☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Şu âyet-i kerimenin anlamı nedir: Ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak ede­cek veya şiddetli bir şekilde azaba uğratacağız. Bu, Kitap'ta (levh-i mahfuzda) yazılıdır.

Sorularla islamiyet-14->CEVAP: İsra sûresinin 58. âyet-i kerimesinin anlamı -Allahu alem- şöyledir: Allah Teâlâ ne kadar ülke varsa bunların hepsinin hal­kım günahları, suçlan ve taşkınlıkları sebebiyle mutlaka ya helak edip yok etmeyi, ya da ölmelerinden önce katlederek veya dilediği şekilde belâ ve musibetlere maruz bırakarak cezalandırmayı kesin olarak ka­rarlaştırmıştır. Ezeli ilmiyle bunları tesbit edip hükmetmiş, levh-i mah­fuzda da yazmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle denmektedir:


Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlar. (Nahl/33)


Yani hiçbir belde yoktur ki kıyamet kopmadan önce biz onun yok edileceğine hükmetmiş olmayalım. Onların içinde büyük günahlar ve kötülükler ortaya çıktığı ve yaygınlaştığı zaman halkın iyilerini Ölüm­le, kötülerini de azap ile yok ederiz. Bir görüşe göre bu tehdit, Kasas süresindeki "Biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak etmişiz­dir" (Kasas/59) âyetinin gereği oiarak halkı zalim olan beldelere yöneliktir. Bunun da ötesinde asıl maksat, -Allah daha iyi bilir- rablerinin azabı kendilerine gelmeden müşriklerin davranışlarından vazgeçmele­ri ve insanların takva üzere devam etmeleri için bir uyarı ve korkutma­dır. Çünkü hiçbir kâfir ülke yoktur ki Allah'ın azabı onların üzerine inecek olmasın. Allah Teâlâ böyle hükmetmiştir ve levh-i mahfuz, ola­cak olan herşeyin yazıldığı kitaptır.


İbn Cerir et-Taberi'nin rivayetine göre Katade, bu âyet-i kerime hakkında şöyle demiştir:


Allah'ın hükmü, mutlaka gerçekleşir. Bu, ya ölüm ile onların he­lak edilmeleri ya da Allah'ın emrini terkettikleri ve peygamberle­rini yalanladıkları zaman köklerini kazıyıcı bir azap ile helak edil­meleri şeklinde olur.


Ayet-i kerime, bu dünyadaki bütün insanların varacakları, en son noktayı bize anlatıyor. Bu, herşeyi bilen ve herşeyden haberdar olan sonsuz hikmet sahibi Allah'ın takdir ettiği bir sonuçtur. Buna göre bü­yük, küçük, yakın uzak, eski ve yeni bütün mesken ve mamur beldeler kıyamet gününden önce helak olup yok olacaklar. Bu yokoluş ya ecel­lerinin gelmesi ve ömürlerinin bitmesiyle normal bîr ölüm şeklinde gerçekleşecek ya da azabı ve cezayı hak edecek şeyleri işlemeleri se­bebiyle azap ve intikam yoluyla gerçekleşecek. Yeryüzünde bu iki şe­kildeki yokoluşla, yani ya normal bir ölümle veya azaba uğrayıp helak olmakla karşı karşıya gelmemiş, hiçbir canlı kalmayacak. Nitekim bu gerçeği yüce Kur'an şöyle ifade ediyor;


Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi rabbinin zatı baki kalacak. (Rahman/26-27)


Hak Teâlâ kıyametin, yeryüzünde hiç bir canlı ve canlılık kalma­dığı zaman kopmasını takdir etmiştir. O halde bütün canlılar, hesaba çekilecekleri gün gelmezden önce bu helaki bekleyeceklerdir. Sonra da ceza veya mükafaatla karşılaşacaklardır. Artık gafil insan ibret alsın da bu gafletinden vazgeçsin ve en büyük felâketle ansızın karşı karşıya gelmeden durumunu iyi bir düşünsün. Allah Teâlâ, ülkelerden bazıları için bu azabı, işleyecekleri günahlar ve mâsiyetler sebebiyle takdir et­miştir. Bu, O'nun tarafından önceden bilinmektedir. Allah Teâlâ olmuşu, olmakta olanı ve olacak olanı bilendir. Geçmişteki, şimdiki ve ge­lecekteki bütün olaylar Allah'ın ilminde mevcuttur.


Kur'an-ı Kerim pek çok âyet-i kerimede bunu ifade ediyor. Mese­la A'raf sûresinde şöyle buyuruyor:


Nice memleketler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin, yahut gündüz istirahat ederken geldi. (A'raf/4)


Enbiya sûresinde de şöyle buyuruyor:


Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik, arkasından da nice başka toplulukları vücuda getirdik. (Enbiya/l 1)


A'raf sûresi 96-99. âyetlerinde ise şöyle buyuruyor:


O ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onla­rın üstüne gökten ve yerden nice bereket kapılaları açardık, fakat yalanladılar, biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik, yok­sa o ülkeler halkı geceleyin uyurlarken azabın kendilerine gelme­yeceğinden emin mi oldular? Ya da o ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi ol­dular? Allah'ın mekrinden emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın (böyle) mühlet vermesinden emin ol­maz. (A'raf/96-99)


Ne büyük bir ikaz ve ne büyük bir hatırlatma... Dönüş Allah'adır.

Bu Bölümdeki(14) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-14.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Şu âyet-i kerimenin anlamı nedir: Ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak ede­cek veya şiddetli bir şekilde azaba uğratacağız. Bu, Kitap'ta (levh-i mahfuzda) yazılıdır. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.