☝📖İbrahimi ﷺ Muhammedi ﷺ Hanif İslam📖☝﷽𐰃𐰠𐰯☝📖المحمدية☝Muhammediyye📖☝𐰃𐰠𐰯༺الله أكبر ༻

☝المحمدية☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي 📖 علي الكتاب و السنة☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,

Soru: "Rasûlullah (s.a) ümm'i idi" sözünün anlamı nedir? Bu onun için bir eksiklik sayılır mı?

Sorularla islamiyet-17->Cevap: Ümmi okuma ve yazma bilmeyen kimse demektir. Ümmi kelimesi Ümm yani anneye yapılan bir nisbettir. Bu kelimede insanın annesinden doğduğu hal üzere kaldığına bir işaret vardır. Allah Teâlâ yüce Peygamberini ümmi olarak nitelendirmiş ve şöyle buyurmuştur.


O Elçiye, o ümmi Peygambere uyanlar... (Araf/157)


Öyle ise Allah'a ve ümmi Rasûlüne -ki o da Allah'a ve sözlerine inanmıştır- iman edin... (Araf/158)


Hadis-i şerifte Hz. Peygamber'in (s.a) okuma ve yazmayı bilme­diği ifade edilmiştir. Kendisi şöyle demektedir:


Ben ümmi peygamber Muhammed'im.


Soruda da ifade edildiği gibi, "Allah Teâlâ Hz. Peygamber'in (s.a) acaba niye okuması yazması olmayan ümmi bir peygamber olmasını murad etti?" diye sorulabilir. Bu soruyu bazı bilginler şöyle cevaplan­dırmışlardır:


Ümmilik, Hz. Peygamber'in (s.a) dışındaki kimseler için bir kusur ve eksiklik olduğu halde Hz. Peygamber için bir övgü ve meziyet, hatta onun peygamberliğini kanıtlayan bir mucizedir.


Allah rahmet eylesin İmam Bûsiri şöyle demektedir:


Cahiliye döneminde bir ümmideki bu ilim sana kafi bir mucizedir. Bir yetimi rabbinin terbiyesi ne güzel bir terbiyedir (Yani bir ye­timin böyle terbiyeli ve ahlaklı olması da bir mucizedir).


Çünkü o okuma yazma bilmediği, herhangi bir öğrenim görmedi­ği, okur-yazar olan kimseden bir ilim almadığı halde, kendisinden le-dünni ilimler (yani Allah'tan doğrudan edindiği bilgiler) zuhur ediyor­du. Onun geçmiş milletlere dair haberleri ve onların şeriatlerini bilme­si, öncekilerin ve sonrakilerin ilimlerine vakıf olması, hatta çeşitli in­sanları en güzel şekilde idare etmesi, onların dini ve dünyevi bütün ih­tiyaçlarını gözönünde bulundurması, her türlü güzel huylara sahip ol­ması, istisnasız bütün insanlarda ne kadar güzel nitelik varsa bunların hepsini kendisinde toplaması -ki başka hiç kimse bu kadar iyi hasleti kendisinde toplayamaz ve onun bu vasıflara sahip oluşu herkes tarafından bilinir- bütün bunlar apaçık bir mucizedir ve onun peygamberliği­nin parlak delillerinden biridir. Onun ümmiliğinin de bir meziyet oldu­ğu aşikardır.


Okumak ve yazmaktan maksat bunlarla elde edilecek ilme sahip olmaktır. Çünkü okuma yazma ilmin bir vasıtası ve aletidir. Bizatihi birer gaye değildir. Maksat hasıl olduğu zaman bunlara ihtiyaç kal­maz. Hz. Peygamber'in (s.a) okuma yazması olsaydı şüpheler ortaya atılır ve kafirler, onun bu bilgileri geçmiş milletlerin kitaplarından okuyarak öğrendiğini söylerlerdi. Bu sebeple Allah Teâlâ şöyle bu­yurmuştur:


Sen bundan önce ne bir yazı okur, ne de elinle onu yazardın. Öy­le olsaydı batıla uyanlar kuşku duyarlardı. (Ankebut/48)


Allah Teâlâ bütün ahlaki güzellikleri onda toplamıştır, öncekile­rin ve sonrakilerin ilmini ve mü'minlerin kurtuluşu ve başarısı için ge­rekli bilgileri ona vermiştir. O ümmidir; okuma yazma bilmez, hiçbir kimseden ders almamıştır. Rabbi ona hiç kimseye vermediği şeyleri vermiştir. 

Bu Bölümdeki(17) Diğer Sorular için aşağıdaki menüye bakınız↷↷↷
  • Tevhid
  • Kur'an
  • Sorularla İslam-17.Bölüm
  • Sorularla İslam-Bölümler
  • ☝📖 المحمية 📖☝


https://www.muhammediyye.org/

📖-المحمية علي الكتاب و السنة الصحيحة-📖

                   Öğrencilerimize önemli hatırlatma;


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له و محمد رسول الله لا رسول و لا نبي بعده و الصلاة و السلام علي آله واهل بيته و اصحابه و امته اجمعين

Kovulmuş şeytandan,Her şeyin yaratıcısı tek rabb,tek ilah,tek gerçek egemen,rahman ve rahim olan Allaha cc sığınırız,her türlü kulluğun,ibadetin,itaatin,faydalı amellerin ve sözlerin tümü sadece ve sadece onun rızası içindir,salatü selam bütün peygamberlerin peygamberi  efendimiz,rehberimiz,önderimiz ve örneğimiz Hz Muhammed Mustafa aleyhi efzalussalati vesselama,aline,temiz ehli beytine,davası uğruna savaşan ashabına ve yolunda yürüyen ümmetine olsun.

Sitemizde yeralan çalışmalarımız;başta yüce kitabımız Kur'anı Kerim olmak üzere,temel İslami kaynakların anlaşılmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.Bu çalışmalarda bizlerden ilgisini,yardım ve desteğini esirgemeyen kardeşlerimizden ve cümle müslümanlardan. Allah razı olsun.

   📖☝المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖☝Muhammediyye☝📖

             S.Muhammed Kayaalp El-Haşimi Ks

الامام سيد محمد الهاشمي

Destek olmak isteyen kardeşlerimiz iletişim formundan bize yazınız,Allah razı olsun.S.Muhammed Kayaalp (el-Haşimi) Ks--Arapça Dersleri-İslami Sohbetler-Tevhid-Tefsir-Hadis-Fıkıh-Fetvalar-İrşadlar...↷↷↷↷
Soru: "Rasûlullah (s.a) ümm'i idi" sözünün anlamı nedir? Bu onun için bir eksiklik sayılır mı? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ☝الاامام سيد محمد هاشمي الموسوي☝المحمية

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.