye kadirdir.

Bu Bölümdeki(11) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-11.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Doğuların Ve Batıların Rabbi SORU: Kur'an-ı Kerim'de, Allah Teâlâ'nın sıfatları içinde O'nun doğuların ve batıların rabbi olduğu da zikredilir. Doğular ve batılarla ne kastedilmiştir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.