☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: "Allah dilediğine hesapsız nzık verir" âyetinin anlamı nedir?

Sorularla islamiyet-13->CEVAP: Allah Teâlâ Bakara sûresinde şöyle buyurur:


İnkar edenler için dünya hayatı güzel görünür. (Bu yüzden) onlar iman edenler ile alay ederler. Oysa ki Allah'a karşı gelmekten sa­kınanlar kıyamet gününde onların üstünde olacaklardır. Allah di­lediğini hesapsız şekilde nzıklandırır. (Bakara/212)


Âl-i İmran sûresinde de şöyle buyurur:


Rabbi Meryem'e hüsn-i kabul gösterdi; onu güzel bir bitki gibi ye­tiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya, onun yanına, mabede her girişinde orada bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" der, o da: "Bu, Allah tarafın-dandır. Allah, dilediğine sayısız nzık verir" derdi. (Al-i Imran/37)


Nûr sûresinde ise şöyle buyurur:


Çünkü (o günde) Allah, onları yaptıklarının en güzeli ile mükafa-atlandıracak, lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah, diledi­ğini hesapsız şekilde nzıklandırır. (Nûr/38)


Zümer sûresinde de şöyle buyurur:


Ey Muhammedi Şöyle de: "Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının! Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Al­lah'ın yarattığı yeryüzü geniştir. Yalnız sabredenlere mükafaatları hesapsız olarak ödenecektir." (Zümer/10) Gafir sûresinde şöyle buyurulur:


Kim bir kötülük işlerse onun kadar ceza görür. Kim de kadın ve­ya erkek, mümin olarak faydalı bir iş yaparsa, işte onlar, cennete girecekler, orada onlara hesapsız rızık verilecektir. (Gafir/40)


ez-Zebîdî, Tâcu'l-Arûs isimli eserinde "Allah dilediğine hesapsız nzık verir" âyeti hakkında söylenilen şeyleri sıralar ve bu âyetin, Allah onlara kısmadan ve sınırlamadan rızık verir, anlamına geldiğini söyler. Çok harcama yapan ve yaptığı harcamayı hesap etmeyen bir kimse hakkında, filan şahıs hesapsız harcama yapıyor, deriz. Bunun tefsirin­de değişik görüşler söylenmiştir. Bazıları: "Hiç kimsenin rızkından ek-siltmeksizin nzık verir" anlamına gelir demişlerdir. Bazıları: "Hesaba çekilmeyecek şekilde" demişlerdir. Yani hiç kimse verilen rızıktan do­layı hesaba çekilme korkusu taşımayacaktır. Bir görüşe göre de insan bu nzkın kendisine geldiğini takdir edemeyecek, yani rızkın kendisi için olduğunu hesap edemiyecek.


İbnu'l Cevzî'nin tefsirinde bu kelimenin anlamıyla ilgili iki görüş zikredilir. Birincisi: Allah; dilediğine geniş ve sınırsız rızık verir, de­mektir. İkinci manası, Allah dilediğine ahirette hesaba çekmeyeceği rı­zık verir, demektir.


Menar Tefsiri'nde "Allah dilediğine hesapsız şekilde rızık verir" âyetinin anlamı şöyle izah edilir: Yani rızık verdiği kimsenin imanına, takvasına, inkarına ve günahına bakmaksızın verir.


Bir başka yoruma göre de bu, rızkın genişliğinden, çokluğundan ve sınırsız oluşundan kinayedir. Mesela çok harcama yapar anlamında "hesapsız harcama yapar" derler. Bunun anlamı, nzıkları yaratmak su­retiyle dünyada nimetlerini herkes için yayması ve insanları bu nimet­leri kazanacak güçte yaratmasıdır.


Bir görüşe göre de Allah'ın rızık vermesi hususunda hiç kimse O'na hesap soramaz, demektir; O, hiç kimseye hesap vermeksizin ve hiç kimseye müracaat etmeksizin yaratan ve rızık verendir, takdir edip yol gösterendir. Kur'an dünyadaki rızık için çalışmayı şart koşmamış-tır; miras, bağış ve vasiyet yoluyla da rızık gelebilir. Ahiret için imanla birlikte çalışmayı da şart koşmuştur. Nitekim bunu, yani ahireti sadece günahlardan sakınanlara, Allah'tan korkanlara tahsis etmiştir. Sonra Allah'ın verdiği nimetlerin çok bol ve herkes için serili olduğu zikredil­miştir. Allah Teâlâ bu konuda bir sınırlama getirmemiştir. Ciddi ve çok çalışan için de, eksik ve az çalışan için de bunun karşılığı vardır.


Hesabın burada bir başka anlamı daha vardır ki o da ummak ve kul tarafından takdir edilmek demektir. Nitekim Talak sûresinde şöyle buyurulur:


Kim Allah'dan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir.


Bu âyette beklemediği, ummadığı yer anlamını "min haysu la yahtesib" cümlesi ifade eder.


Fi Zilâli'l-Kur' an tefsirinde bu âyet şu şekilde yorumlanır:


(Allah dilediğini hesapsız şekilde rızıklandırır). O, ihsan eden ve bağışlayan Allah'tır. Dilediğine ihsanlarını sel gibi akıtır. İhsanla­rının hazinedarı ve kapıcısı yoktur. O, hikmetinin gereği olarak ba­zen kâfirlere dünya hayatının ziyneti olacak şeyleri verir. Fakat bu, onlarda bir üstünlüğün bulunduğunu asla göstermez. O, dilediği seçkin kullarına ya dünyada, ya da âhirette ihsanda bulunur. İhsan­ların/nimetlerin hepsi O'nundur. Fakat seçkin kulları için seçtiği şeyler hem ebedî, hem de daha üstündür. Hayatta şu iki insan tipi daima görülecektir: Değer yargılarını, ölçülerini ve düşüncelerini Allah'tan alan müminler... bu tavırları onları dünya hayatının de­ğersiz şeylerinden, çocuksu isteklerinden, gelip geçici arzuların­dan uzaklaştırıp yüceltir ve bununla hakiki insanlıkları tahakkuk eder, böylece hayatın kulu-kölesi değil, efendisi olurlar. Dünyada daima görülecek olan diğer insan tipi ise kâfirlerdir. Bunlara dün­ya hayatı güzel görünür. Dünyanın malına ve değerlerine köle olurlar. İhtiyaç kementleri onları dünyanın çamruna bağlamış ol­duğundan, ona yapışıp kalırlar ve bir türlü ordan çıkamazlar.


O aşağılık insanlara ne kadar dünya metâı ve zenginliği verilirse verilsin mü'minler onlara yüksekten bakmaya devam edecekler­dir. Bu aşağılık insanlar kendilerine Allah tarafından ihsan ve ilti­fatta bulunulduğuna, müminlerin de bunlardan mahrum bırakıl-


dıklarına inanırlar ve iddia ederler. Bu sebeple bazen onlara acır, bazen de onlarla alay ederler. Halbuki asıl acınacak ve ağlanacak halde olanlar kendileridir.

Bu Bölümdeki(13) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-13.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: "Allah dilediğine hesapsız nzık verir" âyetinin anlamı nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.