☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Ye'cüc Me'cüc -SORU: Ye'cüc Me'cüc nedir?

Sorularla islamiyet-9->CEVAP:  Kur'an-ı  Kerim Zülkameyn'den  söz  ederken  Ye'cüc, üc konusuna şöyle işaret etmektedir: Sonra yeni bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onla­rın önünde, hemen hiç bir söz anlamayan bir kavim buldu. Dedi­ler ki: "Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye'cüc ve Me'cüc boz­gunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir vergi verelim mi?"


(Zülkarneyn) dedi ki: "Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet (sizin vereceğinizden) daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle des­tek olun da, sizinle olar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin!"


Nihayet dağın iki yanı arasında aynı seviyeye getir(ip vadiyi dol­durunca: "Üfleyin (körükleyin)!" dedi. Artık onu kor haline so­kunca: "Getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim" dedi. Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular, ne de onu delebildiler.


Zülkarneyn: "Bu rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince O, bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır" dedi. (Kehf/92-98)


Müfessirler bu ayetlerde işaret olunan konuyu şöyle anlatıyorlar:


Hz. Allah Zülkarneyn'in doğu tarafına doğru yola koyulduğunu bildiriyor. Orada arasında açıklık bulunan iki dağın olduğu yere varı­yor. İki dağın arasından Ye'cüc ve Me'cüc çıkarak Türk illerine saldı­rıp bozgunculuk yapmaktadır. Uğradıkları yerde ekili arazileri, mah­sulleri, çoluk çocuk ne bulurlarsa mahvetmektedirler.


Ye'cüc ve Me'cüc, Buharı ve Müslim'de bildirildiği üzere Hz. Adem'in sülalesindendir. Ayette geçen 'söz anlamayan kavim' insan toplumlarından uzak yaşayan bir kavimdir. Bunlar Zülkarneyn'e Ye'cüc ve Me'cüc'ün fesadından kurtulmak için iki dağın arasına bir set çekmesini, bunun için kendisine büyük bir ücret vereceklerini söy­lediler.


Bunların ücret teklifine Zülkarneyn kendine yakışır bir cevap ver­di: "Allah'ın bana verdiği imkan, mülk ve hayır, sizin bana vereceğiniz


Ücretten daha değerlidir" dedi. Onlardan kendisine yardımcı olmaları­nı isteyip demir kütlelerini hazırlamalarını emretti.


Demirleri enine ve uzunluğuna yerleştirip iki dağın tepesi hizası­na getirdiğinde insanlara körlükle üflemelerini söyleyip eritilen bakırı iki dağın arasına dökmek suretiyle sağlam bir set meydana getirdi. Ye'cüc ve Me'cüc ne bu şeddi aşmaya, ne de alt tarafından delmeye güç yetirdi.


Zülkarneyn şeddi tamamlayınca: "Bu rabbimin insanlara bir rah­metidir. Ye'cüc ve Me'cüc ile insanlar arasına bir şeddin yapılması ile onların insanlara verdiği zararı ortadan kaldırmıştır. Fakat hak olan va-ad (yani kıyamet) yaklaştığı zaman bu muazzam şeddi yerle bir edecek olan Allah'tır. O'nuri vaadettiği şey mutlaka gerçekleşecektir" dedi.


Eski müfessirlerin söyledikleri budur. Lâkin, son devir bilginleri şu soruyu sormaktadırlar:


Ye'cüc ve Me'cüc kimdir? Onlar şimdi nerededir? Zülkarneyn'in şeddi yapmasından sonra ne oldular? Sonraları ne olacaklar? Bunlar kesin bir şekilde cevaplandırılması zor sorulardır.


Ye'cüc ve Me'cüc hakkında Kur'an'ın ve hadislerin bildirdiğin­den başka bir şey bilmiyoruz. Kur'an bize bu olayı anlattıktan sonra en sonunda Zülkarneyn'in ağzından: "Rabbimin vaadi gelince O, bunu yerle bir edecektir. Rabbimin vaadi haktır" diyor.


Kur'an'ın bu ifadesi bir zaman belirlememiştir. Buradaki vaad, bu iki dağ arasına çekilen şeddin parçalanma, yerle bir edilme vaadidir, ihtimal ki bu Tatarların o bölgeye saldırısında gerçekleşmiştir.


Allah bir başka ayetinde de Ye'cüc ve Me'cüc hakkında şöyle bu­yurmaktadır:


Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc (setleri) açıldığı ve onlar her bir tepe­den akın ettiği zaman; ve gerçek vaad (ölüm veya kıyamet) yak­laşınca, birden inkâr edenlerin, gözleri donakalır! (Enbiya/96-97)


Bu ayette de Ye'cüc ve Me'cüc'ün çıkacağı zaman belirlenmemiş-Ir-  Hak  olan vaadin  yaklaşması,  yani  kıyametin  yaklaşması  ise Kur'an'ın inmeye başladığından beri söylediği bir husustur. Nitekim bir ayette: "Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı" (Kamer/l) buyrulmuştur


Zaman kavramı Allah katında, insanların bildiği zaman anlayışın­dan başkadır.


Kıyametin yaklaşması ile kopması arasında milyonlarca sene ge­çebilir. Bu insanlara göre uzun bir vakittir. Allah katında ise kısa bir za­mandır.


Zülkarneyn'in yaptığı set, Kur'an'daki "Kıyamet yaklaştı" ayeti­nin geldiği zamanla, şimdi yaşamakta olduğumuz zaman arasında açıl­mış olabilir. Tatarların (Moğolların) saldırısı, Ye'cüc ve Me'cüc'ün or­taya çıkışı olabilir.


Ahmed b. Hanbel Hz. Peygamber'in eşi Zeyneb'ten (r.a) şu riva­yeti kaydetmektedir:


Peygamber (s.a) (bir keresinde) yüzü kıpkırmızı bir halde uyku­sundan uyandı ve şöyle buyurdu: "Yaklaşmakta olan bir günün kötülüğünden (dolayı) Arab milletine yazıklar olsun! Ye'cüc ve Me'cüc'ün (settinin) yıkılıp açılması böylecedir" buyurarak işaret parmağı ile orta parmağını birbirine yaklaştırdı. Ben: "İçimizde iyiler varken helak olur muyuz?" diye sordum. Peygamber: "Evet! Kötülük çoğaldığı zaman iyiler olsa da helak olursunuz" buyurdu.

Bu Bölümdeki(9) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-9.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Ye'cüc Me'cüc -SORU: Ye'cüc Me'cüc nedir? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.