☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Hz. İsa'nın yeniden dünyaya İnişi SORU: Âhir zamanda Hz. İsa inecek midir? İnecek ise bu, nerede olacaktır?

Sorularla islamiyet-9->CEVAP: Buharı ve Müslim gibi çeşitli hadis kitaplarında Hz. İsa'nın âhir zamanda tekrar dünyaya geleceğini bildiren rivayetler vardır.


Bu hadislerde bildirildiğine göre Hz. İsa, kıyametten önce dünya­ya gelişinde bir takım iyilikleri gerçekleştirecek, kötülüklere karşı ko­yacak ve Kur'an'ın hükümleri ile hükmedecektir.


Bu konuda eski ve yeni ilim adamları arasında uzun tartışmalar vardır. Bununla beraber ilim adamlarının çoğunluğu bu meseleyi aka-id meselelerinin esasından saymamaktadır. Çünkü Hz. İsa'nın (kıya­metten önce) dünyaya gelmesi kişisel görüşe yer bırakmayacak mütevatir bir nass (kesin delil) ile isbat edilmemiştir. En iyisi bu hususta tar-tışma kapısını kapamaktır.


Hz. İsa'nın (kıyametten önce) ineceğini kesin bir şekilde iddia


edenler delil olarak şu ayeti ileri sürmektedir:


Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce mutlaka ona iman edecek­tir. Kıyamet gününde o, onlara şahit olacaktır. (Nisa/159)


Ehl-i kitaptan herkesin mutlaka Hz. İsa'ya iman etmesi âhir za­manda (gökten) inip, İslâm şeriatının hükümlerini uyguladığı ve insan­ları ona davet ettiği zamanda olacaktır. O zaman her Yahudi ve Hristi-yan Hz. İsa'ya inanacak, onun Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna iman edecektir. Tüm dinler birleşecek tek din olarak İslâm kalacaktır. Kıyamet gününde Hz. İsa kendisine iftira eden, yalanlayan Yahudi ve Hristiyanlann aleyhinde şahitlik edecektir.


Ayetteki bihî ve mevtihî kelimelerindeki zamirler Hz. İsa'ya aittir. Bu tefsir Ebu Hureyre, İbn Abbas, Katâde, İbn Zeyd, Ebû Mâlik, Ha­san ve diğerlerinden nakledilmiştir.


Rivayet ve senet bakımından kuvvetli ve zayıf olmak üzere çeşitli hadisler de Hz. İsa'nın âhir zamanda ineceğine delil olarak gös­terilmiştir.


Bunlardan birisi şöyledir:


Peygamberler baba bir kardeştir. Anaları başka başka fakat dinle­ri bir'dir. Hz. İsa'ya insanların en yakını benim. Çünkü onunla be­nim aramda (başka) peygamber yoktur. O (kıyametten önce) ine­cektir. Onu gördüğünüzde tanıyınız.


Hadisteki "baba bir kardeş" ifadesinden maksat inandıkları şeyin aynı fakat şeriatlarının başka başka olduğunu anlatmaktır.


Bazı hadislerde şöyle deniyor: "Fecc'ur-Revha" veya "Revha" deni­len yere inecektir* Hac ve umre yapmak üzere burada ihrama girecektir.


Burası Mekke-Medine arasında bir yer olup, Hz. Peygamber'in fe­tihte ve hacda Mekke'ye giderken ve Bedir savaşma giderken yolunun


geçtiği bir yerdir.


Hz. İsa'nın nereye ineceğine dair, farklı görüşler vardır. Bunların bir kısmını aşağıya alıyoruz:


Hz. İsa Şam'a inecektir.


Hz. İsa Şam'ın doğusundaki beyaz minare'ye inecektir.


Kudüs'te Mescid-i Aksâ'ya inecektir.


Filistin yöresinde bir köy olan Lüd köyüne inecektir. Hamevî Mu'cem'ul Buldan isimli eserinde şöyle diyor: Hz. İsa, Lüd köyünün girişinde Deccâli öldürecektir.


Hz. İsa Efik dağına inecektir. Efik Ürdün'de bulunan Havram ile Gavr arasında bir köydür.


Hz. İsa'nın ineceği yer hususunda başka şeyler de söylenmiştir. Fakat Senegal'e ineceği hakkında bir söz yoktur.


işin hakikatini bilen Allah'tır. Bu konuda tartışmayı uzatmanın ge­reği yoktur.

Bu Bölümdeki(9) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-9.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Hz. İsa'nın yeniden dünyaya İnişi SORU: Âhir zamanda Hz. İsa inecek midir? İnecek ise bu, nerede olacaktır? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.