☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Musa Ve Allah'ın Salih Kulu SORU: Kehf suresinde Hz. Musa'nın yanındaki bir delikanlı ile bir­likte "ilm-i ledün" öğretilmiş bir zât ile iki denizin birleştiği yerde bu­luşmasından söz ediliyor. Hz. Musa'nın yanındaki delikanlı kimdir? Buluştukları iki denizin yer neresidir? Buluştukları Allah'ın ilim verdiği zât kimdir? iu zât hâlâ yaşamakta mıdır?

Sorularla islamiyet-9->CEVAP: Hz. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor:


Bir vakit Musa genç adamına demişti ki: "Durup dinlenmeyece­ğim; tâ ki iki denizin birleştiği yere kadar varacağım, yahut sene­lerce yürüyeceğim."


Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık, denizde bir deliğe doğru yola koyulmuştu.


(Buluşma yerini) geçip gittiklerinde Musa genç adamına: "Kuşluk yemeğimizi getir bize hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden (epeyce) sıkıntı geldi" dedi.


Genç adam: "Gördün mü" dedi, "kayaya sığındığımız sırada balı­ğı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturma­dı. O, şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti."


Musa: "İşte aradığımız o idi" dedi. Hemen izlerinin üzerine geri döndüler.


Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, ona katımızdan bir rah­met (vahiy veya peygamberlik) vermiş, yine ona tarafımızdan bir ilim (ilm-i ledün) öğretmiştik." (Kehf/60-65)


Özetle ifade edersek ayetlerde kasdedilen mana şudur: (Ey Mu­hammedi) Hz. Musa'nın daha fazla ilim elde etmek için çıktığı yol­culukta yanındaki delikanlıya söylediklerini hatırla. O şöyle demişti: İki denizin birleştiği yere kadar veya uzun bir süre yürümeye devam edeceğim.


Adı geçen yere vardıklarında yanlarında bulunan büyük balığı unutmuşlardı. Yemek üzere yanlarına aldıkları halde balıkta hâlâ hayat izi vardı. Balık, denize ulaşan bir kanal aracılığı ile yolunu tutup deni­ze ulaştı. Hz. Musa yanındaki gençle birlikte adı geçen yere vardıkla­rında Hz. Musa gence: "Yolculuktan dolayı bir hayli yorulduk. Bize bir yemek hazırla da yiyelim!" dedi. Delikanlı ise daha önce uğradıkları kayanın yanında balığı unuttuğunu söyleyip özür beyan etti. Bu unut­manın sebebinin de şeytan olduğunu söyledi. Öte yandan balık insanı hayrete düşürecek şekilde denize ulaşmak üzere yolunu tutmuş bulu­nuyordu. Bunun üzerine Hz. Musa ve yol arkadaşı ayak izlerini takip ederek, Allah'ın ulaşmalarını istediği yere vardılar. Orada Allah'ın ken­disine çeşitli nimetler verdiği salih bir kul ile karşılaştılar.


Tefsir âlimleri ayette adı geçen Musa'nın hangi Musa olduğunda ihtilaf etmişlerdir. Kimisi bunun, Musa b. Mişa b. Yusuf b. Yakub oldu­ğunu söylemiştir. Fakat tefsir âlimlerinin çoğunluğu İmran oğlu Musa, yani peygamber olan Musa olduğu görüşündedir. Doğru olan da budur.


Hz. Musa'nın yanındaki gencin kim olduğu hususa da ihtilaflıdır. Bazıları Yuşa b. Nun'un kardeşi olduğunu söylemişse de doğrusu bu genç Yuşa b. Nun'un kendisidir. Bu delikanlı Hz. Musa'ya hizmet eden bir gençtir.


Ayette sözü edilen iki denizin birleştiği yer ve bu denizlerin han­gileri olduğu hakkında çeşitli görüşler vardır:


Bir görüşe göre bu denizler doğudaki Hazar denizi ile batıdaki Akdenizdir.


Bir başka görüşe göre iki denizin birleştiği yer Mağribte Tanca kı­yışıdır. Fakat tercih edilen görüş Kızıl deniz ile Akdeniz'in birleştiği yer olmasıdır. Bu iki denizin kavuştuğu yer acı göller ve timsah gölü bölgesidir.


Bir diğer görüşe göre iki denizin birleştiği yer Kızıl denizde Sü­veyş kanalı ile Akabe körfezinin birleştiği yerdir.


Her ne hal ise Kur'an iki denizin birleştiği yeri ve bu denizlerin adını söylememiştir. Bu yerin ve denizlerin belirlenmesi inanç konusu olmadığı gibi dinin esaslarından da değildir.


Hz. Musa ile beraberindeki gencin karşılaştığı zat Hızır aleyhisse-lamdır. Hızır'ın adı Belya b. Melkân b. Fâliğ'dir. Künyesi Ebu'l Abbas'tır. Hızır denmesinin sebebi beyaz veya otu sararmış bir yere otur­duğunda orasının yemyeşil olmasındandır.


Buharî'de Hz. Peygamber'in: "Hızır'a Hızır denmesi, beyaz bir ye­re oturduğunda arkasından orada yeşil otların sallanmakta olduğunun görünmesindendir" buyurduğu rivayet edilmiştir.


Bir grup âlim ve mutasavvıf Hızır'ın nebi olduğunu söylemiştir. Bazıları ise rasûl olduğunu söylemiştir. Bir başka görüşe göre Hızır sa­dece velî olan bir kimsedir. Hızır hâlâ yaşamakta olup, âhir zamanda Kur'an kaldırıldığında vefat edecektir.


Hızır hakkında çeşitli hikayeler anlatılmaktadır. Gaybı bilen an­cak Allah'tır. Bu söylenenler kesin ve mütevatir delile ve yakin bir bil­giye dayanmamaktadır. En doğrusunu azız ve celîl olan Allah bilir.

Bu Bölümdeki(9) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-9.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Musa Ve Allah'ın Salih Kulu SORU: Kehf suresinde Hz. Musa'nın yanındaki bir delikanlı ile bir­likte "ilm-i ledün" öğretilmiş bir zât ile iki denizin birleştiği yerde bu­luşmasından söz ediliyor. Hz. Musa'nın yanındaki delikanlı kimdir? Buluştukları iki denizin yer neresidir? Buluştukları Allah'ın ilim verdiği zât kimdir? iu zât hâlâ yaşamakta mıdır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.