☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Hz. Musa'nın Arkadaşı Hızır SORU: Hızır rasûl müdür, nebi midir? Yoksa Allah'ın evliyasından biri midir?

Sorularla islamiyet-9->CEVAP: Hızır, çok ve derin bilgide, güzel sabırda darb-ı mesel ol­muştur, Hızır kelimesi bir lakap olup, bu zât'ın adı Belyâ b. Melkân b. Fâliğ'dir.


Âlimler Hz. Hızır'ın adını yukarıdaki gibi tespit etmişlerdir. Fakat Arab Ansiklopedisinde bu isim, İlya b. îlyas olarak geçmektedir. Soy zincirinde belirtildiği üzere Hızır aleyhisselâm, Nuh peygamberin sü-lâlesindendir ve künyesi Ebu'l Abbas'tır. 


Hızır olarak lakaplandırılmasının sebebi, beyaz bir toprak parçası veya otları kurumuş yere oturduğunda orasının yemyeşil olmasından­dır. Nevevî Tehztb'ul Esma isimli eserinde bu konuda Buharî'de riva­yet edilen bir hadisten dolayı bunu tercih etmiş ve "Hızır hakkında bu hadis açık ve sahih bir nastır" demiştir.


Hızır aleyhisselâm Kehf suresi 60. ayetten 66. ayete kadar söz edi­len Hz. Musa'ya arkadaş olan zâttır.


Kur'an-ı Kerim daha sonra (aynı surede) Hızır eliyle meydana ge­tirilen şaşırtıcı olayları anlatmaktadır.


İlim adamları Hz. Hızır'ın, Allah'ın rahmet ve ilim deryasından kendilerine ikramda bulunduğu salih kullarından olduğu hususunda görüş birliği etmişlerdir. Kur'an'ın yukarda işaret edilen ayetleri bunun tanığıdır. Yine ilim adamları Hızır'ın belirli bir millete peygamber ola­rak gönderilmediği hususunda da görüş birliği etmişlerdir. Ancak Hı­zır hakkında bunun ötesinde farklı görüşler vardır.


İlim adamlarından ve tasavvufçulardan Hz. Hızır'ın rasûl olmayıp nebî olduğunu söyleyenler vardır. Bunlara göre Hz. Hızır hâlâ yaşa­maktadır. Bu hususta o kadar çok şey söylenmiştir ki insanın gönlü bunları güvenli bir şekilde benimsemez.


Nevevî, tasavvuf çul arın Hızır hakkında söylediklerinden şöyle bahsediyor:


Hızır'ı görenlerle, onunla bir araya gelenlerle, ondan bilgi alanlar­la, soru sorup cevap alanlarla ilgili tasavvufçulann hikayeleri o kadar çoktur ki sayıya gelmez. O kadar meşhurdur ki anmaya ge­rek yoktur.


Tasavvufçular Hz. Hızır'ı "nakîb'ul evliya" (ermişlerin lideri) ola­rak anarlar. Tasavvufçulara göre Hızır, yüksek dalgalı denizlerde gemi­leri yürüten, kendisi insan olsa da şekilden sekile giren bir zâttır. O, sonsuza kadar yaşayacak, Kur'an'ın yeryüzünden kaldırıldığı zamanda ölecektir vs. Şöyle diyor:


Hızır peygamber değil, ancak veli (ermiş) bir kimsedir.


Bu ifadelere baktığımızda ağır basan görüşün, onun salih bir kul, veli ve takva ehli bir kimse olduğunu görürüz.


Fakat onun nebi veya rasûl olduğu, şekilden sekile girdiği, ahir za­mana kadar yaşayacağı gibi konularda mütevatir derecesinde bir delil, bunları destekleyen kesin bir belge yoktur. İşlerin gerçeğini hakkiyle bilen Allah Teâlâ'dır.

Bu Bölümdeki(9) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-9.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Hz. Musa'nın Arkadaşı Hızır SORU: Hızır rasûl müdür, nebi midir? Yoksa Allah'ın evliyasından biri midir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.