☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Cuma günleri devlete bağlı camilerde ve mescitlerde Kur'an-ı Kerim okunuyor. Fakat bazı cemaatlerin ve cemiyetlerin kontrolünde bulunan camilerde, o esnada namaz kılanların zihinlerini karıştıracağı gerekçesiyle bu yapılmıyor. Onların bu konuda Kur'an'dan ve sünnetten bir delilleri var mıdır?

Sorularla islamiyet-14->CEVAP: Bu soru, bizim memleketimizdeki bir geleneğe işaret edi­yor; Cuma günleri camide hutbeden önce insanların işiteceği bir sesle Kehf sûresinin okunması âdet haline gelmiştir. Cuma gecesi veya Cu­ma günü, kişinin kendi evinde ya da mescitte kendi kendine, yüksek sesli olmaksızın Kehf sûresini okumasının faziletli olduğuna işaret eden hadisler vardır. Bu hadislerden bazıları şunlardır:


Kim, cuma gecesi Kehf sûresini okursa kendisiyle Kabe arasında onun için bir nûr meydana gelir ve onu aydınlatır.


Kim cuma günü Kehf sûresini okursa göklerle yer arasında onun için bir nûr meydana gelir.


Fıkıhçılar, Kehf sûresinin veya başka bir sûrenin başkalarına zarar verecek veya zihnini karıştıracak şekilde okunmasını yasaklamışlardır. Büyük âlim Zeynüddin eş-Şâfii şöyle demektedir:


Namaz kılanı veya uyuyan bir kimseyi rahatsız edecekse Kehf sû­resinin veya başka bir sûrenin okunması mekruhtur.


insanlar ibadetle veya bir işle meşguliyetleri sebebiyle ya da okuyucunun   sesinden   hoşlanmadıklarından   dolayı   dinlemeyeceklerse Kehf sûresinin okunmasını fıkıhçılar yine yasaklamışlardır.


El-Ibda'fi Mezarr'il-lbtida isimli kitapta şöyle denilmektedir:


Okuyucunun nağmelerinden etkilenerek, Kur'an'ın ve camiin say­gınlığına aldırş etmeksizin avamın yüksek bir sesle bağırıp çağır­ması bir tarafa, insanların namaz kılarken, kimisi zikirle, fikirle ve kıraatle meşgulken cuma günleri Kehf sûresinin yüksek sesle ve teğanni ile okunması bir bidattir.[5]


Müellif bunun şu sebeblerden dolayı çirkin bir âdet olduğunu ifa­de etmektedir: İbadet edenlerin zihinlerini karıştırması, seri bir ihtiyaç olmaksızın mescitte sesini yükseltmiş olması ve Rasûlullah (s.a) zama­nındaki uygulamaya aykırı olması.


İsmi Yes'elüneke fid-Dini ve'UHayal olan elinizdeki kitapta daha önce anlatılmıştı: "Bazı İslâm ülkelerinde âdet olduğu veçhile, cuma namazından önce Kur'an okunmasına gelince bu ne şarttır, ne vacibtir, ne de sünnettir. Bu sadece bir âdettir. Mescitte namaz kılanların zihni­ni karıştıracağı için buna şiddetle karşı çıkanlar bunu bir bidat olarak görenler olduğu gibi, mescidde uygunsuz-gereksiz laflar konuşmak ye­rine hazır bulunanlara Kur'an dinletmeye sebeb olduğu için bunda bir beis görmeyenler de olmuştur.


Bütün hadisler cuma günü ve gecesi çok Kur'an okunmasının özellikle Kehf ve Duhan sûresini okumanın müstehab olduğunu ifade etmektedir. Bunlardan bazıları şöyledir:


Kim cuma gecesi veya cuma günü Duhan sûresini okursa günah­ları affedilir.


Kim cuma günü Kehf sûresini okursa iki cuma arası kendisini ay­dınlatacak bir nûr yaratılır.


Kim cuma günü Kehf sûresini okursa ayağının altından gökyüzü­ne kadar onun için bir nûr yaratılır ve kıyamet gününde bu nûr onun için bir ışık olur.


Bu konuda daha başka hadisler de vardır.


Fakat bu hadislerin -hepsi değilse bile- çoğu hadis bilginlerince tenkit edilmiş, zayıf oldukları söylenmiş ya da sıhhatlerinden şüphe edilmiştir. Bununla beraber Kur'an okumak, dinin çağırdığı ve her za­man teşvik ettiği bir iştir.


Keşke müslümanlar edep ve huşu içerisinde namaz kılanları ve ibadet edenleri rahatsız etmeksizin güzelce Kur'an okuyup dinleyebil-miş olsalar...

Bu Bölümdeki(14) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-14.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Cuma günleri devlete bağlı camilerde ve mescitlerde Kur'an-ı Kerim okunuyor. Fakat bazı cemaatlerin ve cemiyetlerin kontrolünde bulunan camilerde, o esnada namaz kılanların zihinlerini karıştıracağı gerekçesiyle bu yapılmıyor. Onların bu konuda Kur'an'dan ve sünnetten bir delilleri var mıdır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.