☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,
Sorularla-islam-13 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sorularla-islam-13 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Mü'minlerin Ve Kâfirlerin Zaferi SORU: Allah Teâlâ Nisa sûresinde şöyle buyuruyor: Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir fetih bahşedilse "sizinle beraber değil miydik?" derler; eğer kâfirlere bir nasip (pay) çıkarsa, onlara: "size üstünlük sağlayarak sizi mü'minlerden korumadık mı?" derler. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir ve kâfirler için müminler aleyhine asla bir yol (fır­sat) vermeyecektir. (Nisa/141) Allah Teâlâ bu âyette mü'minlerin zaferini fetih kâfirlerin zaferini nasip diye isimlendiriyor. Bunun sebebi nedir?

thumbnail
Sorularla islamiyet-13-> Allah Teâlâ münafıkların, mü'minlerin başına kötü şeylerin gel­mesini yani devletlerinin yıkılmasını ve kâfi...

SORU: Müteşabihler, manalarında kapalılık ve incelik bulunan âyet­ler olduğuna göre bunların Kur'an'da bulunmalarının faydası nedir?

thumbnail
Sorularla islamiyet-13-> CEVAP: Mesailü'r-Râzi ve Ecvibetiha isimli kitapta bu sorunun ce­vabı vardır. Bu cevap Âl-i İmran süresindek...

Soru:Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): "Ben çok yakı­nım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki, doğru yolu bulalar. (Bakara/186) Bu âyet dua edenlerin duasını Allah'ın kabul ettiğine delalet eder. Fakat biz çoğu zaman dua edenlerin duasının kabul edilmediğini görü­yoruz. O halde bu âyeti nasıl anlayacağız?

thumbnail
Sorularla islamiyet-13-> CEVAP: İbn Ebubekir er-Râzi der ki: Rivayet olunduğuna göre Ra­sûlullah (s.a) şöyle buyurdu: Sılayı rahmi kesmed...

SORU: Tekasûr süresindeki "Sonra o gün, size verilmiş olan her ni­metten sorguya çekileceksiniz" ayetinde geçen naim ne demektir?

thumbnail
Sorularla islamiyet-13-> CEVAP: Allah Teâlâ Tekâsûr sûresinde şöyle buyurur: Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Müsl...

SORU: Kur'an-ı Kerim Gaşiye sûresinde devenin yaratılmasından, göğün yükseltilmesinden, dağların dikilmesinden ve arzın yayılmasın­dan söz eder. Bunların aralarında ne gibi bir münasebet vardır?

thumbnail
Sorularla islamiyet-13-> CEVAP: Allah Teâlâ Gaşiye sûresinde şöyle buyurur: Bu insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükselti...