☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Şu âyet-i kerimede geçen emanet ile ne kastedilmiştir: Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu in­san yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok câhildir. (Azhab/72) Yukardaki âyette geçen emanet ile şu ayette geçen emanet arasın­da ne fark vardır: Allah size, mutlaka emanetleri ehline vermenizi emreder. (Ni­sa/58)

Sorularla islamiyet-13->CEVAP: Alimler buradaki emanet'e çeşitli anlamlar vermişlerdir. Bunun kelimeyi tevhid, yani "Lâilahe ilallah" olduğunu veya adalet ya da akıl olduğunu söylemişlerdir. Râgıb el-İsfehâni buradaki emanetin akıl olduğu görüşünü tercih etmiştir. Çünkü ona göre bu, bütün görüş­leri içine alır. el-İsfehâni emanetten söz ederken şöyle demiştir: Aklın mevcudiyeti ile birlikte tevhid anlaşılabilir ve bilinebilir, adaletin icra edilebilmesi, hatta insanın adaleti tanıyabilmesi ve öğrenebileceğini öğrenmesi ancak akılla mümkündür. İnsanın diğer yaratıklara üstünlü­ğü de akılla ortaya çıkar.


Ahlâku'l-Kur'an isimli kitabımın 2. cilt 16. sahifesinde emanetin anlamı konusunda en kuvvetli görüşün, bu kelimeyle bütün sorumluluk­ların ve Allah'ın mükelleflere tevdi ettiği yürürlükteki hukukun kastedil­diği görüşü olduğunu belirtmiştim. Allah bunların uygulanmasını mü­kelleflere emanet etmiş, bu hükümlere güzel bir şekilde itaat edip bağ­lanmalarını onara vâcib kılmış, bunların herhangi bir şekilde ihlal edil­meksizin eda edilip muhaza edilmesini ve gözetilmesini emretmiştir.


Allah Teâlâ Nisa sûresinde: "Emanetleri mutlaka ehline vermeni­zi emreder" buyurduğuna göre emanetler, onların faziletine ve önemi­ne uygun bir şekilde eda edebilecek ehliyette olan kimselere verilirler. Böylece onlarda insanların haklarına riayet ederler. Bu âyet-i kerime­nin nüzul sebebi olarak rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a) Mek­ke'yi fethettiği zaman Osman ibn Talha'yı çağırdı. Kabe'nin anahtarla­rı Osman'ın sorumluluğunda idi. Osman geldiğinde Peygamber (s.a) ona dedi ki: "Bana Kabe'nin anahtarını göster." Osman Kabe'nin anah­tarına elini uzatırken Abbas ibn Abdulmuttalib hemen atıldı ve şöyle dedi: "Anam babam sana feda olsun ya Rasûlullah! Su dağıtma göre­viyle birlikte bunu da bana ver!"


Osman, anahtarların kendisinden alınacağı korkusuyla onları elin­de tuttu. Peygamber (s.a) ona dedi ki: "Anahtarı ver ya Osman!" Os­man şöyle diyerek anahtarı Hz. Peygamber'e teslim etti: "Allah'ın ema­neti olarak al." Rasûlullah ayağa kalktı, Kabe'yi açtı, onu temizledi, dı­şarı çıktı ve Beyt'i tavaf ettikten sonra Osman'ı çağırarak anahtarı ona teslim etti, sonra da bu âyeti okudu:


Allah emanetleri mutlaka ehline vermenizi emreder.

Bu Bölümdeki(13) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-13.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Şu âyet-i kerimede geçen emanet ile ne kastedilmiştir: Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu in­san yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok câhildir. (Azhab/72) Yukardaki âyette geçen emanet ile şu ayette geçen emanet arasın­da ne fark vardır: Allah size, mutlaka emanetleri ehline vermenizi emreder. (Ni­sa/58) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.