📖☝ المحمدية علي الكتاب و السنة☝📖 Arapça Dersleri☝İslami Sohbetler☝İslami İlimler☝Manevi Rehberlik☝

Online Arapça Dersleri Video İzle,Arapça Sarf,Arapça Nahiv Video,Arapça Dilbilgisi Video,Online Arapça dilbilgisi Dersleri,islami ilimler,Kuran tefsiri video izle,islami dini sohbet izle,İslami sorular cevaplar,Muhammediyiz-Arapça Dersleri Temel İslami İlimler-Arapça Dersleri,Online Arapça Dersleri Video,İslami ilimler Video Dersleri,
Sorularla-islam-17 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sorularla-islam-17 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Soru: Hz. Peygamber (s.a) hayatta iken herhangi bir kimse ile gü­reş tutmuş mudur? Böylece bir şey gerçekleşmişse bu güreşin sonucu ne olmuştur?

thumbnail
Sorularla islamiyet-17-> Cevap: Siyer kitapları Hz. Peygamber'in (s.a) güreş hikayesini muhtelif rivayetlerle rivayet ederler. Bu kon...

Soru: Mevlit okumak bidat mıdır? Buna harcanan paranın fa­kirlere verilmesinin daha güzel olacağı söylenmektedir, bu doğru mudur?

thumbnail
Sorularla islamiyet-17-> Cevap: Mevlit okumak, şu anda gördüğümüz şekliyle ilk müslü-manlarca bilinmiyordu. Onlar Hz. Peygamber'in do...

Soru: Bazı kitaplarda Hz. Peygamber'in (s.a) doğum günü hak­kında ihtilaf olduğunu okudum. Bu günü tam olarak belirlemek müm­kün müdür?

thumbnail
Sorularla islamiyet-17-> Cevap: Önceki ve sonraki âlimler Hz. Peygamber'in doğduğu gü­nün belirlenmesinde ihtilafa düşmüşlerdir. Onun...

Soru: Niçin bütün peygamberler sadece Ortadoğu bölgesine gön­derilmiştir de mesela Avrupa ve Amerika'ya hiç peygamber gönderil­memiştir?

thumbnail
Sorularla islamiyet-17-> Cevap: Öncelikle bilmemiz gerekir ki Allah Teâlâ farklı zamanlar­da ve çağlarda pek çok peygamber göndermiştir. ...

Soru: Kudsi hadisler manası Cebrail'e lafzı Hz. Peygamber'e ait olan hadisler midir, yoksa lafzı ile birlikte manaları da mı Allah katın­dan gelmiştir?

thumbnail
Sorularla islamiyet-17-> Cevap: Rasûlullah (s.a) tarafından Allah Teâlâ'ya nisbet edilerek rivayet edilen bir grup hadis vardır ki bu...