☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Yıldızlarda uzayda hayat olduğunu ve oralarda canlılar yaşadığını söyleyen kimseleri işittim. Dinin bu konudaki görüşü nedir?

Sorularla islamiyet-12->CEVAP: Pek çok bilim adamı feza araştırmalarıyla ve diğer yıldız­larla ilgili çalışmalarla ilgilendiler. Bunlardan bazıları Merih'te bitkile­rin bulunduğuna ve bu yıldızda bitkisel bir hayatın varolduğuna kana­at getirmişlerdir. Buna delil olarak da Merih'teki meteorolojik şartlarla dünyadaki meteorolojik şartların birbirine benzediğini ve yeryüzünde tanıdığımız hayat unsurlarının Merih'te ve yeryüzüne yakın olan yıl­dızlarda da mevcut olduğunu gösteriyorlar. Bu konudaki araştırmalar henüz kesin bir sonuca ulaşmamakla beraber din, dünyanın dışındaki diğer yıldızlarda hayatın olmadığına veya canlıların bulunmadığına dair herhangi bir şey söylemiyor. Aksine göklerde canlıların varlığına belki de ilk defa işaret eden Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim böyle bir ihtimale ondört asırdan beri işaret etmektedir. Şûra sûresinin 29. âyetinde Kur'an şöyle demektedir:


Gökleri, yeri ve ikisinde yaydığı canlıları yaratması delilerinden-dir. O dileyince, bunları biraraya toplamaya da kadirdir. (Şu-ara/29)


Âyette geçen dâbbe (canlılar) kelimesi debelenen ve hareket eden canlı varlıklara delalet eder. Buna göre âyetin zahiri bütün göklerde ve yerde canlı varlıkların bulunduğuna delalet eder. Bu canlıların melek­lerden, insanlardan veya başka cinslerden olması neticeyi değiştirmez. Bütün göklerde bizim bilmediğimiz çeşitli şekillerde ve muhtelif özel­liklerde yaratıkların ve hayvanların olması ihtimal dışı değildir. Şani yüce Allah zatının kudsiyetinden söz ederken şöyle buyuruyor:


Sizin bilmediğiniz şeyleri yaratır.


Müfessir Şihabûddin Mahmud el-Âlûsî (v.h.1270) yüz küsur sene önce bundan söz ederek Ruhu'l-Meânî isimli eserinde şöyle demiştir:


Günümüz rasatçıları teleskopları vasıtasıyla aydaki yaratıkların varlığını farkedebiliyorlar. Fakat yeterli delilleri olmadığı için id­dialarını isbat edemiyorlar. Bu yaratıkların ayın dışındaki yerler­de de olması muhtemeldir. Bunu kabul etmemek dinde bilinmesi zorunlu olan bir şeyi kabul etmemek anlamına gelmez. Öyle ol­saydı bu konuda yanlış bir şey söylemek dine zarar verirdi. Denil­di ki semavat (gökler) ile kastdedilen, meselâ her bölgenin hiza­sındaki üst bölgelerdir. Her bölgenin, her beldenin ve her kara par­çasının içinde sayısını Allah'tan başka kimsenin bilmediği hay­vanlar vardır. Bunlardan bazıları bir alet vasıtasıyla, bazıları da aletsiz olarak hissedilebilir. Semavatla kastdedilen şeyin bulutlar olduğu da söylenmiştir. Semâvat içinde bulunan hayvanlar bulut­larda da vardır.


Kur'an-ı Kerim'de göklerde hayatın ve canlıların varlığına işaret eden başka âyetler de vardır. Şu âyet-i kerimeler, bazı müfessirlerin yukarıdaki âyetten anladıkları bu manayı desteklemektedir: Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah ak­şam ister istemez sadece Allah'a secde ederler. (Rad/15)


Göklerde ve yerde olan kimseleri rabbin daha iyi bilir. (İsra/55)


Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız kul olarak Rahman'a ge­lecektir. (İsra/93)


Göklerde ve yerlerde olan herkes, O'ndan ister, O, her an yaratma halindedir. (Rahman/29)


Bütün bu âyetler ve daha başka âyetler dinin, diğer yıldızlarda da hayat olduğu görüşüyle çelişmediğine işaret etmektedir.

Bu Bölümdeki(12) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-12.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Yıldızlarda uzayda hayat olduğunu ve oralarda canlılar yaşadığını söyleyen kimseleri işittim. Dinin bu konudaki görüşü nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.