☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: Hz. Peygamber (s.a) mübarek kabrinde diri olarak mı bulu­nuyor? Eğer öyle ise delili nedir? Allah Teâlâ şehitlerin beş özelliğini belirtmiştir: Diri olmaları, rablerinin katında olmaları, rızıklandırıİma­ları Ölümden sonra Rasûlullah (s.a) de bu vasıflalara sahip olacak mı?

Sorularla islamiyet-17->Cevap: Âlimlerin cumhuru/çoğunluğu, Rasûlullah'ın (s.a) kabrin­de mahiyetini bizim bilemiyeceğimiz ve ancak Allah'ın bileceği özel bir hayat ile diri olduğunu söylemişlerdir. Âlimler buna Kur'an'dan de­lil getirmişlerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize şehitlerin rableri katında din olarak bulunduklarını haber vermektedir. Bakara sûresinde Allah Teâlâ şöyle buyurur:


Allah yolunda öldürülenlere, ölüler demeyin, Bilakis onlar diridir­ler, lakin siz anlayamazsınız. (Bakara/154)


Şehitlerin diriliği Allah Teâlâ'nın onlara bir çeşit ikramıdır. Rasû­lullah (s.a) Allah katında Allah'ın yaratıklarının en şereflisidir. Çünkü Hz. Peygamber Allah'ın alemlere bir rahmetidir. Alemleri aydınlatan bir kandildi]. Müjdeleyici ve uyarıcıdır. O halde öldükten sonra diri ol­maya ve refik-i a'la'ya ulaşmaya çok daha layıktır.


Bir hadis-i şeriflerinde Rasûlullah (s.a) şöyle buyurur:


Benim hayatım sizin için hayırdır, ölümüm sizin için hayırdır. Si­zin amelleriniz bana arzolunur. Bir iyilik yapmışsanız Allah'a hafnd ederim. Bir kötülük yapmışsanız sizin için Allah'tan af ve mağfiret dilerim.


Abdullah b. el-Mübarek Said .ibn el-Müseyyeb'den şöyle rivayet eder: "Sabah akşam ümmetinin amellerinin Rasûlullah'a (s.a) arzedil-mediği hiçbir gün yoktur. Rasûlullah (s.a) onları ve amellerini simala­rından tanır.1'


Bu hadis mürseldir ve ileri gelen tâbilerden birisinin rivayetidir. Senedi sağlamdır. Müsned olarak Enes'ten de rivayet edilmiştir. İbn Mes'ud'dan da ceyyid bir isnadla ve merfu olarak rivayet edilmiştir. Hadis âlimlerinin ittifakıyla makbul bir hadistir.


Yukarıdaki bilgilerden anlıyoruz ki Rasûlullah (s.a) kabrinde ha­kikatini ve mahiyetini bilemeyeceğimiz özel bir hayat ile diri olarak bulunmaktadır. Bu konudaki bilai Allah Teâlâ'ya havale edilir.


Kur'an-ı Kerim şehitlerin vasıflan şunlardır: diri olmaları, Allah tarafından rızıklandırılmalari, imanlarında sadakat gösteren mü'min kardeşlerinin de kendilerine kavuşacakları müjdesine nail olmalarıdır. Bu konuda Al-i İmran sûresinde şöyle buyurulur:


Allah yolunda öldürülenleri sakın Ölü sanmayınız. Bilakis onlar d     diridirler; Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile i'»;,    sevinçli bir halde rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit ;j    kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin se­vincini duymaktadırlar. Onlar, Allah'tan gelen nimet ve keremin; Allah'ın, mü'minlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci 0'-    içindedirler. (Âl-i İmran/169-170)


Biz biliyoruz ki Allah'ın Rasûlü, Allah'ın yarattıklarının en hayır-lısıdır. Kıyamet günü abdest azaları nişanlı olanların önderidir. Dünya­da ve alemlerin rabbine kavuşulacak günde mü'minlerin imamıdır. Cennete ilk girecek olan odur. Rabbinin katındaki övülmüş makamın sahibidir. Bütün bunlar bizim şöyle dememizi gerektiriyor: Madem ki şehitler Yüce Allah'ın katında bütün bu Özelliklere ve ayrıcalıklara sa­hip olacaklardır, o halde Hz. Peygamber (s.a) bütün bunlara onlardan daha fazla layıktır. Allah Teâlâ Rasûl-i Ekrem'e (s.a) hitaben: "Ey Pey­gamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı ola­rak gönderdik. Allah'ın izniyle, bir davetçi ve bir nur saçan kandil ola­rak gönderdik" (Ahzab/45-46) derken, Allah'ın lutfundan başkaları ya­rarlandığı halde Rasûlullah'ın yararlanmayacağını nasıl düşünebiliriz?!

Bu Bölümdeki(17) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-17.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Soru: Hz. Peygamber (s.a) mübarek kabrinde diri olarak mı bulu­nuyor? Eğer öyle ise delili nedir? Allah Teâlâ şehitlerin beş özelliğini belirtmiştir: Diri olmaları, rablerinin katında olmaları, rızıklandırıİma­ları Ölümden sonra Rasûlullah (s.a) de bu vasıflalara sahip olacak mı? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.