☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

SORU: Muğire b. Şu'be kimdir?

Sorularla islamiyet-9->CEVAP: Muğire b. Şu'be sahabidir. Künyesi Ebu Abdillah, tam adı Muğire b. Şu'be b. Ebu Amir b. Mes'ûd es-Sekafi el-Kûiî'dir. Annesi Efkam b. Ebî Amir kızı Ümâme'dir.


Hz. Muğire yumuşak huyluluk ve dehâ özelliği ile bilinmektedir.


Şa'bi'den şöyle dediği nakledilmektedir: Arabların dört dâhisi var­dır: Muaviye b. Ebi Süfyan, Amr b. Âs, Muğire b. Şu'be ve Ziyad'dır.


Muaviye ağır ve yumuşak davranarak dehasını gösterir. Amr b. As, karmaşık olayları çözmekte dehâsını gösterir. Muğire'nin dehâsı, ani olarak ortaya çıkan meseleleri çözer. Ziyad'ın dehası ise küçük ve büyük (herkes) içindir.


Muğire için "Mugiret'ur-Re'y" (akılcı Muğire) denirdi.


Kubaysa b. Câbir şöyle diyor: "Muğire ile arkadaşlık ettim. Bir Şehrin ancak bir plan yaparak kurtulunabilecek sekiz kapısı olsa, Mu-gire bunların hepsinden çıkar."


Taberi de şöyle der: "Muğire içine düştüğü bir durumdan mutlaka bir çıkış yolu bulurdu. Karmaşık bir mesele ile karşılaşan Muğire mut­laka bir çıkış imkanı bulurdu."


Muğire Hendek savaşı sırasında müslüman olmuştur. Hudeybiye antlaşmasında Rasûlullah ile birlikte bulunmuş, bu barışla ilgili Muği-re'nin (dikkat çekici) sözleri vardır.


Siyer kaynaklarının rivayetine göre Kureyş ile Peygamber arasın­da Hudeybiye barışı öncesi anlaşmazlık olunca Kureyş kabilesi Urve b. Mes'ud Sekafi'yi sözcü olarak gönderdiler. Urve, Rasûlullah'ın hu­zurunda durduğunda bir taraftan konuşurken bir yandan da Peygam-ber'in sakalını tutmak için elini uzatıyordu. Muğire de Peygamber'in baş ucunda (elinde) mızrakla duruyor, Urve'nin elini itiyordu. Urve her elini uzattığında ona: "Elini Rasûlullah'ın yüzünden çek!" uyarısında bulunuyordu. Bu uyanlar sonunda Urve: "Ne katı ve kabasın?!" dedi. (Urve ile Muğire arasındaki bu hoş olmayan davranış karşısında) Hz. Peygamber tebessüm ediyordu.


Urve Hz. Peygamber'e: "Kim bu? Ya Muhammed!" diye sordu. Rasûlullah: "Bu, kardeşinin oğlu Muğire b. Şu'be'dir" buyurdu. Bunun üzerine Urve (kızarak) Muğire'ye sövüp saymaya başladı.


Taif teki Sakif kabilesinin putlarını yıkmak üzere Muğire ile Ebu Süfyan birlikte gitmişlerdi.


Hz. Muğire Rasûlullah'tan 130 hadis rivayet etmiştir. Sahabeden Ebu Ümame el-B.âhili, Misver b. Mahreme ve Kurre el-Mûzeni; Tabi­înden kendi oğulları Urve, Hamza ve Akar, ayrıca Kayser b. Ebi Hâ-zim, Mesrûk, Ebu Vâil, Ebû İdris Havlâni, Urve b. Zübeyr, Şa'bî Mu-ğire'nin kölesi Verrad'ın da içinde olduğu bir topluluk ve diğerleri on­dan hadis rivayet etmişlerdir.


Muğire b. Şu'be'yi Sa'd b. Ebi Vakkas Kisra'nın komutanı Rüs-tem'e elçi olarak göndermiştir.


Hz. Ömer Muğire'yi bir süre Basra'ya vali olarak tayin etmiş, bir müddet sonra oradan nakledip Küfe valisi yapmıştır. Hz. Ömer, öldü-rülünceye kadar Küfe valisi olarak kalmış, Hz. Osman da onu yerinde bırakmış sonra görevine son vermiştir.


Hz. Muğire Yemame savaşma katılmış ve Şam'ın fethinde bulun­muştur. Yermuk savaşında gözlerini kaybetmiş; Kadisiyye'nin, Niha­vent, Hemedan ve diğer yerlerin fethine katılmıştır. Basra valiliği sıra­sında asker ve maaşlı kimseleri ilk olarak divana kayd eden odur. Hz. Muaviye onu Küfe valisi yapmış, Hicretin 50. yılında vefat edene ka­dar bu görevde kalmıştır.

Bu Bölümdeki(9) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-9.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
SORU: Muğire b. Şu'be kimdir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.