☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

lk Sahifeler SORU: Kur'an-ı Kerim'de "ilk sahifeler" tabiri geçer. Bu sahifeler nedir ve bunların içinde ne vardır?

Sorularla islamiyet-11->CEVAP: Allah Teâlâ Tâhâ sûresinde şöyle buyurur:


Onlara önceki sahifelerde bulunanların belgesi gelmedi mi? (Tâ-hâ/133)


A'lâ sûresinde ise şöyle buyurur:


Doğrusu bu hükümler ilk sahifelerde, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardır. (A'la/18-19)


Necm sûresinde de şöyle buyurulur: Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in sahifelerinde olanlar kendisine bildirilmedi mi (Necm/36-37) Tâha süresindeki âyetin tamamı şöyledir:


"Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya" derler. Onlara Önceki sahifelerde bulunanların belgesi gelmedi mi?


Bu âyetin tefsirinde İbn Cerir et-Taberî şöyle der:


Allah Teâlâ buyuruyor ki: Bundan önceki âyetlerde nitelikleri an­latılan bu müşrikler: "Tıpkı Salih'in kavmine dişi deveyi getirdiği,


İsa'nın ölüleri dirilttiği, körleri ve alacaları iyileştirdiği gibi Mu-hammed de rabbinden bize bir mucize getirmeli değil miydi?" de­diler. Allah Teâlâ der ki: Bu kitaptan önceki kitaplardaki -mucize­ler isteyip de mucizeler geldiği zaman bunları inkar eden ve bu yüzden helak ettiğimiz geçmiş milletlerin haberlerine dair- belge­ler onlara da gelmedi mi? Onları nasıl derhal cezalandırdık, inkar­ları sebebiyle azabımızı nasıl indirdik?! Onlara da mucize gelip, kendi durumlarının onların durumu gibi olmasından kendilerini güvenceye alacak şey nedir?


İbn Kesir buradaki sahifeler^ Tevrat ve İncil'in kastedildiğini ifa­de eden bir rivayetle, bu sahifelerin kendi ülkelerinde yaşayan geçmiş milletlerin kitapları olduğunu söyleyen bir diğer rivayet nakletmiştir.


A'lâ sûresinde sözü edilen ilk sahifelere gelince bunlar yine Kur'an'm ifadesiyle Hz. İbrahim ve Hz. Musa'nın sahifeleridir. Çünkü Kur'an diyor ki: "Şüphesiz bu hükümler ilk sahifelerde, Musa'nın ve İbrahim'in sahifelerinde vardır." Yani bu sûrede veya Kur'an'da zikre­dilen şeylerin özü ve manası, Allah'ın İbrahim'e ve Musa'ya indirdiği hakikatler değişikliğe uğramadan önceki kitaplarda da mevcuttur. Kur'an'daki lafızların aynen ilk sahifelerde de bulunduğu kastedilmiş değildir. Kurtubî'nin de dediği gibi sadece mana olarak mevcuttur. Ya­ni bu sözün manası o sahifelerde geçmiştir.


el-Acurrî, Ebû Zerr'in (r.a) Rasûlullah'a (s.a) gelerek: "Ey Allah'ın Resulü! İbrahim'in sahifelerinde ne var idi?" diye sorduğunu ve Rasû-lullah'ın şöyle cevap verdiğini rivayet etti:


Bunların hepsi emsal idi. Mesela şöyle deniliyordu: "Ey zorba, mübtelâ ve mağrur melik! Ben seni dünyayı birbirine yığasın di­ye göndermedim. Fakat mazlumun bedduasına meydan vermeye-sin diye gönderdim. Çünkü ben, mazlumun duasını kâfir de olsa geri çevirmem."


O sahifelerde şu darb-ı meseller de vardı. Akıllı bir kimsenin şu üç şey için vakit ayırması gerekir: Rabbine dua ve münacaatta bu­lunduğu vakit, nefsini hesaba çektiği vakit -ki bu esnada Allah'ın kendisine yaptığı iyilikleri de düşünür- ve rızkını temin etmek için ayıracağı vakit. Akıllı bir kimse sadece şu üç şeyle meşgul ol­malıdır: Ahiret hazırlığı, yaşayışını sürdüreceği mal ve meta temi­ni ve meşru zevkler. Yine akıllı bir kimsenin zamanını gözetmesi, işine gücüne yönelmesi ve diline sahip olması gerekir. Çünkü ke­lamını amelinden sayan kimse az konuşur. Sadece gerekli ve fay­dalı olduğunda konuşur.


Ebû Zerr daha sonra Rasûlullah'a (s.a) şöyle dedi: "Yâ Rasûlullah! Musa'nın sahifelerinde ne var idi?" Hz. Peygamber (s.a) şöyle cevap verdi:


Hepsi ibret idi: Şaşarım, öleceğini yakinen bildiği halde sevinene, kadere yakinen inandığı halde kendisini yorup tüketene, dünyayı ve dünya sakinlerinin devamlı değiştiğini görüp de dünyaya gönül bağlayana ve yarınki hesaba inanıp da amel etmeyene.


Ebû Zerr Hz. Peygamber'e (s.a) tekrar sordu: "Ey Allah'ın Rasû-lü! İbrahim ve Musa'nın sahifelerindekilerden sana bir şey indirildi mi?" Rasûlulları (s.a) şöyle cevap verdi:


Evet Ebû Zer! Şunları oku:


Doğrusu felaha ermiştir: Temizlenen, rabbinin adını anıp namaz kılan. Fakat siz dünyayı tercih ediyorsunuz. Oysa âhiret daha ha­yırlı ve daha kalıcıdır. Kuşkusuz bu ilk sahifelerde vardır; İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde. (A'la/14-19)


İmam er-Râzi şöyle kaydediyor: Ebû Zer, Rasûlullah'a (s.a): "Al­lah kaç tane kitap indirdi" diye sordu. Peygamber şöyle cevap verdi: "Yüzdört kitap: Âdem'e on sahife, Şife elli sahife, İdris'e otuz sahife, İbrahim'e on sahife ve Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan (Kur'ân)."


Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Bu Bölümdeki(11) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-11.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
lk Sahifeler SORU: Kur'an-ı Kerim'de "ilk sahifeler" tabiri geçer. Bu sahifeler nedir ve bunların içinde ne vardır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.